Gavnø Gods

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Gavnø ligger i Vejlø Sogn, Hammer Herred, Præstø Amt, nu Næstved Kommune.

Gavnø kendes fra middelalderen som krongods og kloster. Siden 1682 er det slægten Thott, siden Reedtz-Thott, der har ejet godset. – I dag driver Gavnø land- og skovbrug, men lægger også rammer til events, festivaler, julemarked, kurser, omvisninger og bryggeri. Og Gavnø er kendt for den store kunstsamling, som slægten Thott har opbygget.

Gavnø havde fæstegods i sognene Fodby, Hammer, Karrebæk, Køng, Mogenstrup, Næstelsø, Næstved Sankt Mortens, Rønnebæk og Vejlø.

Skifteprotokoller

 • Arkivskaber: Gavnø Gods (1719-1850) , Gavnø Birk (1851-1867)
 • Arkivserie: Skifteprotokol (1719-1867)
 • Arkiv: Rigsarkivet

Bind 2 går kun til 1770 (tidligere registreret som 1772)

Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17191867Gavnø Gods, Gavnø Birk1719-1867
17191867Gavnø Gods, Gavnø BirkRegister 1719-1867

Fæsteprotokoller

 • Arkivskaber: Gavnø Gods
 • Arkivserie: Fæsteprotokol (1720-1927)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17201927Gavnø Gods1720-1927
17201924Gavnø GodsRegister 1720-1924
18141886Gavnø GodsRegister 1814-1886


Gavnø Gods. Vis scannede godsarkiver m.v. på Sall Data.

Digitaliseringer, indekseringer og afskrifter

            Register til Arkivregistratur, Gavnø Gods.
            Register til Arkivregistratur, Gavnø Gods. Maskinskrevet.

Henvisninger

 • Gavnø.
 • Gavnø på Dansk Center for Herregårdsforskning – Danske herregårde

Litteratur

 • Andrup, Otto: Gaunø. (i: Danske Herregaarde ved 1920. Under Red. af Louis Bobé … et al. Koppel, 1922-1923. – Bd. 1, s. 75-90).
 • Andrup, Otto: Gavnø. (i: Danske Slotte og Herregaarde. Red. af Aage Roussell. København, 1963-1968, bd. 5, s. 141-166). – Onlineadgang. - 2. udg. af Danske Slotte og Herregaarde. Red. af Arthur G. Hassø. København, 1943-1945.
 • Hansen, J.J.: Gaunø. (i: Større danske Landbrug. Statistisk, topografisk, historisk Haandbog. Kappel og Richter, 1930-1936. 9 bd. - Bd. 2, s. 726-729. – Onlineadgang.
 • Jensen, P.E.: Gavnø Kloster og Herregaard. Fra Aar 1402-1902. En Historisk-Topografisk Beskrivelse. Et Jubilæumsskrift. Det Nordiske Forlag, 1902. 564 s. – Onlineadgang.
 • La Cour, J.C.B.: Gaunø. (i: Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 1.-3. saml. - 1. saml., bd. 4, s. 1182-1185). – Onlineadgang.