Danske adelsslægter

Fra DS-Wiki
Version fra 14. maj 2021, 20:22 af Steen Thomsen (diskussion | bidrag) Steen Thomsen (diskussion | bidrag) (→‎K)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version → (forskel)
Spring til navigation Spring til søgning

Danske adelsslægter. Den danske adel, der groft inddeles i uradel, brevadel, højadel og lavadel, består i dag af ca. 200 slægter, der enten er ubetitlede, friherrelige (=baron), lensfriherrelige (=lensbaron), grevelige og lensgrevelige. Endvidere blev en gren af den franske hertugslægt Decazes i 1818 udnævnt til hertuger af Glücksbierg. Som uradel regnes den adel, der kendes før reformationen, mens brevadelen er den adel, der derefter har fået sit adelskab gennem et patent (enten embedsmænd eller militærfolk, heraf sværdadel). Som højadel regnes den gamle rigsrådsadel og den betitlede adel efter enevældens indførelse 1660.

I 1600- og 1700-tallet uddøde mange slægter fra den gamle danske uradel (fx Brahe, Gyldenstierne, Marsvin etc.), og de blev "erstattet" af især tyske adelsslægter, hvis medlemmer blev naturaliseret (dvs. anerkendt) som dansk adel.

Det er dog værd at bemærke, at der gennem tiden har levet mange udenlandske adelsslægter i Danmark, der af forskellige – ofte tilfældige – grunde ikke er blevet naturaliseret . De regnes således ikke til den danske adel, men er adelige i deres oprindelseslande.

Oversigter

Der er to primære oversigter over dansk adel:

Nyt Dansk Adelslexikon

A. Thiset og P. L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon. 1904. 365 s. Få linier om hver slægt. Både dalevende og uddøde slægter. Rettelsesblade. (Bemærk staveformen: Lexikon).

Danmarks Adels Aarbog

Danmarks Adels Aarbog (DAA) er udkommet siden 1884 og udgives af Dansk Adels Forening. Hvert bind indeholder dels præsenliste over dalevende medlemmer af ca. 200 adelsslægter, og dels stamtavler over hele slægter og dels rettelser til tidligere stamtavler. Ialt er der stamtavler over 767 danske adelsslægter, flere er revideret, enkelte er revideret to gange. Registeret over stamtavler og rettelser ses bag i hvert bind, og på Nettet, se externe links nedenfor.

Dansk Adelskalender

Ferdinand von Krogh, Dansk Adelskalender, København 1878, er en anden større oversigt, som kun opregner de på det daværende tidspunkt blomstrende adelsslægter.

Derudover har A.F. Bergsøe i Den danske Stats Statistik, bind 1, 1844, bragt en liste over "Den danske Arveadel".

Liste over danske adelsslægter

NB: Skemaet er ikke komplet. Følgende skema er begyndelsen på en komplet liste over danske adelsslægter, både nulevende og uddøde. Pt. skulle samtlige nulevende slægter være opført på listen.

Årstal for adling er anført i skemaet. Kendes kun årstal for, hvornår slægten første gang træder frem i historien, anføres dette med firkantede parenteser (fx [1283]). For slægter, der er blevet dansk adel ved naturalisation, fremgår både året, hvor slægten træder frem i historien, og året for den kgl. naturalisation ("nat."). Også her mangler der endnu oplysninger et par steder.

Personer er anført med det slægtsnavn, som de bar før adlingen.


A

Adelsslægt Stamfader til slægten Type Årstal nævnt/adlet Status Våbenskjold
Abildgaard Tyge Abildgaard Ur- & højadel 1230 Uddød 1705
Abrahamson Joseph Abrahamson Sværd- & lavadel 1827 Uddød -
Adeler Cort Adeler Sværd- & højadel 1666 / 1823 Nulevende
Ahlefeldt Benedict af Perdöl Ur- & højadel 1220 (nat. 1659) Nulevende -
Akeleye Peder Knudsen til Skinnerup Ur- & højadel ca. 1500 Uddød 1822
Albertin Peter Albertin Brev- & lavadel 1749 Uddød -
Arenstorff Ludolf von Arndesdorp Ur- & højadel 1306 Uddød[1] -
Arentskiold Ezechias Levin Arentzen Sværd- & lavadel 1714 ? -
Astrup Haagen Christian Astrup Brev- & lavadel 1810 ? -
Aubert (François Jacques Xavier d'Aubert) Brev- & lavadel 1612 (nat. 1776) Uddød[1] -

