Bjerre Herred

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Herreder i Vejle Amt
Bjerre Herred - Brusk Herred - Elbo Herred - Hatting Herred - Holmans Herred - Jerlev Herred - Nørre Tyrstrup herred - Nørvang Herred - Tørrild Herred

Bjerre herred, var et herred i Vejle Amt. Herredet hørte fra 1662-1793 under Stjernholm Amt.

Sogne

Litteratur om herredet

  • Bjerre Herreds bogen. Glud Museum, 1963-2001. 2 bd.
  • Martinussen, P. Af Bjerre Herreds Fortid, i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 1911, s. 100-113

Henvisninger