Danske Kancelli

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Danske Kancelli var frem til Grundlovens forberedelse i 1848 det eneste regeringskontor for kongeriget Danmark og ekspederede alle statssager. Under Danske Kancelli var en særlig afdeling rentekammeret, som stod for statens finanser. Sager vedrørende hertugdømmerne ekspederedes af Tyske Kancelli. Kancelliet blev ledet af en kansler og var i middelalderen det kontor, hvorfra fyrstens breve og forordninger udgik, og hvor de indkomne skrivelser besvaredes.

I forbindelse med administrationsreformen i 1848 blev Danske Kancelli ophævet ved kongelig resolution af 24. marts 1848 og opdelt i Statsministeriet, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet og Ecclesiastikministeriet. Rentekammerets funktioner overgik til Finansministeriet. Danmarks Riges Grundlov blev underskrevet i sin oprindelige form 5. juni 1849 af Frederik 7. Denne dato markerede dermed Danmarks overgang fra enevælde til konstitutionelt monarki.

Eksterne links

Rigsarkivet om Danske Kancelli