Fængsel

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Fængsel, tugthus eller arrest er en frihedsstraf, som har været almindelig i Danmark siden midten af 1600-tallet.

Tugthusene havde fangeprotokoller, som i vidt omfang er bevaret. I disse kan man finde oplysninger om de indsatte. Ud over navn og fødested kan man fx se forbrydelsens art og tidspunktet for løsladelsen. Protokollerne opbevares fysisk på Rigsarkivets læsesale (tidligere landsarkiverne), men en del er blevet digitaliseret og kan ses på nettet.

Fangeprotokollerne indeholder også oplysninger om, hvornår og ved hvilken retsindstans den indsatte er dømt. Dette er ofte nøglen til at finde en afskrift af dommen, som indeholder detaljer om selve forbrydelsen.

Historie

I middelalderen var straffeloven præget af en gammeltestamentlig tankegang, hvor de almindeligste strafformer var bøder, fysisk afstraffelse (fx pisk eller afskæring af lemmer), dødsstraf og landsforvisning.

Fra midten af 1600-tallet begyndte frihedsstraf at blive almindeligt. Frem til midten af 1700-tallet blev frihedsstraf afsonet som slavearbejde på Bremerholm i København (for mænd), Børne- og Spindehuset på Christianshavn (for henholdsvis børn og kvinder, oprettet 1662) eller i landets militære fæstninger (indtil 1850).

Bremerholm blev nedlagt i 1741 og slaverne, som straffefangerne kaldtes, blev overført til Københavns Stokhus, som siden 1670 havde været militært arresthus.

På samme tid blev der oprettet tre tugthuse i provinsen:

  • Viborg (1736-1874, de resterende fanger blev 1874 overført til Horsens Tugthus)
  • Stege (1737-1852)
  • Odense (1752-1865)

Herefter gik der over 100 år før der igen blev bygget et nyt fængsel:

  • Horsens Tugthus (1853-2006, senere Horsens Statsfængsel)
  • Vridsløselille Forbedringshus (1859-2015, senere Statsfængslet i Vridsløselille)
  • Vestre Fængsel (1895)
  • Nyborg Straffeanstalt (1913, senere Statsfængslet i Nyborg)

Siden er der oprettet en række fængsler rundt om i landet. Dertil er der og har været en lang række arresthuse i Danmark.

Fangeprotokoller på nettet

Rigsarkivet, København

Vejledning
Når du har fundet din slægtning i navneregistret til stamrullerne fra Vridsløselille, kan du efterfølgende finde ham i stamrullen og de tilhørende supplementer til stamrullerne. Typisk ses fangen begge steder. På Arkivalieronline er endnu kun de ældste stamruller og supplementer indscannet, så du må bestille originalmaterialet frem til benyttelse på læsesalen i stedet. Bestil materialet via Daisy:
Vridsløselille
Stamrullerne er ordnet efter stamrullenummer + årstal. Bemærk i øvrigt at i navneregistret til stamrullerne har hver fange henvisning til to numre, nemlig stamrulle-nummer (venstre spalte) hhv fange-nummer (højre spalte) fra: Rigsarkivets Brugerforum 11.01.2016

Rigsarkivet, Viborg

Rigsarkivet, Odense

Henvisninger