B

Bachof von Echt Friedrich & Arnold Bachofen (Ludwig Heinrich Bachoff von Echt) Ur- & højadel [1390] / 1532 (nat. 1776) Uddød 1827[1] -
Bachmann Hans Nielsen & Hans Bachmann Brev- & lavadel 1704 & 1823 Uddød -
Bang Oluf Lundt Bang Ur- & lavadel [1500-tallet] / 1777 ? -
Banner Erik Nielsen Ur- og højadel [1340] Uddød 1713
Bardenfleth Heinrich von Bardenflete Ur- og højadel [1219] Nulevende
Barfod Jens Barfod Ur- og lavadel 1455 Nulevende, men har fortabt adelskabet
Barnekow Aluericus de Bernekowe Ur- og højadel [1237] Nulevende
Barner Otto von Barner Ur- og højadel [1302] Nulevende -
Barstorff Philip Joachim von Barstorff Brev- og lavadel 1652 Uddød -
Bartholin Caspar Bartholin den yngre, Christopher Bartholin, Thomas Bartholin den yngre, Hans Bartholin & Albert Bartholin Brev- og lavadel 1731 Nulevende -
Bartlin Caspar Bartholin Brev- og lavadel 1674 Uddød 1730 -
Basballe Michael Hieronymus Basballe Brev- og lavadel 1757 Uddød -
Baudissin/Bauditz Nickel von Baudissin Ur- og højadel [1455] Nulevende
Beck Lasse Beck Ur- & højadel 1501 Uddød[1]
Beck Christian Frederik von Beck Sværd- & lavadel nat. 1777 Nulevende
Beenfeldt Herman Frederik Beenfeldt Sværd- & lavadel 1759 Uddød 1801 -
Behagen Gysbert Behagen Brev- & lavadel 1782 Uddød[1] -
Benzon Bent Bentsen Brevadel 1679 / 1717 Nulevende -
Berckentin (egl. Parkentin) Detlevus de Barckenthien (Christian August von Berckentin) Ur- og højadel [1261] (nat. 1750) Uddød 1769 -
Berger Johan Just, Johan Samuel, Valentin, & Samuel Georg von Berger Brev- & lavadel 1717 (nat. 1776 & 1777) Uddød 1877[1] -
Berner Alexander Berner Brev- og højadel 1780 Nulevende -
Bernstorff Johannes de Bernadestorpe Ur- og højadel [1300] Nulevende
Berregaard Enevold Nielsen Berregaard Brev- & lavadel 1726 Uddød 1902 -
Bertouch Ernst Albrecht von Bertouch Sværd- & højadel ? (nat. 1777) Nulevende -
Bierman von Ehrenschild Conrad Bierman(n) Brev- & lavadel 1681 & 1693 Uddød 1754 -
Bille Jakob Bille Ur- og højadel [1246] Nulevende
Bielke Joseph Andersen af Gyllarp Ur- og højadel [1459] Uddød 1868
Blixen-Finecke Carl Philip von Blixen-Finecke Ur- og højadel [1239] Nulevende -
Blixencrone Hans Blix Brev- og lavadel 1712 Nulevende -
Blixenskiold Thomas Blix Brev- og lavadel 1749 Uddød -
Blome Dietrich von Blome Ur- og højadel [1210] Nulevende -
Blücher-Altona Ulrich de Bluchere (Conrad Detlev Blücher) Ur- & højadel [1214] (nat. 1818) Nulevende
Bolten Henrik Bolten Brev- & højadel 1783 Uddød 1792 -
Bornemann Carl Rudolph & Hedevig Margrethe Bornemann Brev- og lavadel 1731 Nulevende
Bosc de la Calmette Antoine Bosc de la Calmette Brev- & lavadel ? (nat. 1777) Uddød 1820 -
Bourke Edmund Bourke Brev- & højadel 1819 Uddød -
Braem Christian Braem Brev- & lavadel 1731 Uddød
Brahe Verner Bragde Ur- & højadel [1300-tallet] Uddød 1786
Bredow Arnoldus de Bredow (Joachim von Bredow) Ur- & højadel [1251] (nat. 1642) Uddød[1]
Breitenau Christoph Gensch von Breitenau Brev- & lavadel 1681 Uddød 1732 -
Bretteville, se Le Normand de Bretteville - - - - -
Bretton (Uytendale de Bretton) Johan Balthazar og Lucas de Uytendale Brev- og højadel 1763 ? -
Briand de Crèvecœur (Jean Philibert og Jean Frederic Briand de Crèvecoeur) Ur- & højadel ? (nat. 1781 & 1784) Uddød 1827[1] -
Brinck-Seidelin Hans Diderich Brinck Brev- & lavadel 1752 Uddød -
Brock/Brok Niels Brock Ur- og højadel [1293] Uddød 1591
Brockdorff Hildelevus de Bruchtorp Ur- og højadel [1220] Nulevende
Brockenhuus Gotschalck Brockenhuus Ur- & højadel [1397] Nulevende -
Brügmann Nicolaus Brügmann Brev- & lavadel 1680 Uddød 1821
Buchwald(t) Sifridus de Bokwolde Ur- og højadel [1233] Nulevende
Bülow Gottfried von Bülow (Levin von Bülow (1656), Ludwig Wilhelm von Bülow (1777), Eiler Frederik Vilhelm og Frederik Christian von Bülow (1873) og Carl Theodor Leonhard Bülow (1877)) Ur- og højadel [1229] (nat. 1656, 1777, 1873 og 1877) Nulevende
Bøfke Hans Bøfke Brev- og lavadel 1682 Uddød 1739 -

C

Carlsen(-Lange) Christen Rasmussen & Hans Rasmussen Carlsen Brev- og lavadel 1817 Uddød -
Castenschiold Johan Lorentz Carstens Brev- & lavadel 1745 Nulevende
Castonier (egl. Cachedenier) ? Ur- & højadel ? (nat. 1913) Uddød[1] -
Cederfeld/Cederfeld de Simonsen Bartholomæus Berthelsen Brev- & lavadel 1759 Nulevende -
Charisius Peder Charise Brev- & lavadel 1659 Uddød 1787
Clauson-Kaas Ellen Marie, Eleonore, Kirsten og Frederik Clauson Brev- og lavadel 1804 Nulevende -

D

Dannemand Frederik Wilhelm Dannemand m.fl. Brev- & højadel 1829 Uddød 1888 -
Danner Louise Rasmussen Brev- & højadel 1850 Uddød 1874 -
Danneskiold-Laurvig Ulrik Frederik Gyldenløve Brev- & højadel 1693 Uddød 1783 -
Danneskiold-Løvendal Ulrik Frederik Gyldenløve Brev- & højadel 1662 Uddød 1829 -
Danneskiold-Samsøe Christian Gyldenløve Brev- & højadel 1695 Nulevende -
Deden Otte Petersen Ur- & højadel [1400-tallet] Nulevende -
Dehn Friedrich Ludwig von Dehn Brev- & højadel 1750 Uddød 1771 -
Desmercières Jean Henri Desmercières Brev- & lavadel "Nat." 1776 Uddød 1778 -
Destinon Johannes von Destinon ? 1750 (nat.?) Uddød -
Dirckinck-Holmfeld Arnold Christian Leopold von Dirckinck Brev- & højadel 1828 Nulevende -
Dorrien Liebert Hieronymus Dorrien Brev- & lavadel 1776 (nat. 1845) Uddød -
Dosenrode Otto von Dosenrode Ur- & højadel [1283] Uddød 1476 -
Dumreicher Johan Heinrich Dumreicher Sværd- & lavadel 1757 Uddød 1774 -
Düring-Rosenkrantz Diderich von Düring (Carl Frederik von Düring) Ur- & højadel [1144] (nat. 1845) ? -
Daa Palle Daa Ur- & højadel [1358] Uddød 1712

