Latinsk ordliste

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ordlister

Ofte møder man i kilder som retsdokumenter og kirkebøger latinske ord og vendinger. Mange er gledet ud af hverdagssproget, andre er blevet gængse fremmedord.
De latinske navne på helligdage skal søges i Helligdagskalenderen

Indholdsfortegnelse:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

A/Æ

 • ab: efter
 • ab hinc: fra denne tid
 • ab hoc mense: fra denne måned
 • absolvere: tilgive
 • Absolution, abs.: syndstilgivelse
 • Absolutionis dies: Skærtorsdag
 • Accipite jucunditatem: Tirsdag efter pinse
 • Adamsdag: Askeonsdag
 • ad diem; a.d.: på selve dagen
 • Adorate Dominum (Dominica): 3. søndag efter hellig 3 konger. Søndagene mellem Adorate og Circumdederunt kaldes Adorate 2um, 3um og 4um.
 • Adoratio magorum, epiphania Domini: 6. januar
 • Adoratus dies: langfredag
 • Ad te levavi, Adventus Domini (Dominica): 1. advents søndag
 • Advent: 4. søndag før jul, kan indtræffe tidligst 27. november og senest 3. december
 • Adventus spiritus sancti: 15. maj
 • Ætatis, æt.: alder
 • Aetatis suæ: i en alder af
 • Albis (Dominica in): Qvasimodogeniti, 1. søndag efter påske
 • Albis (Septimana in): Ebdomada Paschae, påskeugen
 • Albues dies juvis: Skærtorsdag
 • Alleluja claudere el. dimittere: Septuagesima (se denne).
 • Amita: faster
 • Amitinus: søskendebarn
 • Angaria cinerum, pentecoste, crusis og post Lucia: de 4 tamperdage
 • Angelorum festum: Mikkelsdag: 29. september
 • Anno: i året
 • Anno aetatis: i hans/hendes alders ... år
 • Anno dei: år efter Kristi fødsel
 • Anno Domini, A.D.: Herrens år
 • Anno Circumcisionis: betegner, at året er regnet fr 1. januar
 • Anno Incarnationis, a. inc.: i det Herrens år
 • Annuntiatio Mariae virginis, annuntiatio Dominica: Marie bebudelsesdag, Vor Frue dag i fasten: 25. marts.
 • ante: før
 • anticipatus: forudgrebet, dvs. førægteskabelig
 • Antipascha: 1. søndag efter påske
 • Antipaschalis: Ugen mellem 1. og 2. søndag efter påske
 • Apparitis domini, Epiphania: 6. januar
 • Appellatus: kaldt, navngivet
 • Approbation: godkendelse; c. a.: med godkendelse
 • Aqua sapientiae: Tirsdag efter påske
 • Armorum Christi festum: Fredag efter 1. søndag efter påske
 • Ascensio Christi, ascensio Domini: Kristi himmelfartsdag, 2. torsdag før pinse.
 • Askeonsdag, cineres, cinerum dies: Onsdag efter fastelavn.
 • Assumptio Johannis Evangelista, St. Johannes Evangelists dag: Tidligere 3. juledag: 27. december
 • Assumptio Mariae virginis: Marie Himmelfart, vor frue Dyre: 15. august.
 • Audivit Dominus: Fredag og lørdag efter fastelavn.
 • Aurea missa: lørdag før 2. søndag efter Michaelis
 • Avia: bedstemor
 • Avus: bedstefar

B

 • Baptismus Christi: Epiphania: 6. januar
 • Baptizatus, bapt.: døbt
 • Beati innocentes, Festum sanctorum innocentium: Uskyldige børns dag: 28. december
 • Benedicta: Trefoldigheds søndag, trinitatis søndag, søndagen efter pinse Kan indtræffe tidligst 17. maj og senest 20. juni
 • Beneficium: nåde
 • Beneficium paupertatis: fri proces p. gr. af fattigdom
 • Bissextus: Skudår
 • Bona quinta feria: Skærtorsdag
 • Bona Sexta feria: Langfredag
 • Broncheria: Palmesøndag

