Alfabetiske lister: ord og forkortelser

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ordlister

I de alfabetiske lister, de preussiske sessionsprotokoller, er der mange begreber og forkortelser, der kan være vanskelige at afkode. Brug de sikre bogstaver for at gennemsøge listen (tast: Ctrl + f) til at finde den rigtige glose

Indholdsfortegnelse:
Tal - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z - X - Y - Z

Tal

 • 1 betyder ”almindelig Svagelighed”,
 • 2 ”Fedme”,

Tallene 3-78 vedrørende følgende Legemsdele eller Mangler:

 • 3 Huden,
 • 4 Kirtler,
 • 5 Svulster,
 • 6 Knokler og Bevægelsesorganer,
 • 7 Ar,
 • 8 Fordærvelse af Muskler og Sener,
 • 9 Sygdomme i Lymfesystemet og de blodrensende Organer,
 • 10 Blodsygdom,
 • 11 simpel Urinblodgang,
 • 12 Sukkersyge,
 • 13 Gigt,
 • 14 Leddereumatisme,
 • 15 Aandsvaghed,
 • 16 Epilepsi,
 • 17 Hjerne- eller Rygmarvssygdom,
 • 18 kroniske Nervelidelser,
 • 19 Hjerneskallen,
 • 20-29 Øjnene,
 • 30-32 Ørene,
 • 33-34 Næsen,
 • 35-38 Munden, Læberne, Kinderne,
 • 39 Tyggeredskaberne,
 • 40 Stammen eller Stumhed,
 • 41 Krop,
 • 42 Struben,
 • 43 Spiserøret,
 • 44 Skævhed i Halsen eller Kroppen,
 • 45 Rygraden,
 • 46 Brystet,
 • 47 Lunge, Brysthinde, Aandedrætsorganer,
 • 48 Astma,
 • 49 Hjertet
 • 50 vanskabt Bækken,
 • 51 Underlivsbrok,
 • 52 Underlivsorganer,
 • 53 Blodaareknuder ved Endetarmen,
 • 54 Urinorganerne,
 • 55 Aareknudebrok,
 • 56 Vandbrok,
 • 57-58 Kønsorganerne,
 • 59-62 Tab, Sygdom eller Stivhed paa Lemmer eller Led,
 • 63 de øvre Lemmer,
 • 64 Nøgleben eller Arm,
 • 65-71 Haanden eller Fingrene,
 • 72-74 Benene,
 • 75-78 Foden eller Tæerne.

A

 • A: Smaa legemlige Fejl og Mangler, som ikke udelukker Evnen til at tjene med Vaaben
 • abgemeldet: frameldt
 • abgelehnt: afvist
 • Abnahmemann: aftægtsmand
 • Abschlag: afslag
 • Abthlg, Abthl., Abtheilung: afdeling
 • adhärent
 • aerztl., ärztlich: lægelig
 • A.G.: Amtsgericht: amtsret
 • allg., allgemein: almindelig, generelt
 • Am.: Amerika
 • amtlich: officielt
 • anerkannt: accepteret
 • angeb.: angeblich: efter sigende
 • angem.: angemeldet: anmeldt
 • Annahme, -schein: modtagelse, -skvittering
 • Anschwellung: opsvulmning
 • Antrag: ansøgning
 • Anzeige: anmeldelse, annonce
 • Art.: Artillerie
 • Arzt: læge
 • Atrophie: (med.) svind
 • aufgeführt: opført, noteret
 • Aufnahme: optagelse
 • Auftreibung: hævelse
 • Auge: øje
 • Augenarzt: øjenlæge
 • augenscheinlich: indlysende
 • Ausb.: Ausbildung: uddannelse
 • ausgehändigt: udleveret
 • ausgemustert: udskrevet af lægdsrullen
 • Aush.: Aushebung: udskrivning, session
 • Aush.Bez.: Aushebungsbezirk: udskrivningskreds
 • Ausland: udland
 • Ausländer: udlænding
 • Ausschlag: udslag, eksem
 • außert.: außerterminlich: uden for ordinær tidsfrist
 • Ausstand: udsættelse
 • Austritt: udmeldelse
 • Ausmusterung: kassation; Ausmusterungsschein: ...sbevis
 • Auszug: uddrag
 • auszumustern: skal kasseres

