Finland

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Slægtsforskning i udlandet

I Finland har man en lang tradition for digitalisering og afskrivning af arkivalier, hvilket har skabt et aldeles gunstigt miljø for slægtsforskning i landet: de fleste sognes arkivalier er digitaliseret og let tilgængelige online, og diverse afskrifter er ofte organiseret i brugervenlige og søgbare databaser. Derudover har man i Finland – efter svensk model – ført langt mere mangfoldige protokoller og arkiver igennem tiden end i Danmark, hvilket muliggør, at man typisk kan føre selv bondeslægter tilbage til 1600-tallet, ofte endog til 1500-tallet, og hvis man er heldig til 1400-tallet.

Forvaltningssproget i Finland var svensk indtil 1863, hvorefter landet blev officielt tosproget, svensk-finsk. Af denne grund blev stort set alle administrative, gejstlige, og andre dokumenter nedskrevet på svensk inden 1863, hvorefter man i de fleste egne af landet langsomt gik over til finsk. Hvis man ikke kan finsk, er slægtsforskning i Finland derfor betydeligt lettere inden 1863 end efter. Ofte var overgangen dog ikke brat, og i mange sogne støder man på svensk helt op i 1900-tallet. I de svensksprogede sogne rundt omkring i landet fortsatte man ufortrødent på svensk efter 1863.

De forskellige links på denne side leder til hjemmesider, der som udgangspunkt er på finsk. I de fleste tilfælde er det dog muligt at skifte sprog til svensk og/eller engelsk længst oppe på siderne, typisk oppe i højre hjørne. Visse undersider er dog muligvis ikke altid oversat fra finsk til svensk og/eller engelsk.

Søgetjenester

 • Kansallisarkisto: Finlands rigsarkivs officielle hjemmeside, hvor man kan få et indblik i arkivets virksomhed, og et overblik over de mange arkiver, det råder over. Søgning i arkivets digitale arkivalier, samt bestilling af ikke-digitaliserede arkivalier til en læsesal i Finland, foregår imidlertid via platformen Astia (se nedenfor).
 • Astia: Finlands rigsarkivs platform til søgning i arkivets digitale arkivalier, samt bestilling af ikke-digitaliserede arkivalier til en læsesal i Finland. For at søge og bladre i arkiverne, vælg ”Hae ja selaa aineistoja” (på finsk) eller ”Sök och bläddra i material” (på svensk). Eftersom denne platform dækker alle rigsarkivets mange forskellige arkiver, kan det muligvis være svært at finde, hvad man leder efter, hvis man er ny til slægtsforskning i landet. Hvis man ønsker et bedre overblik over alle arkivalier, som er særligt relevante for slægtsforskning, kan man benytte sig af platformen Digihakemisto (se nedenfor).
 • Digihakemisto: En interaktiv platform, hvor Finlands rigsarkivs arkiver, som er særligt relevante for slægtsforskning, er samlede i overskuelige og brugervenlige oversigter. Platformen er interaktiv på den måde, at man som bruger selv kan tillægge beskrivelser af individuelle digitaliserede sider, som derefter bliver søgbare og kan hjælpe dig selv og andre med lettere at finde sider med bestemte oplysninger i fremtiden. Platformens vigtigste oversigter er beskrevne nedenfor.
  • Seurakunnat (sogne): Ved at klikke her kommer man til en alfabetisk oversigt over alle Finlands sogne og andre administrative inddelinger. Bemærk, at man på finsk bøjer egennavne, og eftersom alle sognenavnene i oversigten står i genitiv, så ser sognenavnene en smule anerledes ud, end de ville gøre på et kort. F.eks. finder man sognet Hietamäki under ”Hietamäen seurakunta,” sognet Kannus under ”Kannuksen seurakunta,” og sognet Lokalahti under ”Lokalahden seurakunta.” Når man har valgt et sogn, kommer man til en oversigt over forskellige slags arkiver. Oversigterne varierer en smule, men typisk kan man vælge ”Väestörekisteriarkisto” (folkeregisterarkiv). Derefter kommer man til endnu en oversigt, hvor man typisk finder bl.a. de følgende valgmuligheder:
   • Muuttaneiden luettelot (oversigter over flyttede)
   • Syntyneiden ja kastettujen luettelot (oversigter over fødte og døbte)
   • Kuolleiden ja haudattujen luettelot (oversigter over døde og begravede): Bemærk, at man længere tilbage i tiden ofte finder disse oversigter blandt oversigterne over fødte og døbte eller i oversigterne over tillysede og viede.
   • Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot (oversigter over tillysede og viede): Bemærk, at man længere tilbage i tiden ofte finder disse oversigter blandt oversigterne over fødte og døbte.
   • Kirkon pääkirjat hakemistoineen (kirkens hovedbøger med indekser): De vigtigste hovedbøger er Rippikirjat (skriftebøgerne), som påminder en smule om danske folketællinger med oplysninger om alle personer i et sogn (f.eks. erhverv, navn, alder, familie) sorteret efter sted (f.eks. byer, gårde). Skriftebøgerne blev dog ført kontinuerligt, og man kan derfor følge personer og deres liv år for år.
  • Voudin- ja läänintilit (foged- og amtsregnskaber): Ved at klikke her kommer man til en alfabetisk oversigt over alle Finlands tidligere amter. Bemærk, at man, som beskrevet ovenfor i sammenhæng med beskrivelsen af sogne, bøjer stednavne på finsk. F.eks. finder man amtet Häme under ”Hämeen lääni” og amtet Turku finder man under ”Turun lääni.” Efter man har valgt amt, kan man vælge Asiakirjat (tingbøger), hvorefter man kommer til en oversigt over tingbøger. De mange Henkikirjat (sjælebøger) og Toistekirjat (dubletbøger) indeholder oversigter over alle overhoveder i et sogn, ofte medfulgt af korte beskrivelser af deres familiemedlemmer, slægtninge, og tjenestefolk. Disse bøger går betydeligt længere tilbage i tiden end skriftebøgerne beskrevet ovenfor, men indeholder ikke lige så mange oplysninger (f.eks. er der ofte ingen oplysninger om alder eller efternavn). Tingbøgerne beskrevet her dækker Finlands tid under svensk styre (indtil 1809).
  • Henkikirjat (sjælebøger): Ved at klikke her kommer man til en alfabetisk oversigt over alle Finlands tidligere amter, ganske som ovenfor. Her dækker sjælebøgerne imidlertid Finlands tid under russisk styre (fra 1809).
 • Hiski: En søgbar database, hvori afskrifter af mange af de forskellige arkivalier beskrevne ovenfor er samlet. Søgning i databasen er beskreven nedenfor.
  • Vælg først sprog (finsk, svensk, eller engelsk).
  • Vælg derefter ét eller flere sogne. For at vælge flere end ét sogn i sognelisten skal man holde knappen Ctrl på sit tastatur nede, når man klikker. Når ét eller flere sogne er markeret, klikker man på ”Valituista” (på finsk) eller ”Valda” (på svensk). For at søge i alle sogne på én gang kan man klikke på ”Kaikista” (på finsk) eller ”Alla” (på svensk).
  • Vælger man ét sogn, kommer man til en side, hvor man kan se et kort over sognet, en liste over sognets nabosogne, og en oversigt over hvilke af sognets søgbare arkivalier. Vælger man flere end ét sogn, kommer man til en side med en oversigt over samtlige sognets søgbare arkivalier.
  • Man kan vælge enten at søge i alle sognets (eller sognenes) arkivalier ved at klikke på ”Kaikki” (på finsk) eller ”Alla” (på svensk). Alternativt kan man søge i bestemt arkivalier, f.eks. døbte (på finsk ”Kastetut,” på svensk ”Döpta”), begravede (på finsk ”Haudatut,” på svensk ”Begravda”), eller viede (på finsk ”Vihityt,” på svensk ”Vigda”).
  • Når man har valgt, hvilke arkivalier man vil søge i, kommer man til en elektronisk blanket, som man kan udfylde med de oplysninger, man har eller leder efter. Når blanketten er udfyldt, klikker man på ”Hae” (på finsk) eller ”Sök” (på svensk).
  • Til venstre for hvert søgeresultat ser man et lille forstørrelsesglas. Ved at klikke på forstørrelsesglasset kommer man til en side med yderligere oplysninger. På siden finder man også et eller flere links (på finsk ”Linkit,” på svensk ”Länkar”) til den oprindelige digitaliserede side, som er afskreven.

