Øresundstold

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Øresundtolden blev opkrævet 1497-1857 af skibe, der passerede Helsingør; der er registreret ialt 1.8 mio passager. Toldprotokollerne er bevaret for perioden 1574-1857 og indeholder oplysninger om skib, skipper og last samt havn: hjemsted, afgangshavn og rejsemål.
Protokollerne ligger i original på Rigsarkivet og er tilgængelige på The Soundtoll Registers både som billedfiler og som indtastet database, der (dec. 2011) omfatter 1739 - 1799. Projektet forventes afsluttet 2013. Der kan søges på


Alle opslag linker til den tilhørende billedfil; her kan man på de to affotograferede sider finde den rigtige indførsel
Som en hjælp til at forstå, hvilke varer det enkelte skib førte med sig, er der udarbejdet en Ordliste på dansk, engelsk, hollandsk, fransk og frisisk
Statistik over skibsfart og varetransport gennem Øresund 1661-1783 og Storebælt 1701-1748 findes i Nina Ellinger Bang og Knud Korsts tabelværk fra 1930

Externe links

The Soundtoll Registers
Øresundtold - Unesco Kulturarv