C/K

 • Caecus natus: onsdag efter 4. søndag i fasten
 • Caemeterium: kirkegård
 • Caiphasfredag: fredag efter Judica, 5. søndag i fasten
 • Calendæ: første dag i måneden
 • Calenes: Juledag, 25. december
 • Cananaea: Torsdag efter. 1. søndag i fasten
 • Candela: Lys
 • Candelarum festum: Kyndelmisse, Marie Renselse: 2. februar
 • Cantate Dominica: 4. søndag efter påske
 • Capitilavium: Palmesøndag
 • Caput ieiunii: Dies Cinerum: Askeonsdag
 • Caramentranum, caremprenium: Hvidetirsdag
 • Carena: Qvadragesima
 • Caritas Dei: Lørdag efter pinse
 • Carnisprivium: Fastelavnsugen
 • Carnisprivium sacerdotum: Septuagesima
 • Carnivora: hvidetirsdag
 • cavere: garantere
 • Cerealis Mariae dies: Marie renselsesdag
 • Charitas dei: lørdag efter pinse
 • Cheretismus: Marie bebudelse: 25. marts
 • Christi Himmelfartsdag, ascensio Domini: 2. torsdag før pinse.
 • Cibavit eos: 2. pinsedag, Kristi legemsfest
 • Cinerum dies, Cineres: Askeonsdag
 • Circumcisio: omskærelse
 • Circumcisio Domini: Kristi omskærelsesdag: 1. januar
 • Circumdederunt me (Dominica): Septuagesima: 2. søndag før fastelavn
 • Coena Domini: Dies viridium: Skærtorsdag
 • Cognomen: tilnavn
 • Commater: kvindefadder
 • Commemoratio omnium sanctorum: Alle helgensdag: 1. november
 • Commemoratio passionis dominicae: Marie bebudelsesdag: 25. marts
 • Commovisti terram: Sexagesima
 • Communicant: altergænger
 • Communio: deltagelse i nadveren
 • Compassio Mariae virginis: Marie smertensdag: fredag før palmesøndag.
 • Comp., Compater/-tres: med-fadder
 • Conceptio Mariae virginis: Marie undfangelse, vor Frue ventedør: 8. december
 • concubitus: samleje
 • Conductus Pasche: 1. søndag efter påske
 • Conductus pentecostes: 1. søndag efter pinse, trinitatis
 • Confessio: skrifte
 • Confessio et pulchritudo: torsdag efter 1. søndag i fasten
 • Confirmandus: konfirmand
 • Confirmatio: bekræftelse
 • Confirmatus: konfirmeret
 • Confitent: kommunikant, nadvergæst
 • conjugium: ægteskab
 • Conjux: ægtefæIle
 • Consangvineus: blodsbeslægtet
 • Copulation: vielse
 • Copulatus: ægteviet
 • Cras: i morgen
 • Crastino die: dagen efter
 • Crastinum pasche: 2. påskedag
 • Cum clamarem: 9. søndag efter trinitatis og torsdag efter fastelavn