E

Eberlin Georg Emanuel Conradt Sværd- & lavadel 1782 ? -
Ehrencron Frederik Adolph Hansen Brev- & lavadel 1698 Uddød 1779 -
Ehrenfeld Stephan Nielsen Brev- & lavadel 1719 Uddød 1741 -
Ehrenschild, se Bierman von Ehrenschild - - - - -
Ellbrecht Eberhard von Ellbrecht Brev- & lavadel 1778 Uddød[1] -
Elers Margrethe Eilersen Høj- & lavadel 1677 Uddød 1708 -
Engberg Andreas Engberg Brev- & lavadel 1679 Uddød -
Eyben Haykone Aiben (Friedrich von Eyben) Brev- & højadel 1682 (nat. 1817) Uddød[1] -

F

Fabritius de Tengnagel Conrad Alexander & Michael Fabritius Brev- & lavadel 1778 Nulevende -
Falkenskiold Christian og Martin Düssel Sværd- & lavadel 1716 Nulevende -
Falsen Enevold & Johan Eskild Fallesen Brev- & lavadel 1758 Nulevende
Fincke Thomas Fincke Brev- & lavadel 1674 Uddød -
Fischer Christian Fischer Sværd- & lavadel 1811 Nulevende -
Fischer-Benzon Jacob Ludvig Fischer Brev- & lavadel 1805 Nulevende -
Fisker Henrik Fisker Sværd- & lavadel 1797 Uddød 1859 -
Flemming Jakob Flemming Ur- & højadel 1315 Uddød 1544 -
Flindt Henrich Flindt Brev- & lavadel 1768 Uddød -
Fogh-Wilster Jørgen Fogh Wilster Brev- & lavadel 1747 Uddød 1756 -
Folsach Christian Michael Folsach Brev- & lavadel 1760 Nulevende -
Fontenay, se Le Sage de Fontenay - - - - -
Friis (af Arlevad) Jesse Friis Ur- & højadel 1373 Uddød
Friis (af Haraldkær) Niels Friis Ur- & højadel 1361 Uddød 1697
Friis (af Hesselager) Jesper Friis Ur- & højadel 1300-tallet Uddød 1715
Friis (af Landvig) Jacob Friis Ur- & højadel 1555 Uddød
Friis (af Vadskærsgård) Ratlof Friis Ur- & højadel 1334 Uddød 1763
Fuiren Diderik Fuiren Brev- & højadel 1677 Uddød 1700 -
Fürsen-Bachmann Johan Nicolai Fürssen Sværd- & lavadel 1823 Uddød -
Fædder Hans Jørgen Fædder Brev- & lavadel 1785 Uddød 1829
Fønss Niels Basse, Hans Jørgen Ring og Johan Philipp Rogert Fønss Brev- & lavadel 1804 Nulevende -

G

Gabel Christoffer Gabel Brev- & lavadel 1664 Uddød 1800
Galskyt Jens Nielsen af Od Ur- & højadel [1325] Uddød 1601
Galtung (Galte) Sigurd Gautesen Galte Ur- & højadel 1300-tallet Uddød 1413
Galtung Lauritz Galtung Sværd- & lavadel 1646/48 Nulevende
Geltingen Seneca Ingwersen Brev- og højadel 1759 Uddød 1820
Gersdorff Dominus Christianus advocatus provinciae Gorlicensis dictus de Gerhardisdorf (Christopher Friedrich von Gersdorff) Ur- & højadel [1241] (nat. 1652 & 1699) Nulevende -
Giedde Peder Lauridsen Ur- & højadel 1433 Uddød 1848
Glud Søren Glud Brev- & lavadel 1679 Uddød -
Goltz Arnoldus de Goltzen (Carl Alexander von der Goltz) Ur- & højadel [1297] (nat. 1789) Uddød 1818[1] -
Griis (af Nordrup) Niels Griis Ur- & højadel [1397] Uddød [1500-tallet]
Griis (af Slagelse) Niels Boesen Ur- & lavadel [1317] Uddød [1452] -
Griis (af Slette) Anders Griis til Slette Ur- & lavadel [1400-tallet] & 1524 Uddød 1697
Griis (af Halland) Peder Griis Ur- & højadel 1487 & 1546 Uddød 1639
Grodtschilling Frederik Grodtschilling Sværd- & lavadel 1784 Uddød -
Grubbe Gunde Grubbe Ur- & højadel [1127] Uddød -
Grüner Johan Diderik Grüner Brev- & lavadel 1693 Uddød 1763 -
Grøn Jens Grøn Ur- & lavadel [1325] Uddød -
Güldencrone Vilhelm Marselis Brev- & højadel 1673 Nulevende -
Gyldenfeldt Christian Schousboe Sværd- & lavadel 1761 Nulevende -
Gyldenkrantz Joachim Christian Geelmuyden Brev- & lavadel 1783 Uddød 1813
Gyldenløve (af Norge) Nils Henriksson Uradel [1400-tallet] Uddød 1523 -
Gyldenløve Christian Gyldenløve Brev- og højadel 1679 (1611 m.fl.) Levende (se Danneskiold-Samsøe) -
Gyldenpalm Hans Hagerup Brev- & lavadel 1781 Uddød 1832 -
Gyldenskiold Peter Schønneman(n) Sværd- & lavadel 1765 Uddød 1809 -
Gyldensparre Albert Schumacher Brev- & lavadel 1674 1702 -
Gyldensteen Jean Henri Huguetan Brev- & højadel 1717 Uddød 1749 -
Gyldenstierne Niels Eriksen Ur- & højadel [1310] Uddød 1729[1] -
Güntersberg/Güntelberg Claus og Niels Güntelberg Sværd- & lavadel [1278] (1660 & 1876) Nulevende -
Gähler Caspar Gähler Sværd- & lavadel 1749 Nulevende -
Gønge Mikkel Pedersen Gønge Sværd- & lavadel 1571 Uddød -
Gøye/Giøe Jens Staverskov Ur- & højadel [1356] Uddød 1698

