Arkivlov

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Arkivloven fastlægger reglerne for arkivvæsenet i Danmark. Den fastlægger, hvordan offentlige myndigheder, herunder de anerkendte trossamfund skal aflevere arkivalier til Statens Arkiver og de kommunale arkiver. Derudover fastlægger den, hvordan arkiverne skal drives.

For slægtsforskere

For slægtsforskere er arkivloven især interessant, fordi den også fastlægger tilgængelighedsregler for de afleverede arkivalier. Disse regler findes i lovens kapitel 6, i paragrafferne 22 - 29. Det efterfølgende kapitel 7 med paragrafferne 30 - 39 bestemmer, hvordan der kan søges adgang til arkivalier, der ikke er frit tilgængelige jævnfør kapitel 6.

Som hovedregel er arkivalierne jævnfør §22 tilgængelige, når de er 20 år gamle. Det har slægtsforskere dog sjældent den store glæde af. Ifølge den efterfølgende §23 er arkivenheder, som indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold nemlig først tilgængelige, når de er 75 år gamle, og det er i sagens natur oftest denne type arkivalier, som slægstforskere har interesse i.

Afvigende herfra bestemmer §28 dog, at kirkebøger generelt er tilgængelige, når de er 50 år gamle. Dødsregistrene endda allerede efter 10 år. Fristen på 50 år gælder også for det sønderjyske personregister og de borgerlige ægteskabsbøger.

Se også

Eksternt link