B

 • B: Legemlige Fejl og Mangler, som rigtignok udelukker den aktive Tjeneste med Vaaben, men tillader den aktive tjeneste uden Vaaben eller Tjenesten i Udfyldningsreserven.
 • Bauchring: underlivsmuskulatur
 • beantragt, -ermaßen: ansøgt, efter ansøgning
 • befunden: vurderet
 • bed. taugl.: bedingt tauglich: delvis egnet
 • begründet, nicht begründet: begrundet, ubegrundet
 • Behörde: myndighed
 • beiders., beiderseits: i begge sider
 • Beihilfe: medvirken
 • Benachrichtigung: underretning
 • bereits: allerede
 • bes.: besonders: især; besondere: særlig
 • beschieden: truffet afgørelse
 • bestraft: bestraffet
 • Betrug: bedrageri
 • Betteln, wegen Bettelns: tiggeri
 • beweglich, Beweglichkeit: bevægelig, mobil
 • Bruchanlage: tendens til brok
 • Brustkasten: brystkasse
 • b.t.: bedingt tauglich: delvis egnet
 • Bureau: kontor
 • Buße: bøde

C

 • C eller Z: Sygdomme og Mangler, som gør foreløbig uduelig, men som kan ophæves eller dog formindskes saaledes, at der indtræder fuldkommen eller betinget Duelighed.
 • Cadett: kadet
 • cf./cfr.: confer/sammenlign
 • Cigarrenmacher: cigarmager
 • chronisch: kronisk
 • Consens: tilladelse
 • Controle: kontrol

D

 • D eller L: Sygdomme og Mangler, som forhindrer Tjenesten i den staaende Hær og i Udfyldningsreserven, men i Almindelighed ikke udelukker Dueligheden til Landstormen. men i Almindelighed ikke udelukker Dueligheden til Landstormen.
 • Daene: Däne: dansker
 • daher: derfor
 • das.: daselbst [erstattes med stednavnet]: sammesteds
 • dauernd: varig
 • Daumen, -rücken: tommelfinger- ryg
 • Defekt: itu
 • definitiv: endegyldig
 • derselbe: den samme
 • desgl.: desgleichen; ligeledes
 • Diebstahl: tyveri
 • dienstfähig: egnet til tjeneste
 • Division
 • Domicil: bopæl
 • Drüse: kirtel

E

 • E eller U: Sygdomme og Mangler, som gør varig uduelig til Tjeneste i den staaende Hær og i Udfyldningsreserven, i Almindelighed ogsaa til Landstormen.
 • eingereicht: indsendt
 • eingestellt: ansat, antaget
 • einj.: einjährig
 • Einlieger: lejer
 • Einstellung: ansættelse
 • Eisenbahn: jernbane
 • Eleve: elev
 • Eltern: forældre
 • emerit: emeritus
 • endg.: endgültig: endelig
 • Entlassungs-Urkunde: fritagelsesattest
 • Entsch.: Entscheidung: afgørelse
 • Entschuldigung: undskyldning, begrundelse
 • entw., entwichen: undveget, deserteret
 • Entzündung, Augenentzündung: (øjen)-betændelse
 • Erkl.: Erklärung: erklæring
 • Ers.: Ersatz: erstatning
 • Ersatzres: Ersatzreserve
 • Extremität: lem

F

 • Fähigkeit: evne
 • fahnenflüchtig: deserteret
 • fahrend: kørende
 • farbenblind: farveblind
 • farbensicher: ikke farveblind
 • Fehler: fejl
 • fehlt: mangler
 • Feldart.: Feldartillerie
 • Felsfußartillerie
 • Fernsprech-: telefon-
 • Fest.Laz.: Festungslazarett: fæstningslazaret
 • Fischschuppen: fiskeskæl
 • Fistel: f., byld
 • fl.: flach: flad
 • Flechte: udslæt
 • Fleck: plet
 • Fl. St. D.: Flotten-Stamm-Division
 • Folge: konsekvens, følge
 • Forstgutsbezirk: skovdistrikt
 • fortgeschritten: fremskreden
 • freiw.: freiwillig, 1-/3- jährig freiw. Dienst: frivillig
 • Füs.: Füsilier
 • Fußart.: Fußartillerie: fodartilleri