H

Hak Anders Hak Ur- & højadel [1200-tallet] Uddød 1539 -
Halling William Halling Brev- & lavadel 1783 Uddød 1917 -
Hambro Carl Joachim Hambro Brev- & højadel 1851 Nulevende -
Hansen Madam Hansen Brev- & lavadel 17?? Uddød 1752 -
Harboe Andreas og Jens Harboe Sværd- & lavadel 1684 Uddød 1709 -
Harbou Knud Nielsen (Hardeboe) til Vidfuglebjerg Ur- & højadel 1440 Nulevende
Hardenberg Bernhardus de Thutigehusen Ur- & højadel [1139] (nat.) Uddød[1]
Hatten (Bendix von Hatten) Sværd- & lavadel ? (nat. 1671) Uddød[1] -
Hauch Andreas Hauch Sværd- & lavadel 1750 Nulevende -
Haxthausen Johann von Haxthausen Ur- & højadel [1280] (nat.) Nulevende
Hedemann Wilhelm Ludvig Frederik Hedemann Ur- & højadel [ca. 1500] (nat. 1840 & 1873) Nulevende
Hegermann-Lindencrone Johan Hendrik Hegermann Sværd- & lavadel 1818 Nulevende -
Heintze-Weissenrode Josias Friedrich Ernst von Heintze-Weissenrode Høj- & brevadel 1845 Uddød[1] -
Helt Vilhelm Helt Brev- og lavadel 1720 Uddød 1724 -
Helverskov Anna Margrethe og Christian Herman Helverskov Brev- og lavadel 1688 Uddød 1733 -
Herbst Adolph Tobias Herbst Sværd- & lavadel 1820 Uddød? -
Hielmcrone Hans Adolph Høeg Sværd- & lavadel 1757 Nulevende -
Hielmskiold Thomas Holmsted Brev- & lavadel 1765 Uddød 1773 -
Hiort Hans Christophersen Hiort Brev- & lavadel 1682 Uddød -
Hobe (Levin Ludvig von Hobe) Ur- og højadel (nat. 1776) Uddød[1] -
Hofman/Hoffmann Søren Hofman og Ernst Halchuus Brev- & lavadel 1749 / 1780 Uddød -
Hoff (Hans Wentzel von Hoff) Ur- & højadel ? (nat. 1779) Nulevende -
Holberg Ludvig Holberg Brev- & højadel 1747 Uddød 1754 -
Holck Johan Holck Ur- og højadel [1315] Nulevende -
von Holck Carl Christian & Frederik Carl Ferdinand Sværd- og lavadel 1810 Nulevende -
Holmskiold Johan Theodor Holm Brev- & lavadel 1781 Uddød -
Holstein Ludolf von Holstein Ur- og højadel [1220] (nat.) Nulevende -
Holsten Rudolph von Holsten af Wernfels Ur- og højadel ? Nulevende -
Hoppe Ivar Hoppe Brev- og lavadel 1777 Nulevende -
Huitfeldt Peder Hogenskild Ur- og højadel [1420] Uddød 1843[1]
Huth Heinrich Wilhelm von Huth Sværd- og brevadel 1776 Nulevende -
Hvide Skjalm Hvide Ur- og højadel [1062] Uddød [ca. 1300] -
Hübsch Elias von Hübsch og Jacob Timmermand Brev- og lavadel 1691 Uddød[1] -
Høg Lage Rød og Bo Høg Ur- og højadel [1350] Uddød[1]
Høegh-Guldberg Ove Høegh-Guldberg Brev- og lavadel 1777 Nulevende -

I

Irgens-Bergh (Berg) Mathias Friis Bergh Brev- og lavadel 1824 Nulevende -

J

Jermiin Thomas Just Jermiin Brev- og lavadel 1750 Nulevende -
Jespersen Jesper Jespersen Brev- og lavadel 1718 Uddød 1804[2] -
Jessen Thomas Balthasar, Matthias Reinhold og Johan Frederik Wilhelm Jessen Brev- og lavadel 1681 / 1744 / 1754 Nulevende -
Juel/Iuel Jens Juel til Ugelstrup Ur- & højadel 1410 Nulevende -
Junge Severin Junge Brev- & lavadel 1731 1759 -
Juul Niels Juul af Jylland Ur- og højadel 1285 Nulevende
Juulson Johannes Juul Brev- og lavadel 1749 Uddød 1755

K

Kingo Thomas Kingo Brev- & lavadel 1679 Uddød -
Kiærskiold Frederik Kiær Brev- & lavadel 1735 Uddød -
Kjærulf Anders og Laurids Mortensen Kjærulf Brev- og lavadel 1724 Uddød 1735 -
Klauman Knud Gregorius Klauman Brev- & lavadel 1749 Nulevende -
Klevenfeldt Terkel Kleve Brev- & lavadel 1747 Uddød -
Kløcker Herman Lengerken Kløcker Brev- og lavadel 1757 (nat. 1760) Nulevende
Knagenhielm Niels Knag Brev- & lavadel 1721 Uddød[1] -
Knuth Hainrich Knot Ur- og højadel 1140 (nat. ?) Nulevende -
Koefoed[3] Hans Jacob Koefoed Brev- og lavadel 1903 Nulevende -
Kolderup-Rosenvinge Peter Andreas Rosenvinge Kolderup Brev- & lavadel 1811 Uddød 1939 -
Krabbe (af Østergård) Niels Mikkelsen Ur- og højadel 1336 Uddød 1878[1] -
Krabbe (af Damsgård) Christen Krabbe til Damsgård Ur- og højadel 1502 Nulevende -
Krag (på Sjælland) ? Ur- og højadel 1300-tallet Uddød -
Krag (i Jylland) Niels Svendsen Krag Ur- og højadel 1363 Uddød 1763 -
Kragenskiold Johan Christoffer Krag Sværd- & lavadel 1759 Uddød -
Krieger Johan Cornelius Krieger Sværd- og brevadel 1797 Nulevende -
Krogh Georg Frederik von Krogh Sværd- og brevadel (nat. 1873) Uddød
Krognos Stig Pedersen (Krognos) Ur- og højadel 1302 Uddød 1573 -
Krummedige Hasso af Ottenbüttel Ur- og højadel 1149 Uddød 1598 -
Krumpen Trugillus Uradel 1308 Uddød 1569 -
Køller-Banner Georg Ludvig von Køller-Banner Sværd- og lavadel 1772 Uddød 1811 -
Kaalund Hans Vilhelm og Hans Vilhelm Kaalund (d.y.) Brev- & lavadel 1766 Uddød 1899 -
Kaas (med sparren) Niels Lændi Ur- og højadel 1292 Uddød 1778
Kaas (med muren) Ove Jensen Ur- og højadel 1350? Nulevende

