Tysk ordliste

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ordlister

En nødhjælp for den, der ikke har en tysk-dansk ordbog
Grundlæggende:

 • (langt) u: au (hus: Haus)
 • (langt) i: ei (min: mein)
 • p-: pf (pund: Pfund)
 • t-: tz/z (to: zwei)

Indholdsfortegnelse:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z Henvisninger

(WW I: 1. verdenskrig):

A

 • Abnahme: aftægt
 • abgedankt, abgd.: afdanket, pensioneret
 • Achtmann: bl.a. hegnssynsmand (på landet)
 • allhier/alhier: her
 • Almosen: almisser
 • Altenteiler: aftægtsmand
 • Altersschwäche: alderdomssvaghed
 • angehender: kommende
 • angesessen: bosiddende
 • annoch: endnu
 • Anwalt: advokat
 • Armenhaus: fattighus
 • Aufgebot: lysning
 • ausgelegt: udlagt
 • Aussatz: spedalskhed
 • Auszehrung: tæring

B

 • Bäcker/Becker: bager
 • Beamter: tjenestemand
 • bettlägerig: sengeliggende
 • Bettler: tigger
 • Besitzer: ejer
 • besagte/-er: omtalte, nævnte
 • Bitter: 'bedemand', inviterer til gilde
 • Blattern: kopper
 • Bohlsmann: gårdmand
 • Bothe: bud
 • Böttcher: bødker
 • Branntweinbrenner: brændevinsbrænder
 • Brauer: brygger
 • Bräune: difteritis
 • Braut: brud
 • Bräutigam: Brudgom
 • Brustkrankheit: (lunge)tuberkulose
 • Bursche: dreng
 • bürtig = gebürtig: født i

C

 • Cautionist: forlover

D

 • daselbst: sammesteds
 • Dampf: vejrtrækningsproblemer, astma
 • dasig: dérværende (i modsætning til hiesig: herværende)
 • Dhl: der hochgelehrte
 • Diener: tjener
 • Dienstmagd: tjenestepige
 • Dienstknecht: tjenestekarl
 • Dorf: landsby
 • dort: dér
 • Drechsler: drejer
 • drei viertel: trekvart; drei viertel Zwölf: kl. 11.45

E

 • Ehe: ægteskab
 • Eheleute: ægtefolk
 • ehelich: ægtefødt
 • eheleiblich: ægtefødt
 • ehemalig: tidligere
 • Eigentum: ejendom
 • Einsegnung: fremstilling i kirken efter hjemmedåb; også: luth. konfirmation
 • Eisenkrämer: isenkræmmer, jernvare-handler
 • erzeugen: avle
 • erzogen: opdraget

F

 • Fähnrich, Fähnr.: fænrik, officersaspirant (WW I)
 • Fährmann: færgemand
 • Fassbinder: bødker
 • Fäule: kræft
 • fallende Krankheit: epilepsi
 • Feldwebel, Feldw.: ‚sergent’ (WW I)
 • Feldmesser: landmåler
 • Feldscher: feltskær
 • Fieber: feber
 • Fluß: slagtilfælde
 • Förster: skovfoged
 • Frau: kvinde, hustru
 • früher: tidligere
 • Fuder: læs
 • Füsilier, Füs.: Infanterisoldat (WW I)

G

 • Gastwirt: kromand
 • geboren, geb.: født
 • Geburt: fødsel
 • gebürtig aus: født i
 • Gefreiter: Korporal (WW I)
 • Gehilfe, Gehülfe: hjælper
 • Gemeinde: Landkommune
 • Gemeindevorsteher: amtsforstander i en preussisk Landkommune
 • Gemeine: sogn
 • geschwächt: besvangret udenfor ægteskab
 • Geselle: svend
 • gestorben: død
 • getauft, -fft: døbt
 • getraut: viet
 • Gevatter, Gev.: fadder
 • Gevollmächtigter: 'fuldmægtig', har fuldmagt til ...
 • gewesen (adj.): forhenværende
 • Gewürzkrämer: urtekræmmer
 • gezeugt: avlet
 • Glockengießer: klokkestøber
 • Goldschmidt: guldsmed
 • Gravenstein: Gråsten
 • Grenadier, gren.: Infanterist (WW I)
 • Großmutter, -vater: bedstemor, -far
 • Gut: gods
 • Gutsbesitzer: godsejer

H

 • Hegereiter: skovrider
 • herumgehen: vandre omkring
 • hieselbst, hies.: hersteds
 • hiesig: herværende
 • hinterlassen (adj.): efterladt
 • Hirte: hyrde
 • Holzschuhmacher: Skomager
 • Holzvogt: skovfoged
 • Hufner: gårdmand
 • Hutmacher: hattemager

I

 • Inste: indsidder
 • itzt (jetzt): nu

J

 • jetzig: nuværende
 • Junggeselle: ungkarl
 • jütisch: jysk

K

 • Kaltschmied: kobbersmed
 • Katasteramt: matrikelkontor
 • Käthner/Köthner: kådner
 • Kaufmann: købmand
 • Kellner: tjener
 • Kind: barn
 • Kindeskind: barnebarn
 • Kirchspiel: sogn
 • Klöpplerin: kniplerske
 • Klotzenmacher: træskomager
 • Knecht: karl (på landet)
 • Koog: kog (inddiget marskland)
 • Kossat(e): husmand
 • Kreis: amt
 • Krüger: kromand
 • Küper: bødker
 • Küster: degn

