Amt

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

I Kongeriget indføres under enevælden bl. a. en reform af regionsopdelingen

1662

Amter 1682.JPG

Amterne afløste lenene i 1662 som den overordnede regionale administrative enhed. I perioden frem til 1793 reduceres amternes antal fra 49 til 24.

Amtmanden skulle påse, at lovene og kongens ordrer blev overholdt, og han skulle beskytte folk mod overgreb, især den frie del af befolkningen, der ikke var fæstebønder

1793

Amter 1793.JPG

Amternes antal og navne varierede gennem tiden, men i 1793-1794 skabtes de amter, der er kendt i det 20. årh.

 1. Hjørring Amt
 2. Thisted Amt
 3. Ålborg Amt
 4. Viborg Amt
 5. Randers Amt
 6. Ringkøbing Amt
 7. Ribe Amt
 8. Århus Amt
 9. Skanderborg Amt (1824-67)
 10. Vejle Amt
 11. Tønder Amt (fra 1920)
 12. Haderslev Amt (fra 1920)
 1. Åbenrå Amt (fra 1920)
 2. Sønderborg Amt (fra 1920)
 3. Odense Amt
 4. Svendborg Amt
 5. Holbæk Amt
 6. Frederiksborg Amt
 7. Københavns Amt
 8. Roskilde Amt
 9. Sorø Amt
 10. Præstø Amt (fra 1803)
 11. Maribo Amt
 12. Bornholms Amt

Sønderjylland

Hertugdømmet Slesvig

220px-Slesvig-counties.png

I Hertugdømmet Slesvig, der ikke var berørt af enevældens reformer, var der en række områder, der først kom under amterne i 1800-tallet, senest 1853

Administrativ inddeling før 1853:

 • herred
 • birk
 • fogderi
 • landskab
 • oktrojeret kog
 • adelige områder el. godsdistrikter
 • kirkelige besiddelser
 • flække
 • købstad

Provinz Schleswig

Sønderjylland før 1920.JPG

I 1867 blev amterne omdannet til preussiske Landkreise; disse omfattede også de tidligere kongerigske enklaver og - i modsætning til Danmark - også købstæder og flækker. Amtmandens afløser var Landrat. I Sønderjylland var der 4 Landkreise. Læg mærke til, hvor store Tønder amt og Haderslev amt er

Det danske begreb amt skal ikke sammenblandes med det preussiske Amt, der kun bestod af 2-3 kirkesogne og bedst kan sammenlignes med et (lille) herred. Den preussiske leder af et sådant amtsdistrikt var Amtsvorsteher og oftest en gårdejer med det rette politiske sindelag.

Efter 1920 fortsætter kredsene i Nordslesvig som danske amter, selv om de er meget små sammenlignet med amterne nord for Kongeåen. Tønder amt blev delt i to af 1920-grænsen, og for at udligne forskellen i størrelse, afgiver Haderslev amt et herred til Tønder amt og har dermed ikke længere kontakt til Vadehavet. I 1932 sammenlægges Aabenraa og Sønderborg amter


Danmark

Danske-amter-1793-1970.png

Amtsinddelingen 1920-1970 ligger til grund for, hvordan f.eks. kirkebøger og folketællinger er opstillet