L

Landorph Hans Landorph Brev- og lavadel 1734 Uddød -
Lasson Henrik Lassen & Peder Thøgersen Brev- og lavadel 1731 Nulevende -
Le Normand de Bretteville Jean le Normand (Louis-Claude Le Normand de Bretteville) Ur- & højadel [1470] (nat. 1804) Nulevende -
Le Sage de Fontenay Jacob le Sage til Villars (Carl Frederik, Anton Nicolai og Robert Anton le Sage) Ur- og højadel [ca. 1500] (nat. 1778) Nulevende
Lehn Abraham og Johan Lehn Brev- og højadel 1731 Uddød 1804 -
Lepel Gerhard Lepel (Carl Helmuth von Lepel) Ur- og højadel [1236] (nat. 1777) Uddød[1] -
Lerche Cornelius Pedersen Lerche Brev- og højadel 1660 Nulevende -
Leth (af Vosborg) Niels Leth til Nørre Vosborg Brev- og højadel 1708 Uddød 1845 -
Leth Mathias Leth Sværd- og lavadel 1757 Nulevende -
Leuenbach/Leunbach Carl Leopold Poulsen Sværd- og lavadel 1765 Nulevende -
Leuenfeld Marcus Henrik Treschow Sværd- og lavadel 1735 Uddød -
Levetzow/Levetzau Heinrich von Levetzow (Johann Friedrich von Levetzau) Ur- og højadel [1219] (nat. 1670) Nulevende
Lichtenberg Gerhard Hansen Brev- og lavadel 1739 Nulevende
Lichtenhielm Jochum Hansen Rodenborg Brev- og lavadel 1753 Uddød 1775 -
Liliencron Andreas Paulsen Brev- & højadel 1654 / 1673 (nat. 1665) Uddød[1] -
Lillienschiold Hans Hansen Schmidt Brev- og lavadel 1676 Nulevende -
Linde Christen Linde Brev- og lavadel 1704 Nulevende -
Lindencrone Christen Lintrup Brev- & lavadel 1756 Uddød 1817 -
Lindenov Johannes og Didrik Thomesen Ur- & højadel [1381] Uddød 1738 -
Lindholm Jacob og Hans Lindholm Sværd- og lavadel 1808 (1803) Nulevende -
Linstow Hinricus de Linstowe (Christoph Hartwig von Linstow) Ur- & højadel [1301] (nat. 1777) Nulevende -
Lodehat Peder Jensen og Jens Andersen Lodehat Ur- & lavadel [ca. 1400] Uddød -
Lohendal Johan Heinrich Loheman Sværd- & lavadel 1720 Uddød -
Lohenskiold Christian Loheman Sværd- & lavadel 1726 Uddød -
Lowzow Johannes von Levetzow Ur- & højadel [1304] (nat. 1777) Nulevende -
Luckner Nikolaus Luckner Sværd- & højadel 1778 Nulevende -
Lunge Oluf Lunge Ur- & højadel [1268] Uddød -
Luxdorph Bolle Luxdorph Brev- & lavadel 1679 Uddød 1788 -
von der Lühe Heinrich von Lu Ur- & højadel [1230] (nat. 1776) Uddød 1831[1] -
Lykke Peder Iversen Lykke Ur- & højadel [1373] Uddød 1701 -
Lütken Frederik Christopher Lütken Sværd- & lavadel 1780 Nulevende -
Lüttichau Heinrich von Lutchaw Ur- & højadel [1355] (nat. 17??) Nulevende
Lützow/Lützau Johannes de Lutzowe (Hugo von Lützow, Christoph Marquard von Lützow) Ur- & højadel [1287] (nat. 1651 og 1776) Nulevende -
Løvenbalk Erik Christoffersøn Ur- & højadel [1343] Uddød ca. 1600 -
Løwencron Ditlev Nicolas Piper, Ulrik Christian Piper Brev- & lavadel 1695 & 1741 Uddød -
Løvencrone Claus Beenfeldt Sværd- & lavadel 1674 Uddød 1676 -
Løvendal Carl & Woldemar Løvendal Højadel 1682 Uddød 1915 -
Løvenfeldt Christian Friederichsen Sværd- og lavadel 1819 Nulevende -
Løwenhielm Hans von Løwenhielm Sværd- & lavadel 1669 Uddød 1699 -
Løwenklau Jens von Løwenklau Sværd- & lavadel 1641 Uddød -
Løvenskiold Herman Leopoldus Brev- & højadel 1739 Nulevende
Løvenstierne (I) Johan Adolph Struve Brev- & lavadel 1714 [nat. 1872] Nulevende -
Løvenstierne (II) Engelke Godefroid Riis Brev- & lavadel 1756 Uddød 1772 -
Løvensøn Carl Valdemar Danneskiold-Løvendal Højadel 1823 Uddød 1915 -
Løvenørn Poul Vendelbo Løvenørn Sværd- & lavadel 1711 Uddød 1922 -