G

 • Gd.: Garde
 • geb.: geboren: født
 • Geburt, -sdäne: dansker af fødsel
 • Gebrauch: brug
 • gefährlich: farlig
 • gefallen: faldet
 • Gefgß.: Gefängnis: fængsel
 • Gehilfe: hjælper
 • Gehülfe: hjælper
 • gelangt: nået
 • Geldstrafe: bøde
 • gelöscht: slettet
 • gem.: gemäß: ifølge
 • Gem.: Gemeinde: kommune
 • Gendarm: grænsegendarm
 • ger. Bstrfg.: gerichtliche Bestrafung: straf ved dom
 • gering: ringe
 • Ges.: Gesuch: ansøgning
 • -geselle: svend
 • Gesicht, -s-schwäche: syn, svagt syn
 • gestellt: mødt op
 • Gestellung: session
 • Gestr., gestrichen: slettet
 • getr.: getreten: trådt
 • Gnade: nåde
 • Gren. Reg.: Grenadierregiment
 • G. O.: genannter Ort: anførte sted - erstattes med stednavnet
 • Gutsobr.: Gutsobrigkeit: godsøvrighed

H

 • Habitus: habitus, udseende
 • Hacke: hæl
 • -halber: p. gr. af
 • Hälfte: halvdel,
 • Haft: fængsel
 • Hals: hals
 • Handgelenk: håndled
 • Handlung: handling
 • Handw.: Handwerk: håndværk
 • Hard.: Harde: herred; Hard. I: Haderslev 1. herredsfogderi
 • Hardesv.: Hardesvogtei: herredsfogderi
 • Hausfriedensbruch: ulovlig indtrængen
 • häuslich: hjemlig, privat
 • Hautausschlag: hudslæt
 • Hdw.: Handwerk: håndværk
 • Heerespflichtiger: militærpligtig
 • hervortreten: træde frem
 • Hinterbacke: balde
 • hochgradig: i høj grad, stærk
 • Hode: testikel
 • hohl: hul; hohles Kreuz: svajrygget
 • Hornhaut, -fleck: hornhinde, -plet
 • Hus.: Husar

I

 • identisch: identisk
 • Iftr: Infanterie
 • Inf.: Infanterie
 • Instruction
 • irrthüml., irrthümlich: ved en fejl

J

 • J. z.: (1) Jahr zurück: 1 års udsættelse
 • Jäger
 • JNo.: Journalnummer
 • Jnr.: Journalnummer

K

 • Kirchspiel: sogn – indtastes ikke
 • Knecht: karl
 • Knie: knæ
 • Kniegelenk: knæled
 • Knochen: knogle
 • Knochenfraß: benedder
 • königlich: kongelig
 • Kopfgrind: skurv i hovedbunden
 • Körpergröße: højde
 • Körperverletzung: legemsbeskadigelse
 • Kr.: Krümmung
 • kräftig: muskuløs
 • Krankenw., Krankenwärter: sygepasser
 • Krankheit: sygdom
 • Krätze: fnat
 • Kreuz: lænd; hohles Kreuz: svajrygget
 • Kretzenmacher/Krätzenmacher: kurvemager
 • Krieg: krig
 • kriegsfreiwilliger: frivillig soldat
 • kriegsm.: kriegsministeriel
 • Kurzhalsigkeit: korthalsethed
 • kurzsichtig: nærsynet
 • Kurzsichtigkeit: nærsynethed
 • Kürassier