D

 • Daemon mutus: 3. søndag i fasten
 • Da pacem Domine: 17. søndag efter trinitatis
 • Datum ut supra: samme dato som ovenfor
 • deflorata: defloreret, ikke-jomfru
 • Defunctus: afdød
 • Denatus: afdød
 • Deprekant: altergænger
 • Desponsatus: trolovet
 • Deus dum egrederis: onsdag efter pinse
 • Deus in loco sancto: 10. søndag efter trinitatis
 • Deus in nomine tuo: Mandag efter midfaste søndag
 • Dicit Dominus: 22. søndag efter trinitatis
 • Dictus: kaldet
 • Dictum: befaling
 • Dies: dag
  • absolutionis: Skærtorsdag
  • adoratus: langfredag
  • apostolorum: Apostlenes dag: 15. juli
  • Architriclinii: 2. søndag efter hellig 3 kongers dag.
  • ater: askeonsdag
  • Burarum: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • Burdilini: de to første uger efter 1. søndag i fasten
  • cinerum: Askeonsdag, onsdag efter fastelavn
  • dominicus: søndag
  • evangelismi: Marie Bebudelse: 25. marts
  • felicissimus: Påskedag
  • florum eller ramorum: Palmesøndag
  • focorum: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • Incarnationis: Marie bebudelse: 25. marts
  • indulgentiae: Skærtorsdag
  • jovis: Torsdag
  • lamentationum: Skærtorsdag, langfredag og lørdagen derefter
  • lavationis: Lørdag
  • lunae: Mandag
  • magnae festivitatis: Skærtorsdag
  • magnus: Påskedag
  • Martis: Tirsdag
  • Mercurii: Onsdag
  • Mysteriorum: Skærtorsdag
  • Osanna: Palmesøndag
  • parasceves: Langfredag
  • passionis lugubris et dolorosus: Langfredag
  • pulveris: Askeonsdag
  • reconciliationis: Skærtorsdag
  • rogationum: de tre første dag i den uge, der begnder med 5. søndag efter påske
  • Salutationis: Marie bebudelse: 25. marts
  • sanctus: Påskedag
  • saturni: Lørdag
  • solis: Søndag
  • S. Spiritus: pinsesøndag
  • Veneris: Fredag
  • viridium, Coena Domini: Skærtorsdag
 • Die progrediente: den foregående dag
 • Die proximo: den næste dag
 • Die sequenti: den følgende dag
 • Die ut supra: samme dag som ovenfor
 • Dito, do.: det samme
 • Domine in tua misericordia: 1. søndag efter pinse, trinitatis søndag
 • Domini: Herrens
 • Dominica, D.ca, Dom.: søndag
  • Adorate Dominum: 3. søndag efter hellig 3. konger
  • Ad te levavi: 1. søndag i advent
  • ante Candelas: Søndag før Marie Renselse
  • ante Litanias: Vocem jucunditatis: 5. søndag efter påske
  • ante mediam quadragesimam: Oculi: 3. søndag i fasten
  • Benedicta: Trinitatis søndag
  • Brandonum, Burarum, Focorum: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • Cananaea: Reminiscere: 2. søndag i fasten
  • Cantate: 4. søndag efter påske
  • Capitalavii eller Cavantium capita: Palmesøndag
  • Carne levale: fastelavnssøndag
  • Circumdederum me: Septuagesima: 9. søndag før påske
  • Competentium: Palmesøndag
  • Da pacem: 17. søndag efter trinitatis
  • De Fontanis: Laetare: Midfastesøndag
  • de lignis orditis: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • De rosa: Laetare: Midfastesøndag
  • Deus in adjutorium: 11. søndag efter trinitatis
  • Deus in loco sancto: 10. søndag efter trinitatis
  • In tua misericordia: Trinitatis søndag
  • Domine ne longe: Palmesøndag
  • Dominus fortitudo: 5. søndag efter trinitatis
  • Dominus illuminatio mea: 3. søndag efter trinitatis
  • Dum clamarem ad Dominum: 9. søndag efter trinitatis
  • Dum medium silentium: Søndag, der falder på 5. januar, 29. eller 30. december
