Bregentved

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Bregentved ligger i Haslev Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt, nu Faxe Kommune.

Bregentved kendes fra 1300-tallet. Godset blev opkøbt af kronen i 1718, og i 1746 blev det overdraget til overhofmarskal Adam Gottlov Moltke, i hvis slægt Bregentved har været siden. I dag drives der storlandbrug, skovbrug, jagt og udlejningsvirksomhed på godset.

Bregentved havde fæstegods i sognene Alslev, Endeslev, Freerslev, Frøslev, Haslev, Hellested, Hårlev, Karise, Lyderslev, Sædder, Terslev, Tureby og Vråby.

Skifteprotokoller

 • Arkivskaber: Bregentved Gods
 • Arkivserie: Registrerings- og skifteprotokol (1732-1764)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17501764Bregentved1750-1764
17501764BregentvedRegister 1750-1764


 • Arkivskaber: Bregentved Gods
 • Arkivserie: Skifteprotokol for godset i Præstø Amt (1790-1851)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17901851Bregentved1790-1851
17901874Bregentved-Gisselfeld Birk og Bregentved GodsRegister 1790-1874


 • Arkivskaber: Bregentved Gods
 • Arkivserie: Skifteprotokol for godset i Sorø Amt (1790-1851)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17901851Bregentved1790-1851
17901879Bregentved Gods, Bregentved-Gisselfeld BirkRegister 1790-1879

Fæsteprotokoller

 • Arkivskabere: Bregentved Gods
 • Arkivserie: Fæsteprotokol (1805-1907)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
18051907Bregentved 1805-1907
18051907Bregentved Register 1805-1907

Fæstebreve m.v.

 • Arkivskabere: Bregentved Gods
 • Arkivserie: Fæstebreve m.v. (1747-1808)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17471808Bregentved 1747-1808


Bregentved Gods. Vis scannede godsarkiver m.v. på Sall Data.

Digitaliseringer, indekseringer og afskrifter

Henvisninger

Litteratur

 • Bobè, Louis: Bregentved. (i: Danske Slotte og Herregaarde. Red. af Aage Roussell. København, 1963-1968, bd. 4, s. 367-386). – Onlineadgang. - 2. udg. af Danske Slotte og Herregaarde. Red. af Arthur G. Hassø. København, 1943-1945.
 • Hansen, J.J.: Bregentved. (i: Større danske Landbrug. Statistisk, topografisk, historisk Haandbog. Kappel og Richter, 1930-1936. 9 bd. - Bd. 2, s. 338-342. – Onlineadgang.
 • La Cour, J.C.B.: Bregentved. (i: Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 1.-3. saml. - 1. saml., bd. 4, s. 928-932). – Onlineadgang.
 • Rosenkrantz, Palle: Bregentved. (i: Danske Herregaarde ved 1920. Under Red. af Louis Bobé … et al. Koppel, 1922-1923. – Bd. 1, s. 419-436).