Genealogi

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Genealogi (af græsk γενεα, genea, slægt og λόγος, logos, lære) er læren om slægternes oprindelse og udbredelse. I bred forstand forstås ved genealogi den genetiske sammensætning af en gruppe af levende væsener og de genealogiske metoder benyttes udover på mennesker også på f.eks. hunde- og hestestamtavler. I en snævrere forstand benyttes begrebet slægtsforskning, som i daglig tale kan have den underforståede betydning af at undersøge egen slægt. Genealogi sammen med biografi kan sammenfattes under begrebet personalhistorie og hører til de historiske hjælpevidenskaber.

Slægtsforskning er en populær hobby i Danmark ligesom i mange andre lande. Den væsentligste del af den genealogiske forskning udføres af privatpersoner med henblik på at spore deres egen oprindelse og slægt. Et stort og betydningsfuldt arbejde udføres af offentlige arkiver og blandt frivillige med at stille arkivalier og hjælpemidler til rådighed for forskningen.