  • Duplex: 1. søndag efter pinse
  • Ecce advenit: 6. januar, når denne dato falder på en søndag
  • Ecce Deus adjuva me: 8. søndag efter trinitatis
  • Esto mihi: Quinquagesima: Fastelavns sønsdag
  • Exaudi Domine: 4. søndag efter trinitatis
  • Exaudi Domine vocem meam: 6. søndag efter påske
  • Exurge: Sexagesima: 8. søndag før påske
  • Factus et Dominus pretector meus: 1. søndag efter trinitatis
  • Gaudete in domino: 3. søndag i advent
  • Hebdomadationis: Søndag efter Michaelis
  • Hosanna: Palmesøndag
  • Jerusalem: Laetare: Midfaste søndag
  • in albis: hvide søndag, 1. søndag efter påske
  • in capite Quadragesimae: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • Inclina, Domine, aurem tuem: 14. søndag efter trinitatis
  • indulgentiae: Palmesøndag
  • In excelso throno: 1. søndag efter hellig 3 konger
  • In media Qvadragesima: Laetare: Midfaste søndag
  • In passione Domini: Judica: 5. søndag i fasten
  • Invocavit: 1. søndag i fasten
  • In voluntate tua: 20. søndag efter trinitatis
  • isti sunt dies: Judica: 5. søndag i fasten
  • Jubilate: 3. søndag efter påske
  • Judica: 5. søndag i fasten
  • Justus es, Domine: 16. søndag efter trinitatis
  • Laetare: Midfaste. 4. søndag i fasten
  • Mapparum albarum: 2. søndag efter påske
  • Mediana: Judica: 5. søndag i fasten
  • Memento: 4. søndag i advent
  • Mensis pascalis: Quasimodogeniti: 1. søndag efter påske
  • Miserere mei: 15. søndag efter trinitatis
  • Misericordia: 2. søndag efter påske
  • Nigra: Judica: 5. søndag i fasten
  • Oculi: 3. søndag i fasten
  • Omnes gentes: 6. søndag efter trinitatis
  • Omnia quae fecisti: 19. søndag efter trinitatis
  • Omnis terra adoret: 2. søndag efter hellig 3 konger
  • Osanna et Olicarum: palmesøndag
  • Passionis: Judica: 5. søndag i fasten
  • Pastor bonus: Misericordia: 2. søndag efter påske
  • Populus Sion: 2 søndag i advent
  • post albas: Søndag efter påske
  • post focos, post ignes: Reminiscere: 2. søndag i fasten
  • post strenas: 1. søndag efter nytår
  • prima, quae est caput jejuniorum: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • privilegiata: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • Protector noster aspice Deus: 13. søndag efter trinitatis
  • Publicani et Phariasei: 9. søndag efter trinitatis
  • Quadraginta: Fastelavns søndag
  • Quasimodogeniti: 1. søndag efter påske
  • Quinque panum: Laetare: Midfaste søndag
  • Quintana: Invocavit: 1. søndag i fasten
  • Reminiscere: 2. søndag i fasten
  • Repus, repositus: Judica: 5. søndag i fasten
  • Respice Domine: 12. søndag efter trinitatis
  • Respice in me: 2. søndag efter trinitatis
  • Resurrectio Domini: påskesøndag
  • Rosa, Rosata: Laetare: Midfaste søndag
  • Salus populi ego sum: 18. søndag efter trinitatis
  • Sancta: påske søndag
  • Spiritus Domini: Pinse søndag
  • Spiritus Domini replevit: Trinitatis søndag
  • Susceptimus: 7. søndag efter trinitatis
  • Transfigurationis: Reminiscere: 2. søndag i fasten
  • Trium septimanarum Paschelis: Misericordia: 2. søndag efter påske
  • Unam Domini: Misericordia: 2. søndag efter påske
  • Vacans: Søndag mellem jul og Epiphania samt søndagene efter tamperdagene
  • Vocem jucunditatis: 5. søndag efter påske
 • Dominus fortitudo: 5. søndag efter trinitatis
 • Dominus illuminatio mea: 3. søndag efter trinitatis