Andre søgetjenester

 • Helsingin yliopston ylioppilasmatrikkeli: Helsinki (Helsingfors) universitets matrikel over studerende årene 1640–1852. Matriklen indeholder oplysninger om mere end 18.000 studerende ved universitetet, samt oplysninger om slægtskabet imellem forskellige studerende på tværs af generationer.

Slægtsforskningsforeninger

 • Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys: Finlands Slægtshistoriske Forening. Medlemmerne af denne forening har digitaliseret en del arkivalier fra forskellige egne af Finland, som man ikke finder i Astia. Det gælder specielt nyere sognearkivalier (op til begyndelsen af 1900-tallet) samt militærhistoriske og juridiske arkivalier. Foreningen har sin egen søgedatabase, som kun medlemmer har tilgang til.
 • Suomen Sukutukimusseura: Finlands Slægtsforskningsselskab. Selskabets hjemmeside indeholder almennyttig og behjælpelig information om slægtsforskning i Finland. For en liste over diverse kilder til slægtsforskning, vælg ”Sukututkijan lähteet” (på finsk) eller ”Källor för släktforskare” (på svensk) i menuen. Listen dækker kilder og links til databaser vedrørende bl.a. militaria, lokalhistorie, migrering, og gravstene.

Ordliste

 • Forkortelser: En lang liste over latinske og svenske forkortelser, som man støder på i de forskellige sognearkivalier. Listen administreres af Finlands Slægtsforskningsselskab (se ovenfor). Forkortelserne er medfulgt af finske oversættelser (samt svenske oversættelser, når der er tale om latinske eller ældre svenske forkortelser).

Historiske kort

 • Vanhakartta: På denne hjemmeside finder man detaljerede beskrivelser af forskellige historiske kort, samt kortene selv.
 • Vanhat kartat: Interaktivt kort over Finland, hvor man kan vælge årstal, og derefter se gamle kort over det område, hvor man er zoomet ind.

Administrative inddelinger

 • Luettelo Suomen kihlakunnista: Oversigt over amter og herreder i Finland igennem tiden. Oversigten er på finsk, men eftersom den primært består af amts- og herredsnavne, kan den bruges, selv hvis man ikke kan sproget. På finsk hedder et amt ”lääni” (jf. svensk län) og et herred ”kihlakunta.” Ved at klikke på et af herrederne kommer man til en oversigt over sognene (på finsk ”seurakunnat”) i det pågældende herred.

Med stor tak til 'Ferdinand'