M

von der Maase Christian, Frederik, Charlotte Louise, Sophie Hedevig & Anne Elisabeth Masius Sværd- & lavadel 1712 Nulevende -
Marsvin Johannes Marsvin Ur- & højadel [1310] Uddød 1768 -
Mauchenheim gen. Bechtolsheim Wilhelmum de Mauchenheim d[ictum] Bechtolsheim (Ludwig Friedrich von Bechtolsheim) Ur- & højadel 1407 (nat. 1777) Uddød 1813[1] -
Meyer Bendix Meyer Sværd- & lavadel 1721 Uddød -
Meyercrone Henning Meyer Brev- & lavadel 1674 Uddød -
Michaelsen Frederik Christian Michaelsen Sværd- og lavadel 1809 Uddød 1920 -
Moldrup Jens Laasbye & Johan Rantzau Moldrup Sværd- & lavadel 1731 Nulevende -
Moltke Mätthäus Moltke (Adam Gottlob Moltke, Adam Ludvig Moltke, Anton Heinrich Moltke, Otto Heinrich Albert Theodor Frederik August Moltke ) Ur- & højadel [1220] (nat. 1750, 1770, 1776 & 1866) Nulevende
Mossencrone Peder Moss Brev- & lavadel 1761 Uddød 1781 -
Moth Mathias Moth Brev- og højadel 1679 / 1698 Nulevende -
Mule Hans Mule Ur- & højadel 1444 Uddød 1772 -
Munk (med bjælken) Peder Munk Ur- & højadel [1333] Uddød 1747 -
Munk (af Kovstrup) ? Ur- & højadel [1300-tallet] Uddød -
Munk (af Fjællebro) Mikkel Munk Ur- & højadel [1446] Uddød 1622 -
Munk (fra Halland) Erik Munk Ur- & højadel 1580 Uddød 1594 -
Munk (af Lange/med tre roser) Iver Thomsen Ur- & højadel [1377] Uddød 1655 -
Munk (af Vejbjerggård) Iver Munk Ur- & højadel [1400-tallet] Uddød ca. 1660 -
Munk (af Ellinggård) ? Ur- & højadel ? Uddød -
Munthe af Morgenstierne Bredo Munthe Brev- & lavadel 1755 Nulevende -
Mylius Johan Casper Mylius Brev- & lavadel 1840 Nulevende -
Müller Henrik Müller Brev- & lavadel 1674 Uddød 1871 -
Münnich Anthon Günther von Münnich Sværd- og lavadel 1688 ? -

N

Neergaard Jens Bruun Neergaard og Johan Thomas Neergaard Brev- & lavadel 1780 Nulevende
Neve Peter Neve Brev- & lavadel 1731 Uddød 1780 -
Nissen Herman Lorentz Nissen Brev- & lavadel 1710 Uddød 1763 -
Normann Thesemer, Henneke og Thesdart Norman (Adolph Christoph Adam von Normann) Ur- & højadel [1316] (nat. 1778) Uddød 1821[1] -
Numsen Mathias Numsen Sværd- & lavadel 1688 Uddød 1811 -
Nutzhorn Bagge Hoeberg Sværd- & lavadel 1759 Nulevende -
Nørckencrone Christian Nørcke Sværd- & lavadel 1754 Uddød 1767 -

O

Obelitz Johannis von Obelitz Ur- & højadel 1398 (nat. 1876) Nulevende -
Oldenburg Conraduse & Gerhardus de Oldenburg Ur- & højadel 1247 (nat. 1822) Nulevende -
Oppen-Schilden Konrad von Opin Ur- & højadel 1271 (nat. 1834) Uddød[1] -
von der Osten ? Ur- & højadel 1100-tallet (nat. ?) ? -
Oxe Peder Oxe til Asserbo Ur- & højadel 1408 Uddød 1577
Oxholm Peter Lotharius Oxholm Sværd- & lavadel 1840 Nulevende -

P

Pagh ? Ur- & højadel [1300-tallet] Uddød -
Paulsen Matthias Paulsen Sværd- & lavadel 1697 Uddød 1736 -
Pentz Gottfried von Pentz Ur- & højadel [1321] (nat. 1776) Uddød[1] -
Petersdorff Christian Alexander von Petersdorff Sværd- & højadel 1810 Nulevende -
Plessen Helmoldus de Huckelem Ur- & højadel [1097] (nat. ?) Nulevende
Ployart Nicolai Theodor Ployart Sværd- & lavadel 1777 Uddød -
Podebusk/Putbus Boranto Ur- & højadel [1300-tallet] Uddød 1854 -
Pogwisch Ditlev Pogwisch Ur- & højadel [1283] Uddød 1806 -
Pottendorpf Anthon Günther Pott Sværd- & lavadel 1695 Uddød -
Poulson Mathias og Niels Poulson Brev- & lavadel 1718 Uddød 1809 -
Pretorius Andreas August Pretorius Sværd- & højadel 1748 Uddød -

Q

Qualen Theodoricus de Quale Ur- & højadel 1226 Nulevende -

R

Rabe Peter Raben Sværd- & lavadel 1701 Uddød -
Raben Henneke Raben Ur- & højadel 1523 (nat. 1778) Nulevende -
Rantzau Johann Ranzow Ur- & højadel 1226 Nulevende
Rasch Claus Rasch Brev- & lavadel 1680 Uddød -
Rathlow/Rathlou Nicolaus Rathlow Ur- & højadel 1392 (nat.) Uddød 1752
Reedtz Peder Reedtz Ur- & højadel 1500-tallet Nulevende -
Reichwein Georg Reichwein Sværd- & lavadel 1655 Uddød 1864 -
Revenfeld Ditlev, Conrad og Conradine Brev- & lavadel 1695 Uddød 1867 -
Reventlow Gotskalk Reventlow Ur- & højadel 1223 Nulevende
Rodsteen Niels Markorsen Ur- & højadel 1486 Uddød 1728 -
Rosencreutz Hans Hansen Brev- & lavadel 1686 Uddød -
Rosenkrantz Niels Iversen Ur- & højadel 1308 Nulevende
Rosenpalm Poul Nielsen Brev- & lavadel 1679 Uddød 1754 -
Rosensparre Johannes Nielsen Ur- & højadel 1353 Uddød 1624 -
Rosenvinge Mogens Jensen Ur- & lavadel 1505 Nulevende -
Rosenørn Peder Madsen Lassen & Peder Madsen Rosenørn Brev- & højadel 1679 Nulevende -
Ross Alexander Ross Brev- og lavadel 1782 Nulevende -
Rothe Harald Rothe Brev- & lavadel 1809 Uddød 1865 -
Rusenstein Henrik Ruse Sværd- & højadel 1671 Uddød 1679 -
Rømeling ? Sværd- & lavadel 1885 Nulevende -
Roepstorff Claus Ulrich, Peter og Johann Christoph von Roepstorff Sværd- & højadel (nat. 1701) Nulevende -

