Forkortelser

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ordlister

I tekster vedrørende slægtsforskning vrimler det med forkortelser, både moderne og gamle. Søg i søgefeltet tv og find dem, der er brugt i DIS-Wiki. En del er også nævnt i indeværende liste:

Indholdsfortegnelse:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z - X - Y - Æ Symboler - Lægdsruller

A

 • AC: Anno currente: indeværende år
 • AD: Anno Domini: i det Herrens år
 • AO: Arkivalieronline
 • Asc: Ascensio: Himmelfart
 • A. sq.: Anno sequenti: det følgende år

B

 • bapt.: baptizatus, døbt
 • b. B.: bar Barnet

C

 • Caut.: Cautionist, forlover
 • Cuir.: Cuirasser, kyradsér
 • cop.: copuleret
 • cum a.: cum approbation: godkendt

D

 • dca.: domenica: søndag
 • D.ca: domenica: søndag
 • DDA: Dansk Data Arkiv
 • deflor.: deflorata, defloreret, besovet
 • dHl Denhoejlaerde.JPG: der hochlöbliche, højærværdige
 • do.: dito: det samme
 • dom.: domenica: søndag
 • DM: Dannebrogsmændenes Hæderstegn

E

 • ej.: ejusdem: samme dag
 • eod.: eodem (die): samme dag
 • EMB: Enesteministerialbog
 • entl: entlediget: afskediget
 • Epiph.: Epiphanias; Dom 2. Post Epiph.: 2. søndag efter Helligtrekonger
 • Esto : Esto mihi

F

 • Fer.: Feria, ugedag; Fer. 3. Pasch.: 3. påskedag
 • Fest.: Festum: helligdag
 • Fol.: Folio: ark
 • Forl.: forlover
 • FS: Family Search
 • f.T.: for tiden
 • FT: folketælling

G

 • Gmd.: gårdmand
 • Grat.: Gratiarum: taksigelsesdag

H

 • Hlr Hoejlaerd.JPG: højlærd, person, som har en (høj) videnskabelig uddannelse
 • HMB: Hovedministerialbog
 • Hmd.: husmand
 • Hr: herre: tiltaleform til person af højt embede, høj stand
 • Hst.: hustru
 • h. t.: hoc tempore: for tiden
 • Htk: hartkorn

I

 • ibid.: ibidem: sammesteds
 • ibdm.: ibidem: sammesteds
 • i.e.: id est: dvs.
 • Ima: prima: første

J

 • Juv.: Juvenculus, ungkarl

K

L

 • LDS: engelsk forkortelse for Latter Days Saints eller på dansk Sidste Dages Hellige og er et hyppigt brugt udtryk for Mormonkirken
 • ls.: locus sigilli, seglets placering
 • LV: Lavværge

M

 • matr.; matrikel
 • m. f. H.: (skrevet) med ført hånd
 • m. m. p.: mea manu propria: (skrevet) med egen hånd
 • mort.: mortuus: død
 • m. p.: manu propria: (skrevet) med egen hånd
 • mr., msr.: monsieur, monsør: tiltaleform til højerestående personer, der ikke har en særlig titel

N

 • nat.: Natus, født.
 • Nat. Christi: Kristi fødsel, jul
 • navnl.: navnlig, ved navn

O

P

 • p.: post: efter
 • pag.: pagina, side
 • Pasch.: Pascha: påske
 • Pentech.: Pentecoste: Pinse
 • p.t.: pro tempore, for tiden

R

 • RAA: Rigsarkivets afdeling i Aabenraa
 • RaD: Ridder af Dannebrog
 • RAK: Rigsarkivets afdeling i København
 • RAO: Rigsarkivets afdeling i Odense
 • RAV: Rigsarkivets afdeling i Viborg
 • Reg.: regiment

S

 • sag.: salig
 • sc./scil.: scilicet: nemlig
 • s.d.: samme dag
 • sept.: Septuagesima søndag
 • sex.: Sexagesima søndag
 • sfb: Sidste fælles bopæl, ofte brugt i kirkebøger om ægtefællers bopæl ved den enes død
 • sl.: salig
 • Sr: seigneur, tiltaleform for personer af højere stand, men uden rang
 • sst.: samme sted
 • S&T: Seddel og tegn: afregningsenhed, da man manglede skillemønt efter statsbankerotten 1813
 • S. T. = salve titulo: med forbehold for (at) titlen (er korrekt)
 • s.å.: samme år

T

 • Test.: Testes, vidner
 • Trin.: Trinitatis; 1. s. p. Tr.: 1. søndag efter Trinitatis
 • ty.: tysk

U

V

 • vid.: videlicet, se
 • virkl.: virkelig [Kancelliråd]

X

 • Xma; decima: 10.
 • XIIda; ... + secunda: 12.
 • XXIIItia ... + tertia: 23.
 • XXma: ventesima: 20.
 • Xsti: Christi
 • Xstian: Christian
 • Xstus: Christus

Y

Æ

 • Æt.: Ætatis suæ: i hans alders
 • Ætat: Ætatis suæ: i hans alders

Symboler

 • *: født
 • †: død
 • ~: gift med

Lægdsruller

se Vejledning fra Statens Arkiver