Afgangsliste

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Afgangslisten er en afdeling i kirkebogen. I princippet skulle afgangslisterne indeholde oplysning om alle personer, der flyttede fra sognet; men der er nogen forskel på, hvordan præsterne har ført dem. I mange tilfælde er det således kun tjenestefolk, der er skrevet på listen, når de forelagde deres skudsmålsbog ved fraflytning fra sognet, mens gårdmænd og andre selvstændige ikke står der. På samme måde er der i nogle sogne kun anført husstandens overhoved, mens hustru og/eller børn mangler. I andre tilfælde er alle personer ført ind.
Det er også forskelligt fra sogn til sogn, hvornår afgangslisterne begynder. Normalt sker det mellem 1814 og 1830. Derimod ophører alle afgangslister i byerne i 1854 og i landsognene i 1873, idet kontrollen med flytninger i det år blev overført fra sognepræsten til sognefogeden.

Afgangslisten indeholder for hver person følgende oplysninger:

  • Navn
  • Dato for afrejse fra sognet
  • Alder
  • Erhverv/ansættelsesforhold, dvs. hvor pågældende har tjent
  • Sognet som den pågældende flytter til
  • En henvisning til jævnførelsesregisteret
  • Anmærkninger. Her kan fødestedet være anført

Sønderjylland: her findes kun afgangslister fra sogne i de kongerigske enklaver, Tørninglen i Haderslev amt og enkelte sogne på Als - indtil 1864

Eksternt link

Flytninger