S

Saldern Caspar von Saldern Brev- & højadel 1768 Uddød 1788 -
Scavenius Peder Brønnum Scavenius Brev- & lavadel 1843 Nulevende -
Schack Skaccus de Bardewic Ur- & højadel [1162] (nat. 1658) Nulevende
Schaffalitzky de Muckadell Sebastian Schaffalitzky von Muckadell Ur- & højadel 1590 Nulevende -
Scheel(e) Heinrich Scheel Sværd- & lavadel 1600-tallet (nat. 1890) Nulevende -
Schimmelmann Heinrich Carl Schimmelmann Brev- & højadel 1762 & 1780 Nulevende -
Schiønning Christian Schiønning Brev- & lavadel 1681 Nulevende -
Schlepegrell/Schleppegrell Amalie Margrethe Elisabeth, Cecilie Othilie, Frederik Adolph, Otto Christian & Vilhelm August von Schleppegrell Ur- & højadel [1299] (nat. 1880 & 1885) Uddød 1916[1] -
Schmettau/Schmettow Georg Smete (Samuel Leopold von Schmettau og Alexander Vilhelm von Schmettau) Ur- & højadel 1668 (nat. 1776 & 1885) Uddød 1906[1] -
Schmidten Ulrik Christian & Johann Friedrich Schmidt Brev- & lavadel 1783 Uddød -
Schmieden Georg Heinrich Johann von Schmieden & Lorentz Nicolai Kafen Brev- & lavadel 1758 Uddød -
Scholten Burchard Schulten (Jobst Gerhard von Scholten) Ur- & højadel [1400-tallet] (nat. 1777) Nulevende -
Schouboe Oluf Borch Schouboe Brev- & lavadel 1747 Uddød 1892 -
Schreeb Eberhard von Schreeb Brev- & lavadel 1755 Nulevende -
Schrødersee Johan Christian Schrøder og Johan Christian Schrøder Brev- & lavadel 1759 & 1777 Uddød 1829 -
Schubart Herman Schubart Brev- & højadel 1811 Uddød 1832 -
von der Schulenburg Wernerus de Sculenburch (adskillige naturalisationer) Ur- & højadel [1237] (nat. 1741 & 1776) Uddød[1] -
Schulin Johan Sigismund Schulin Brev- & højadel 1750 Nulevende -
Schumacher Peter Christian Schumacher Brev- & lavadel 1782 Uddød 1817 -
Schøller Caspar og Rasmus Schøller Brev- & lavadel 1679 Uddød -
Seeblad Jørgen Kundsen Brev- & lavadel 1500 Uddød -
Seefeld Thomes og Jep Mogensen Ur- & lavadel [1400] Uddød 1745
Sehested Thorbern & Thomas Thrugilsen Ur- & højadel 1337 Nulevende -
Serène d'Acqueria (Joseph-Louis-Bruno-David Serène d'Acquèria) ? ? (nat. 1817) Nulevende -
Skeel/Scheel Johannes Skeel Ur- & højadel [1366] Nulevende
Skinkel med søbladene Nicolaus Skinkel Ur- & højadel [1284] Uddød 1560
Skinkel (Tinhuus) Markvard Tinhuus Ur- & højadel [1313] Uddød 1556
Skinkel med liljen Hans Jensen Ur- & højadel [1404] Uddød 1790
Skram Peder Skram Ur- & højadel [1315] Uddød 1722 -
Sommerhielm Otto Matthias von Sommer Sværd- & lavadel 1764 Uddød -
Span Henrik Span Sværd- & lavadel 1693 Uddød 1694 -
Speckhahn Frantz Eberhard Speckhahn Sværd- & lavadel 1670 Uddød -
Sperling Johann Sperling (Joachim Ulrich & Sophie Magdalene von Sperling) Ur- & højadel [1234] (nat. 1776) Nulevende -
Späth Johann Jacob von Späth Sværd- & lavadel 1768 (nat. 1777) Nulevende -
Sponeck/Sponneck Balthasar von Hedwiger (Georg Wilhelm von Hedwiger) Ur- & højadel [1500-tallet] / 1701 (nat. 1889) Nulevende -
Staffeldt Bernhard Ditlef von Staffeldt Ur- & højadel 1208 (nat. 1776) Uddød 1893[1] -
Stampe Henrik Stampe Brev- & højadel 1759 Uddød 1925 -
Stemann Christian Ludvig & Johan Ernst Peter Stemann Brev- & lavadel 1777 / 1782 Nulevende -
Stibolt Caspar Henrik Stibolt Sværd- & lavadel 1777 Nulevende -
Stiernholm Herluf Stiernholm Brev- & lavadel 1747 Uddød 1919 -
Stockfleth (Thomas Rosing, Christopher & William Walker Stockfleth) Brev- & lavadel 1779 Nulevende -
Struensee Johann Friedrich Struensee Brev- & højadel 1771 Uddød 1772 -
Struensee von Carlsbach Carl August Struensee Brev- & lavadel 1789 ? -
Stürup Georg Christopher Stürup Sværd- & lavadel 1750 Uddød 1762 -
Stöcken Heinrich Stöcken Brev- & lavadel 1681 Uddød 1762 -
Suhm Henrik Suhm Brev- & lavadel 1683 Uddød -
Sundt Michael Sundt Sværd- & lavadel 1733 Uddød 1984 -
Svanenhielm Severin Seehusen Brev- & lavadel 1720 Uddød
Svanenskiold Niels Jørgensen Brev- & lavadel 1780 Nulevende -
Sylverstein Nicolaus Lyder Helvaderus Sylversten Brev- & lavadel 1671 Uddød -

