Amtmand

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Embedstitler

Amtmand var en embedspost og en mand der var en slags civil tilsynsmand uden militær myndighed, han var dels kongens repræsentant i et givent amt og en slags politibetjent, der skulle håndhæve regler og love, han var underlagt stiftamtmanden. Embedet blev oprettet i 1662, da Lenene overgik til amter, i 1919 bortfaldt alle opgaver indenfor politivæsnet, i stedet kom nye opgaver til som sociale klager og familieretssager, fra 1981 kaldet statsamtmænd, efter kommunalreformen i 2007 blev Statsamternes opgaver overført til Statsforvaltningen.