Folkeregister

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Folkeregistre blev indført i Danmark i 1924. Her registreres bopæl og andre bopælsrelaterede på kartotekskort. Folkeregisterkortene 1924-1978 er afleveret til de respektive landsarkiver.
Søgning i folkeregisterkortene foretages under bestemte betingelser af landsarkiverne mod behøring betaling

Følgende skal oplyses:

  • Navn på den kommune, hvori der ønskes søgt
  • Angivelse af, hvornår personen har opholdt sig i kommunen
  • Navn på den eftersøgte person (fulde navn samt evt. tidligere navne)
  • Personens fødselsdato
  • Omhandler undersøgelsen en gift kvinde, skal ægtefællens navn i den relevante periode også oplyses

Følgende kan oplyses:

  • Samtlige navne
  • Fødselsdato og sted
  • Civilstandsdatoer og sted
  • Adresser, med angivelse af til - og fraflytningsdatoer
  • Slægtskabsforhold til afdøde med angivelse af slægtningens navn og fødselsdato. Vær opmærksom på, at dette ikke gælder for nulevende slægtninge


I Sønderjylland føres fra 1874 til 1978 et Personregister

Databaser

Eksternt link

Folkeregisterkort

Se også Mandtal