E

 • e. a. = ejusdem anno: samme år
 • Ecce advenit: Hellig 3 kongers dag, 6. januar, når denne falder på en søndag
 • Ecce Deus, adjuva me: 8. søndag efter Trin.
 • Eduxit dominus: Lørdagen efter påske
 • Eduxit eos: Fredagen efter påske
 • Ego autem cum justitia: Fredag efter 2. søndag i fasten
 • Ego autem in domino: Onsdag efter 3. søndag i fasten
 • Ego clamavi: Tirsdag efter 3. søndag i fasten
 • Ejus: samme
 • Ejusdem: samme måned
 • Eodem die, eod eller E. die: samme dag
 • Epiphania: Fremkomst
 • Epiphania Domini: Hellig 3 kongers dag
 • Esto mihi Dominica: Quinquagesima, fastelavnssøndag
 • Et cetera: osv.
 • Etc.: osv.
 • Ex: fra
 • Exaudi deus ortionem meam: Tirsdag efter midfaste søndag
 • Exaudi Domine vocem meam: 6. søndag efter påske
 • Exaudi Domine: 4. søndag efter trin.
 • Expecta dominum: Tirsdag efter 5. søndag i fasten
 • Exultate deo: Onsdag efter 16. søndag efter trin.
 • Exurge Dominica: Sexagesima, 8. søndag før påske

F

 • Factus est dominus: 1. søndag efter trin.
 • Feria: Ugedag (secunda = mandag, tertia = tirsdag, quarta = onsdag, quinta = torsdag, secta = fredag)
 • Feria ad angelum: Onsdag efter Lucia (13. december)
 • Feria caeci nati: Onsdag efter midfaste søndag
 • Feria Magnificat: Torsdag efter 3. søndag i fasten
 • Feria magni scrutinii: Onsdag efter midfaste søndag
 • Festivitas luminum: Almindeligen Hellig 3 kongers dag
 • Festivum jejunium: Tamperdag i pinseugen
 • Festum, Fest.: kirkelig festdag
  • architriclinii: 2. søndag efter hellig 3 konger
  • Calendarum: 1. januar
  • Campanarum: 25. marts
  • Candelarum: Marie renselse, 2. februar
  • Cenceptionis Christi: Marie bebudelse, 25. marts
  • Coronæ Christi: Fredag efter 1. søndag efter påske
  • Corporis Christi: Kristi legemsdag
  • Evangelisme: 5. søndag efter påske
  • Expectationis: 18. december
  • Herbarum: Marie Himmelfart, 15. august
  • Hypantes: Marie renselse, 2. februar
  • Luminum: Almindelig Hellig 3 kongers dag
  • Magorum: Hellig 3 kongers dag
  • Praesentationis domini nostri Jesu Christi: Marie renselse, 2. februar
 • Fides, fidejus = fidei jussores: trosgaranter, faddere
 • Filia: datter
 • Filiola: lille datter
 • Filius: søn
 • Florum dominica: Palmesøndag
 • Filius prodigus; Lørdag efter 2. søndag i fasten
 • Filiolus: lille søn
 • Filius: søn
 • Folio, fol.: ark (med sider: #a: forside og #b: bagside)
 • Frater: broder

G

 • Gaudete in domino: 3. søndag i advent
 • Genesis: skabelse
 • Gesta: gerninger
 • Gradus: grad, rang
 • Gratia: nåde, løn
 • Gratiarum, Grat.: Taksigelsesfest

H

 • Hebdomas: uge
 • Hebdomada alba: Ugen efter påske
 • Hebdomada authentica: Den stille uge
 • Hebdomada communis: Ugen, som begynder søndag efter Michaelis
 • Hebdomada crucis: Ugen efter 5. søndag efter påske
 • Hebdomada duplex: Ugen efter trinitatis søndag
 • Hebdomada expectationis: Ugen efter Kristi himmelfarts dag
 • Hebdomada media ieiuniorum Paschalium: Ugen efter 3. søndag i fasten
 • Hebdomada mediana Qvadragesimae: Ugen efter midfaste søndag
 • Hebdomada nova: Ugen efter påske
 • Hebdomada paschae: Ugen efter påske
 • Hebdomada passionis: Ugen efter 5. søndag i fasten
 • Hebdomas: 7 dage, en uge
 • Hebdomas maior, silens, pænosa: Dimmeluge, ugen før påske
 • Hic: denne
 • Hoc: dette
 • Hora: time; hora 10: kl. 10
 • Hujus: genitiv af denne, dette; 20. hujus: den tyvende i samme måned
 • Humatus: begravet
 • Hypante: Festum purificationis Mariae, Kyndelmisse, 2. februar

