Alfabetiske lister

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

De preussiske alfabetiske lister, der svarer nogenlunde til de danske sessionsprotokoller, oprettes i 1867 for fødselsårgang 1842 og frem.

De alfabetiske lister oprettes i den kommune, den værnepligtige opholder sig i, når han fylder 20 år. Heri står opført:

  • Alder
  • Fødested
  • Religion og erhverv
  • Helbredsoplysninger
  • Flytninger
  • Forældrenes navne, erhverv og bopæl
  • Hvor værnepligten blev aftjent

Kun hvis den værnepligtige flyttede ud af det amt/den kreds, han boede i, blev han også oprettet i den alfabetiske liste for det nye opholdssted - med oplysning om, hvorfra han var overflyttet.

Restantenliste omfattede de værnepligtige, der var udeblevet fra session; eftersøgning af dem kan findes i Recherche-Sachen
Nachweisungs-Listen omfattede de værnepligtige, der var udvandret uden tilladelse

Optanter var danske undersåtter og kan normalt ikke findes i de alfabetiske lister; dog ses det ofte, at en person er dansk undersåt og derfor bliver slettet af listen, og i de senere sessionsårgange kan det også være noteret, at en dansk undersåt har fået preussisk statsborgerskab

De alfabetiske lister er under indtastning i Rigsarkivets Crowd-sourcing-projekt; de færdige indtastninger kan søges på Søg i Samlingerne; husk et flueben i feltet: indtastede kilder. De alfabetiske lister fra Sønderborg amt er på DAISY benævnt alphabetische Listen, mens listerne fra de tre øvrige amter kaldes alfabetiske lister; søgning efter en Peter Hansen fra Sønderborg amt bliver derfor indsnævret en del, hvis man i søgefeltet også skriver alphabetische. De noterede stednavne er indtastet på dansk (for steder i det nuværende Danmark) og på tysk (for steder i det tyske område), mens personnavne og andre oplysninger er indtastet som i kilden; søg derfor efter f.eks. Jörgen, ikke Jørgen.

Kilder

Indtastningshjælp

Ordlister

Hvis du er indtaster under Crowdsourcing, er der hjælp at hente i:

Ofte forekommende

Skemaerne

Sessionsprotokollerne ændrer form i løbet af årene:

  • 1844-1855:
1848
Indtastning


11: den værnepligtiges nummer i de alfabetiske lister
Stadt Hadersleben: kommunens navn
No. 93 A: det danske (!) lægdsrullenummer - skal ikke medtages
...
Forældres navne: (fars) fornavn efternavn (se sønnen); (mors) fornavn fødenavn

*1856-1919

1848
Indtastning


17: kommunens nummer: Bjerning 17
1: den værnepligtiges nummer, ofte suppleret med forbogstavet, altså H 1
...
Forældrenes navne: som ovenfor

Eksterne links

  • Lægdsruller med oplysninger om de sønderjyske særforhold
  • Søg i indtastede kilder Rigsarkivet søgeportal omfatter også de allerede indtastede alfabetiske lister fra Sønderborg og Aabenraa amt.