T

Teilman(n) Andreas Charles, Morten & Thøger Reenberg Teilman Brev- & lavadel 1751 Nulevende -
Thott Absalon Aagesen Ur- & højadel 1343 Uddød 1785[1] -
Thurah Laurids de Thurah og Diderik de Thurah Sværd- & lavadel 1740 Nulevende -
Thygeson Thyge Jesper og Laus (Lars) Thygesen Brev- & lavadel 1776 Uddød 1905 -
Tillisch ? Brev- & højadel 1556 (nat. 1872) Nulevende -
Tonsberg Mats Mathias Tønsberg Rang- & lavadel 1694 Uddød 1770 -
Tordenskiold Peter Jansen Wessel og Johan Christopher Wessel Sværd- & lavadel 1716 & 1761 Uddød 1828
Tramp/Trampe Willekinus von Tramp (Philip Detlev von Trampe) Ur- & højadel 1280 (nat. 1743) Nulevende -
Trap de Thygeson Charlotte Marie Trap Brev- & lavadel 1876 Uddød 1934 -
Treschow Michael & Frederik Wilhelm Rosenkilde Treschow Brev- & lavadel 1812 / 1867 Nulevende -
Trolle Birger Knudsen Ur- & højadel 1318 Uddød 1787[1] -

U

Ulfeldt Hr. Strange Ur- & højadel [1186] Uddød 1762 -
Ulfstand Jacob & Henrik Gertsen Ur- & højadel [1400] Uddød 1634 -
Ulrichsdal Wilhelm de Ulrichsdal Brev- & højadel 1726 & 1782 Uddød 1883 -
Undall Andreas & Laurids Christian Undall Sværd- & lavadel 1777 & 1829 Nulevende -
Urne Ketil Urne Ur- & højadel [1200] Uddød 1903 -

V/W

Wackenitz Hinricus Wakenitz (August Friedrich og Philip Leopold von Wackenitz) Ur- & højadel 1322 (nat. 1777) Uddød[1] -
Walter Jørgen Walter Sværd- & lavadel 1649 Uddød -
Walterstorff Martinus Walterstorff (Ernst Frederik von Walterstorff) Sværd- & højadel 1819 (nat. 1840) Nulevende -
Wardenburg August & Frederik Detlef Gustav Wardenburg Brev- & lavadel 1833 ? -
Wasmer Conrad von Wasmer Brev- & lavadel 1695 ? -
Vedel Jens Kraft Dinesen Vedel Brev- & lavadel 1812 Nulevende -
Wedel(l) Heinrich Wedel Ur- & højadel [1149] Nulevende -
Wedel-Heinen Andreas Claus & Louise Dorothea Frederikke Vedel Brev- & lavadel 1812 Nulevende -
Weiberg Frederik & Anna Margrethe Weiberg Brev- & lavadel 1693 Uddød -
Werenskiold Niels Wernersen Brev- & lavadel 1697 / 1717 ? Nulevende -
Wessel Caspar Wessel Sværd- & lavadel 1720 Uddød 1768 -
Wichfeld Thomas Frederik Wichmand Sværd- & lavadel 1777 Nulevende -
Vieregg Diedrich og Grube Vereghe (Frederik Ludvig von Vieregg) Ur- & højadel [1346] (nat. 1776) Uddød[1] -
Vietinghoff Frederik Vittinghof Ur- & højadel [1230] (nat. 1680) Uddød 1691[1]
Willemoes-Suhm Morten Willemoes Sværd- & lavadel 1820 Uddød 1947 -
Wilster Johan Jacob & Carl Wilster Sværd- & lavadel 1755 Uddød 1892 -
Vind Ago Wind Ur- & højadel [1193] Nulevende -
Winterfeldt Henning von Winterfeld Ur- & højadel [1264] (nat. ?) Uddød 1707[1] -
Wormskiold Henrik Christian Worm Brev- & lavadel 1751 Uddød -
Voscamp Hans Voscamp Brev- & lavadel 1701 Uddød -
Voss Johannes Vulpes (Johann Gustav von Voss) Ur- & højadel [1253] (nat. 1777) ? -

Z

Zepelin/Zeppelin Heynricus de Cepelin (Adolph Frederik og Johan Ditlev von Zepelin) Ur- & højadel [1286] (nat. 1785 & 1878) Uddød[1] -
Zeuthen Christian Frederik Zeuthen Brev- & højadel 1843 Uddød 1850 -
Zytphen-Adeler Georg Frederik Otto Zytphen Sværd- & højadel 1843 Nulevende -

Ø

Oertz(en) Thidericus de Oerdessen (Frederik Oertz) Ur- & højadel [1260] (nat. 1733 & 1776)
Oetken ? (Johan Ludolph, Johan Wilhelm von Oetken og to brødre) Ur- & højadel ? (nat. 1696) -

Hertugslægter

Der findes to slægter med dansk hertugtitel:

Se også

Eksterne henvisninger

Hver adelsslægt (og nogle borgerælige slægter) har sit våbenskjold og hjelmtegn. Våbenskjolde for de fleste danske uradelsslægter ses her:


Se også

Se også

Denne artikel er kopieret fra wikipedia, hjælp DIS-wiki med at bearbejde den
  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 Lever i udlandet.
  2. Lever måske i udlandet
  3. I Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne. 2 bd 1787-1813. optræder den ene af Bornholms Koefoed-slægter som adelig, idet den skulle have være adlet 14. juni 1514 af ærkebiskop Birger Gunnersen i Lund. Men i en anmeldelse "H. R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset: Danmarks Adels Aarbog. 1884. Første Aargang. Kjøbenhavn. (XXIII + 364 SS.)", Historisk Tidsskrift, 4. række, 5. bind (1883-1884), beviste C.F. Bricka, at adelsbrevet var et falsum produceret i 1600-tallet (online udgave findes her. Se også: J.A. Jørgensen, Væbnere, Adel og Frimænd Paa Bornholm, Rønne 1905. Til gengæld blev en gren af slægten adlet i nyere tid: I 1903 optoges de ægtefødte mandlige efterkommere af højesteretsassessor Hans Jacob Koefoed (1785-1870) i den danske adelstand.