I/J

 • I.e., id est: dvs
 • Ibidem, ibid.: samme (sted)
 • Ieiunium: fastetid
 • Illegitimus: uægte
 • In aedibus privatis baptizatus: hjemmedøbt
 • In deo laudabo: Mandag efter 3. søndag i fasten
 • In excelso throno (Dominica): 1. søndag efter hellig 3 konger
 • In nomine Jesu: Onsdag efter palmesøndag
 • In voluntate tua: 20. søndag efter trin.
 • Incarnatio: Kristi menneskeliggørelse
 • Inclina Domine aurem tuam: 14. søndag efter trin.
 • Index, indicem, -is, -i, -e (osv.): fortegnelse
 • Infans: barn
 • Infirmus 38 annorum: Fredag efter 1. søndag i fasten
 • Infra: under, nedenfor
 • Inhumatus: begravet
 • Initium Redemptionis: Marie Bebudelse, 25. marts
 • Innocentes pueri: Uskyldige børns dag, 28. december
 • Intret oratio mea: Lørdag efter 1. søndag i fasten
 • Introductio, intro.: introduktion
 • Introduxit vos: 2. påskedag
 • Invocavit (Dominica): Quadragesima, 1. søndag i fasten, 1. søndag efter fastelavn
 • Ipso die: på samme dag
 • Isti sunt dies: 5. søndag i fasten
 • Item: ligeledes; samme dato som foregående
 • Jeiunii caput: Dies cinerum, askeomsdag
 • Jeiunium: Fasten
 • Jubilate omnis terra (dominica): 3. søndag efter påske
 • Jucunditatis vocem (dominica): 5. søndag efter påske
 • Judica Domini: 5. søndag i fasten
 • Judica Domini nocentes: Mandag efter palmesøndag
 • Judicum extremum: Mandag efter 1. søndag i fasten
 • Justus es Domine: 16. søndag efter trin.
 • juvenculus, Juv.: ungkarl

K

se C

L

 • Lateris, lat.: Sum af sammentælling, som overføres til næste side
 • Legitimus: ægtefødt
 • Levator: gudfader
 • Levatrix: gudmoder
 • Liberator meus: Onsdag efter 5. søndag i fasten
 • Locus: sted
 • Locus sigilli, l.s.: seglets placering
 • Lux dei: Lørdag
 • Lætare Dominica: Midfaste søndag, 4. søndag i fasten
 • Lætetur cor quærentium: Fredag efter 16. søndag efter trin. og torsdag efter midfaste søndag

M

 • Malus dives: Torsdag efter 2. søndag i fasten
 • Manu mea propria, m.m.p.: skrevet med egen hånd
 • Manu propria, m.p.: skrevet med egen hånd
 • Maritus: ægtefælle
 • Mariæ purificatio: Marie renselse, kyndelmisse, 2. februar
 • Mariæ annuntiatio: Marie bebudelse, 25. marts
 • Mariæ visitatio: Marie besøgelse, 2. juli
 • Mariæ Assumptio: Marie himmelfart, 15. august
 • Mariæ nativitas: Vor Frue dag, 8. september
 • Mariæ præsentatio: Marie åbenbarelse, 21. november
 • Mariæ conceptio: Marie undfangelse, 8. december
 • Matrimonium: ægteskab
 • Media quadragesima: Torsdag før midfaste søndag
 • Media Septimana: Onsdag
 • Mediana Dominica: Midfaste søndag
 • Mediana Octava: 5. søndag i fasten
 • Meditatio cordis: Fredag efter midfaste søndag
 • Memento Dominica: 4. søndag i advent
 • Mens = Mensalgods: gods, der sikrer præstens underhold
 • Mens: måned
 • Mensis duodecimus: Februar
 • Mensis fenalis: Juli
 • Mensis magnus: Juni
 • Mensis messionum: August
 • Mensis nouarum: April
 • Mensis purgatorius: Februar
 • Mensis undecimus: Januar
 • Meus: min
 • Milites quadraginta sancti: 40 riddere
 • Misere mei Domine: 15. søndag efter trinitatis
 • Miseris omniam Domine: Askeonsdag
 • Misericordia domini: 2. søndag efter påske
 • modo: i stedet for; Hans Nissen modo Nis Hansen: Nis Hansen erstatter Hans Nissen
 • Mortuorum: de dødes
 • Mortuus, mort.: afgået ved døden