L

 • Lageregister: Lægdsrulle
 • Landkreis = Kreis: preuss. amt
 • Landrat: leder af en Landkreis; amtmand
 • Landsturmmann, Ldstm.: Reservist (WW I)
 • laut: ifølge
 • ledig: ugift
 • Lehrling: lærling
 • Leibeserben: livsarvinger
 • Leichenpredigt: ligprædiken
 • Leichenrede: ligtale
 • Leinweber: linnedvæver
 • Leute: folk
 • Leutnant, Ltn: Løjtnant
 • Lohgerber: (lud)garver

M

 • Mädchen: pige
 • Mauergeselle/Maurergeselle, -meister: murersvend, -mester
 • Mietsmann: lejer
 • Mietswohnung: lejebolig
 • Musketier: Musketer, infanterisoldat (WW I)
 • Mutter: mor

N

 • Nachbar: nabo
 • nachlebend: efterlevende
 • Nadler: nålemager
 • Nagelschmidt: naglesmed
 • nebst: samt
 • Noth, Not: nød

O

 • Obergefreiter, Obgfr.: Overkorporal (WW I)
 • Oberleutnant, Obltnt.: Premierløjtnant (WW I)
 • Obrist: oberst
 • Offizier, Offz.: Officer
 • Ohnmach: besvimelse

P

 • Pächter: forpagter
 • Parentation: ligtale
 • Parzellist: parcellist; ejer af en udstykning fra en større gård
 • Pensionär: hovedgårdsforpagter
 • Pfarrer: præst
 • Pocken: kopper
 • Proclamation: lysning

Q

 • Quie: kvie

R

 • Rademacher: hjulmager
 • Ratsverwandter: byrådsmedlem, rådmand
 • Rechtsanwalt: advikat
 • Reifer: rebslager
 • Ripen, Rippen: Ribe

S

 • Sanitäter, Sanit.: Sygepasser, samarit (WW I)
 • Sandmann: Sandemand
 • Sattler: sadelmager
 • Scherenschleifer: skærsliber
 • Schein: attest
 • Schiffer: skipper
 • Schip: skæppe
 • Schlachter: slagter
 • Schlag: slag; dødsårsag: slagtilfælde el. pludselig død
 • Schlagfluß: som Schlag
 • Schleimfieber: tyfus
 • Schlosser, Schlösser: klejnsmed, blikkenslager
 • Schmied: smed
 • Schmiedegeselle: smedesvend
 • Schnittger: snedker (opr. træskærer)
 • Schneider: skrædder; Schneidergeselle: skræddersvend
 • Schreiber: skriver
 • Schuhflicker: skoflikker
 • Schullehrer: skolelærer
 • Schumacher: skomager; Schuhmacherlehling: skomagerlærling
 • Schuster: skomager
 • Schwäche, Schwächlichkeit: svaghed
 • schwängern: besvangre
 • Schwindsucht: tuberkulose
 • Seemann: Sømand
 • Seide: silke
 • selig, seel.: salig, afdød
 • Setzung: ansættelse, vurdering
 • so: således, ligeledes
 • Sohn: søn
 • Speckhöker: spækhøker
 • Spitzen: kniplinger
 • Stammrolle: lægdsrulle
 • Standesamt: folkeregister
 • Steinhauer: stenhugger
 • Stiefvater: stedfar
 • Strumpfweber: strømpevæver
 • Synodalausschuss: synodeudvalg, 'provstiudvalg'

T

 • Tagelöhner: daglejer
 • Tambour, Tamb.: Tambur
 • Taufe: dåb
 • Taufzeuge: fadder, dåbsvidne
 • Tischler: snedker
 • Tochter, Tr.: datter
 • Tonne: tønde
 • Töpfer: pottemager
 • tot: død
 • totgeboren: dødfødt
 • trauen: ægtevi

U

 • unehelich: uægeskabelig
 • Unteroffizier, Utffz.: ‚Korporal’ (WW I)
 • Untertan: undersåt

V

 • Vater: far
 • verehelicht: gift
 • verheiratet, verh.: gift
 • verlobt: forlovet, trolovet
 • verstorben: afdød
 • Verwalter: forvalter
 • verwittwet: blevet enke(mand)
 • viertel: kvarter, kvart; viertel Zwölf: kl. 11.15
 • Vizefeldwebel, Vzfeldw.: ‚Sergent’ (WW I)
 • Vogt: foged

W

 • ward=wurde: blev
 • Weber: væver
 • Wegewärter: vejmand
 • Wehemutter: jordemoder
 • Wehrmann: værnepligtig (soldat) (WW I)
 • weiland: afdød
 • Wittwe/-er: enke/enkemand
 • Weißgerber: (hvid)garver
 • weniger: minus
 • Wochenbett: barselsseng
 • wohnhaft: bosiddende

Z

 • Zeuge: vidne
 • Ziegel: tegl
 • Ziegelei: teglværk
 • Zimmermann: tømrer
 • z. Zt. = zur Zeit: for tiden
 • Zöllner: tolder
 • Zwilling: tvilling
 • zwo = zwei: to

Henvisninger