Als

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Øen Als hørte ligesom Ærø til hertugdømmet Slesvig og dermed verdsligt set under Tyske Kancelli, men kirkeligt set hørte størstedelen af øen under Danske Kancelli og kongerigske biskopper ligesom de kongerigske enklaver (der ikke var en del af hertugdømmet Slesvig). I 1819 blev der oprettet et særskilt bispedømme for Als og Ærø med bispesæde i Ketting. Dette skulle afslutte den komplicerede situation, at Sønderborg, Kegnæs og dele af Lysabild sogn hørte under hertugen af Augustenborg, mens resten af Als samt Ærø hørte under den danske konge.
Kirkebøgerne på Als vil derfor være ført efter kongerigsk tradition: dåb, konfirmation og begravelse opdelt efter køn, og der vil findes jævnførelseslister og til- og afgangslister - dog ikke i Sønderborg og Kegnæs sogne.

Litteratur om Als

  • Bogen om Als. Hovedred. Robert Huhle. Danskerens Forlag, 1956. 589 s.
  • Meyer, Ole: Fortællinger fra Als. En slægts- og egnshistorie. Bente og Ole Meyer, 1997. 163 s. (3. rev. udg., 2001. På omslaget: 4 familier - Indkilde, Thomsen, Müntmeir og Meyer, 300 år - 1620-1920, tre landsbyer - Hørup, Stenderup og Ulkebøl).
  • Schmidt, August F.: Fra Als. Sønderborg, 1951. 168 s.

Eksterne links

Alsnissen samler informationer om ejendomme på Als og deres beboere, ordnet efter de husnumre, ejendommene fik omkring udskiftningen. Især Nordals er uddybende behandlet, men der er materiale fra hele øen