N

 • Natalis Christi: Kristi fødsel, jul
 • Natalis dies: fødselsdag
 • Natalis Domini: Juledag, 25. december
 • Nativitas: fødsel
 • Nativitas Christi: Juledag, 25. december
 • Natus, nat.: født
 • Ne derelinquas me: Onsdag efter 2. søndag i fasten
 • Ne necessitatibus meis: Fredag efter 1. søndag i fasten
 • Nocte: om natten; nox: nat
 • Nomen: navn
 • Nomen impositum: givet navn
 • Nominatus, nomin.: navngivet
 • Nomine, noie: ved navn
 • nonus: niende
 • Novus Annus, Nov.A.: nytår
 • Nuptiae: vielse
 • Nuptus: gift

O

 • Obiit: han døde
 • Octavia: 8de dag, dvs. 7 dage før en fest
 • Octogesima: Svarer til septuagesima, 2. søndag før fastelavn
 • Omnes: alle
 • Omnes gentes: 6. søndag efter trin.
 • Omnium animarum festum: Alle sjæles dag, 2. november
 • Omnium sanctorum festum: 1. november
 • Osanna Dominica: Palmesøndag

P

 • Pagina, pag.: på side
 • Palmarum dies: Dominica in ramis palmarum, dominica indulgentiae florum: Palmesøndag
 • Parasceues dies: Langfredag
 • Parentation: ligtale
 • Parentes: forældre
 • Pascha: Påske
 • Pascha annotinum: Lørdag efter påske
 • Pascha clausum: 1. søndag efter påske
 • Pascha competentium: Palmesøndag
 • Pascha Epiphaniæ: Hellig 3 kongers dag
 • Pascha novum: Lørdag før påske
 • Pascha pentecostes: Pinse
 • Pascha rosarum: Pinse
 • Passio domini: langfredag
 • Passionis Dominica: Domini Judica, 5. søndag i fasten
 • Pastor bonus: 2. søndag efter påske
 • Pastor loci: stedets præst i.e.: sognepræsten
 • Pater: fader
 • Patrinus: mandsfadder
 • Paupertas: fattigdom
 • Pausatio Mariæ: Marie himmelfart, 15. august
 • Peccatrix poenitens: Torsdag efter 5. søndag i fasten
 • peccatum: synd
 • Pentecoste: 50. dag
 • Pentecoste, festum Sancti spiritus: 7. søndag efter påske
 • Pervigilium: 2den dag før en festdag
 • post, p.: efter
 • Postfestum: dag efter festdag
 • Postridie: dagen efter
 • Praeceptum: bud
 • Praepositus: provst
 • Præs., praesentibus: i overværelse af; faddere
 • Pridie: dagen før
 • prim/us/a..: første
 • Privigna: steddatter
 • Privignus: stedsøn
 • pro Memoria, p.M.: til påmindelse om
 • Proclamatio: lysning
 • Profestum: dag før festdag
 • Prope es tu Domine: Fredag efter 3. søndag i advent
 • Protector noster: 13. søndag efter trin.
 • Præsentatio Dom. Nostri Jesu Christi: Marie renselse, 2. februar
 • Publicatio: bekendtgørelse
 • publice, pub.: offentlig, åbent
 • Puerpera: barselskone
 • Purificatio Mariæ virginis: Marie renselse, 2. februar