L

 • L eller D: Sygdomme og Mangler, som forhindrer Tjenesten i den staaende Hær og i Udfyldningsreserven, men i Almindelighed ikke udelukker Dueligheden til Landstormen.
 • l.: linker, links: venstre
 • Lageregister: lægdsrulle
 • Landgericht: landsret
 • Landmann: landmand
 • Landr.: Landrath: landråd
 • Landst.: Landsturm: reservetropper
 • Landwehr: landeværn
 • Lauenburgisch: Lauenburgsk
 • Ldw.: Landwirtschaft, landwirtschaftlich: landbrug(s-)
 • Lehr.-Inf.-Regt.: Lehr-Infanterie-Regiment: trænings-
 • -lehrling: -lærling
 • leicht: let
 • Leistenbruch: lyskebrok
 • Leistenkanal: lyskekanalen
 • lfN.: laufende Nummer: løbende nummer
 • L.m.W.: Landwehr mit Waffe
 • L.m.W.G.: Landwehr mit Waffe, garnisonsfähig
 • L.o.W.A.: Landwehr ohne Waffe, arbeitsverwendungsfähig
 • lt.: laut: ifølge
 • Lungenentzündung: lungebetændelse

M

 • m̅ (streg over m): mm
 • Mag.: Magistrat: købstadsforvaltning
 • mäßig: moderat
 • Matrose
 • Matrosen-Division
 • Meldeschein: flyttebevis
 • Miether = Mieter: lejer
 • Militair
 • Mindermaß: under mindstemålet
 • Mittelfinger: langfinger
 • Mitthlg.: Mittheilung: meddelelse
 • Mm: Mindermaß: under mindstemålet
 • Musculatur: muskulatur
 • Musterung: session, mønstring

N

 • Nachersatz: reserve
 • Nachf.: Nachforschung: efterforskning
 • Nachuntersuchung: opfølgende undersøgelse
 • Narbe: ar
 • Naturalisation: tildeling af statsborgerskab
 • naturalisiert: tildelt statsborgerskab
 • Natur.Gesuch: Naturalisationsgesuch: ansøgning om st.
 • Nichtanmeldung: manglende tilmelding
 • Niere: nyre

O

 • Ob.: obiges, obenstehendes: ovenfor anførte
 • O-Beine: hjulben
 • Oberschenkel: lår
 • O.E.C.: Ober-Ersatz-Commission
 • Oeconom: civil tjenestegørende
 • Oek.: Oekonomie: civil tjeneste
 • ohne (Waffe): uden (våben)
 • Optant, Optantensohn: optant, søn af o. (dansk statsborger i Preussen)

P

 • Pass, Paß
 • Pion.Reg.: Pionier-Regiment
 • Plattfuß, Plattfüße: platfod
 • Primaner: 3.g'er

R

 • r.: rechter, rechts: højre
 • R.B.: Regierungsbezirk; amt/regeringsdistrikt
 • Rech.: Recherche: efterforskning
 • rechtskräftig: retsgyldig
 • ref.: reformiert: reformert, calvinsk
 • Reg.: Regiment
 • Reg. Bez.: Regierungsbezirk: regeringskreds
 • Regierung: regering
 • Reg. Präs.: Regierungspräsident
 • Reg. Vrfg: Regierungsverfügung: regeringsforordning
 • reit., reitende: ridende
 • Rekl.; R.: Reklamation; reklamiert: Klage, indgivet klage
 • Rekr.D.: Rekrutendepot
 • Ren., renat.: renaturalisiert: genoptaget i (pr.) statsborgerskab
 • Res.: Reserve
 • Rest. L.: Restantenliste: Restant: ikke-mødt til session
 • R.O.: Rekrutierungs-Ordnung: regler vedr. rekruttering
 • Rücken: ryg
 • Rückgrad: rygrad

