Patronym

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Et patronym er et efternavn, der er afledt af faderens fornavn. I Danmark dannes patronymer ved tilføjelse af endelsen -datter eller -dotter for piger og -sen eller -søn for drenge. Brugen af patronymer blev officielt afskaffet med daabsforordning af 1828, men ses alligevel rundt om i landet så sent som 1880.

I Sønderjylland trådte navneloven i kraft 1771; her blev patronymerne i tysksprogede kirkebøger dannet med endelserne -tochter og -sohn.

Modstanden mod at give afkald på patronymer var sej. I Sønderjylland blev følgen ofte dobbelte patronymer: det ønskede patronym og det lovbefalede faste efternavn, f.eks. Peter Hansen Petersen eller Peter Hansen Jark.

I det frisiske område langs vadehavskysten, og dermed i vest-sønderjyske kirkebøger, finder man også patronymisk navngivning - se nærmere på GenWiki Patronym

Patronymer forandrer sig over tid:
- Aagesen > Agesen
- Albrechtsen > Albertsen
- Andersen > Andrésen > Andressen > Andreasen
- Asmussen/Rasmussen > (i Sønderjylland) Rossen
- Børgesen > Borgesen
- Caspersen > Kaspersen > Casparsen > Kasparsen > Jespersen
- Christensen > Christiansen
- Eriksen > Jerriksen
- Hermansen > Harmsen
- Jeppesen > Jepsen > Ibsen > Ipsen > Jakobsen > Jacobsen
- Johannsen > Johannesen > Hansen // (i Sønderjylland) Joachimsen > Jochimsen > Jochumsen
- Lauritzen > Lauridzen > Lauritsen > Lauridsen > Lautzen > Laustsen > Laursen > Larsen > Lassen > Las // (i Sønderjylland) Lorenzen > Lornsen
- Mathisen > Mathiasen > Madsen
- Mogensen > Monsen
- Mortensen > Martinsen
- Nielsen > Nilausen > Nicolaisen
- Olsen > Olesen > Olufsen > Olafsen > Wollesen
- Stephansen > Stefansen > Stephensen > Steffensen
- Thomassen > Thomasen > Thomsen > Tomsen
- Petersen > Pedersen > Peersen > Persen
- Sørensen > Sofrensen > Severinsen
- Wilhelmsen > Wilhjelmsen > Willumsen > Villumsen > Vilhelmsen > Villemsen
- Wulff > Wulff > Wolff > Volff > Vulff

Samlet af Hans Poulsen i DIS-Forum Metode og Teknik

Med den nye navnelov af 1.april 2006, blev brugen af patronymer igen tilladt.