Q

 • Quadragesima: Fastetiden, 1. søndag i fasten
 • Quasimodo geniti: 1. søndag efter påske
 • Quatember: kirkeårets kvartaler, se Tamperdag
 • Quinquagesima: Fastelavns søndag

R

 • Redime me: Mandag efter 2. søndag i fasten
 • Reminiscere miserationum: 2. søndag i fasten og onsdag efter 1. søndag i fasten
 • Resurrectio Domini: Påskedag
 • resurrexus: genopstanden
 • Rogate, rogationum Dominica: 5. søndag efter påske

S

 • Sabbatum: lørdag
 • Sabbatum filii prodigi: Lørdag efter 2. søndag i fasten
 • Sabbatum luminum et magnum: Lørdag før påske
 • Sabbatum quo cantaturcaritas Dei: Tamperlørdag i pinse, lørdag efter pinse
 • salvo titulo, s.T.: med forbehold for brug af korrekt titel
 • Sancta dominica: påskesøndag
 • Sanctum sabbatum: påskelørdag
 • sanctus, sct., skt.: hellig
 • scilicet, sc., scil.: nemlig
 • Scrutinii feria magni: Onsdag efter midfaste søndag* Septimana in Albis: Påskeugen
 • secundus/a/um_: anden
 • septuagesima: 70.
 • Septuagesima: Circumdederunt, 2. søndag før fastelavn
 • sexagesima: 60.
 • Sexagesima: Exurge, søndag før fastelavn
 • Sextilis: August
 • sepultus, sep.: begravet
 • Si iniquitates: 21. søndag efter trin.
 • Sicut oculi servorum: Mandag efter 1. søndag i faste
 • sive: eller
 • Socer, socerus: svigerfader
 • Soceri: svigerforældre
 • solidum: det hele
 • Sollicitation: ansøgning
 • Soror: søster
 • Spiritus Domini: Pinse søndag
 • Spiritus Domini replevit: Trinitatis søndag
 • Spiritus sancti festum: Pinse
 • Sponsa: brud
 • Sponsatus: en forlovet
 • Sponsor, spons.: forlover
 • Sponsus: brudgom
 • Spuria: uægte født pige
 • Spurius: uægte født dreng
 • s. t.: salvo titulo: uden (angivelse af) titel
 • super, sup.: over, desuden
 • Supplicatio: ansøgning
 • Susc./Susceptrix: gudmoder
 • Suscipe, Domine fidelium preces: 5. søndag efter påskeT

 • Templum, templ.: kirke
 • Tertius/a/um: tredie
 • Testis, -es: vidne
 • Trinitatis Dominica: Trefoldigheds søndag, søndag efter pinse

U

 • Ut infra: som nedenfor
 • Ut retro: som foran
 • Ut supra: som ovenfor
 • Uxor: hustru

V

 • Veni et ostendi: Lørdag efter 3. søndag i advent
 • Venite adoremus: lørdag efter 16. søndag efter trinitatis
 • Venite benedicti: Onsdag efter påske
 • Venustus: April
 • Verba mea: Lørdag efter 3. søndag i fasten
 • Vide: se
 • Videlicet, vid.: nemlig
 • Vidua: enke
 • Viduus: enkemand
 • Vigilia: dag/aften før festdag
 • Vinicolæ: Fredag efter 2. søndag i fasten
 • Viridis: grøn
 • Visitatio Mariæ: Marie besøgelse, 2. juli
 • Vocem jucunditatis (Dominica): 5. søndag efter påske
 • Vulgo: også kaldet

X

 • Xsti: Christi
 • Xtus: Christus

Kilder

 • J. Ch. Jensen og M. J. Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog 1920/1967
 • E. Habel: Mittellateinisches Glossar u.å. (1931)
 • R.W. Bauer: Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel, 1868, fotografisk genoptrykt 1991, findes på Slægtsforskernes bibliotek: Bauers kalender

Eksternt link