S

 • Schienbein: skinneben
 • Schiffszimmrer: skibstømmermand
 • Schein: bevis, attest
 • Schmied: smed
 • Schmiedegesell: smedesvend
 • Schöffe, Schöffengericht: nævning, -edomstol
 • Schuppenflechte: psoriasis
 • schwach: svag
 • Schwäche: svaghed
 • schwachsinnig: åndssvag
 • schwerhörig, -keit: tunghør, tunghørighed
 • Seebat.: Seebataillon: marinebataillon
 • Seefahrer: søfarende
 • Seemann, -samt: sømand, -kontor
 • Sehnenknoten: seneknude
 • skrophulös: kirtelsvag
 • Seminarist: seminarieelev
 • spur.: spurius: født udenfor ægteskab
 • ß: [alt + 225]
 • St.: Stammrolle: lægdsrulle
 • Staatsanwaltschaft: statsadvokat
 • Staatsverband: statsfællesskab
 • Stammcompagnie:
 • Stammrolle: lægdsrulle
 • Standesamt: 'folkeregister'
 • steht: står
 • Sterberegister: civilt dødsregister
 • St.G.B.: Strafgesetzbuch: straffelov
 • Strafkammer: landrettens kriminalafdeling
 • streichen: slette
 • sub: under
 • s.Zt: seiner Zeit: dengang

T

 • tauglich: egnet
 • Telegraph
 • todt, tot: død
 • Todtenschein: dødsattest
 • Torpedoschießstand: torpedoskydebane
 • Torpedowerft: torpedoværft
 • Train: træn
 • Truppe: trop
 • Tuberculose, Tuberkulose

U

 • U eller E: Sygdomme og Mangler, som gør varig uduelig til Tjeneste i den staaende Hær og i Udfyldningsreserven, i Almindelighed ogsaa til Landstormen.
 • überwiesen: overført
 • ult.: ultimo: i slutningen af
 • unbekannt: ukendt
 • unbr.: unbrauchbar: uegnet
 • unehel.: unehelich: uægteskabelig
 • uns.: unsicherer: usikker, upålidelig
 • Unterschenkel: skinneben
 • Unterthan: undersåt
 • ununterbrochen: uafbrudt
 • unverehelicht: ugift
 • Urk.: Urkunde: attest
 • Urtheil: dom

V

 • Verbildung: misdannelse
 • verbüßen: afsone
 • verdächtig: mistænkelig
 • Verf.: Verfügung: anordning, resolution
 • Verfahren: proces
 • Verh.: Verhältnis: forhold
 • Verkrümmung: krumning, skævhed
 • verl.: verlängert: forlænget
 • versagt: nægtet
 • verschollen: forsvundet
 • Versteifung: stivhed
 • verstorben: afdød
 • Verstümmelung: lemlæstelse
 • versuchsweise: forsøgsvis
 • verunglückt: forulykket
 • verw.: verworfen: forkastet, afvist
 • verwachs.: verwachsen: sammenvokset
 • Verwundung: sår
 • verzogen: flyttet
 • vide (lat.): se
 • Vogt., Vogtei: fogderi
 • vollk.: vollkommen: fuldkommen
 • vorl.: vorläufig: foreløbig
 • vorm.: vormalig, tidligere
 • Vorstellung, -sliste: sessionsliste
 • Vrfg: Verfügung: anordning, resolution

W

 • Waffe: våben
 • wegen: på gr. af
 • weil: fordi
 • Werft-Div.: Werftdivision: værftsdivision
 • Wirbelsäule: rygsøjle
 • -wöchig:-ugers
 • Wunsch: ønske

Y

 • ÿ (omlyd over y) skrives: y

X

 • X-Beine: kalveknæ(et)

Z

 • z., zurck.: zurück: tilbage (udsættelse)
 • C eller Z: Sygdomme og Mangler, som gør foreløbig uduelig, men som kan ophæves eller dog formindskes saaledes, at der indtræder fuldkommen eller betinget Duelighed.
 • Zeh, Zehen: tå, tæer
 • Zeigefinger: pegefinger
 • zeitig: p.t., for tiden
 • Zollcontroleur: toldkontrollør
 • z.Zt: zur Zeit: p.t., for tiden
 • z. Ü.: zur Übung: med henblik på optræning
 • zuf.: zufolge: ifølge


Alfabetiske lister: Erhvervsbetegnelser