Daler

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Daler er en dansk møntenhed, der er i brug som værdi i flere århundreder. Oftest er den faktiske mønt af udenlandsk oprindelse, mens der kun sjældent blev udmøntet danske dalere. Daler eller kurantdaler blev brugt som værdienhed på pengesedlerne indtil 1813.

Efter statsbankerotten i 1813 indførte man en rigsbankdaler, der havde den halve værdi af den gamle daler, der nu hed Speciesdaler.

1854 skiftede Rigsbankdaler navn til Rigsdaler, mens speciedaleren herefter hed dobbeltrigsdaler. Dobbeltrigsdaleren blev ugyldig i 1876.

De håndskrevne forkortelser for daler findes i RAs oversigt over gamle møntenheder