Flemløse Sogn

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Flemløse sogn er beliggende i Båg Herred i Odense Amt.

Kilder

Folketællinger

Litteratur om sognet og dets ejendomme

  • Carlsen-Skiødt, J.C.A.: Nogle historiske Oplysninger om Flemløse Sogn. (i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter 1927, s. 279-322). Findes også i digital udgave.
  • Fynsbibliografien

Henvisninger