Grindsted Sogn

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Grindsted Sogn ligger i Slavs Herred, Ribe Amt. Grindsted var oprindeligt anneks til Hejnsvig Sogn, som 1810 blev udskilt og kom til Vorbasse Sogn. 1810 blev Grene Sogn udskilt af Vorbasse Sogn og lagt til Grindsted Sogn

Kilder

Folketællinger

Læs om Folketællinger

Kirkebøger

Kirkebogsafskrifter

Gravsten

 • DKI Nollund kirkegård
 • DKI Urup kirkegård

Præstehistorie

Lægdsruller

Læs om Lægdsruller

Henvisninger

Litteratur om sognet og dets ejendomme

 • Eriksen, Sidsel: Stationsbyens samfund. Folk og foreninger i Grindsted 1880-1940. Overgaard Bøger, Grindsted, 1996. 431 s.
 • Frifelt, Salomon J.: Grindsted sogn
 • Hansen, Viggo: Fra hedesamfund til industriby. (i: Bygd, 3. årg., nr. 3, 1972, s. 5-21)
 • Hansen, Viggo og Jørgen Selmer: Egnen omkring Grindsted og Vorbasse. Esbjerg, 1990. 31 s. (Bygd 21. årg, nr. 1)
 • Jorsal, Anette og Jeremy Watts: Det er ikke for at prale. Et portræt af Grindsted. Grindsted : Frederik Poulsen Bøger og Papir, 2012. 224 s.
 • Kierckebye, J.: Om det gamle Urup, samt om de sidste Adelsmænd af Slægten Norby, især dog om deres Descendenter i Bondestand (i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 1870-71, s. 411-28
 • Larsen, H.C.: Træk af Grindsted og Omegns Historie. Forlaget Heureka, 1982. 91 s. ("Heureka"'s folklore serie, nr. 2)
 • Larsen, H.C. og A. Chr. Andersen: Strejftog gennem Grindsted bys og egns historie. Aktieselskabet Varde Bank, Grindsted Afdeling, 1963. 58 s.
 • Madsen, Jens: Et bidrag til Grindsted sogns gård- og beboerhistorie. Bd. 1-5. 1993-99
 • Møller, John M.: Grindsted Sogn, i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred, Kolding 1914, s. 20-54
 • Møller, John M.: Herregaarden Urup, i: Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Slaugs Herred, Kolding 1914, s. 36-54
 • Nielsen, J.K.: Træk af Grindsted sogns historie. Grindsted Kommune, 1979. 93 s.
 • Nielsen, Oluf: Grinsted Sogn, i: Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Slavs Herred, 1868, s. 20-35. (Genudg., Historisk Samfund for Ribe amt, 1981)
 • Rasmussen, S. Th.: Grindsted By (i: Jyske Byer og deres Mænd. København, 1916, s. 1-36
 • Sommer, Otto: Erindringer om Grindsted-Grene sogne. Historisk Samfund for Ribe Amt, 1980. 72 s. - Også i digital udgave.
 • Sundbo, Arne: Fra Ansager, Grindsted og Grene sogne, i: Fra Ribe Amt, 1959, s. 556-577
 • Søbye, Ole: Opkomsten af en by. Bønder og borgere i Grindsted-Grene Sogn 1840-1920. GrindstedArkivet, 2022. 212 s.
 • Sølling, Christopher: Pastor Søllings indberetning om Grindsted og Hejnsvig sogn år 1768. Forlaget Heureka, 1982. 41 s.
 • Midtjyske gårde i tekst og billeder. Grindsted kommune. Samlet ... af Nygaard Handel & Forlag. Nygaard Handel & Forlag, 1999. 530 s.

Godser med fæstegods i sognet

 • Engelsholm
 • Ribe Stiftsfysikats Gods
Sogne i Slavs Herred
Grene Sogn - Grindsted Sogn - Hejnsvig Sogn - Nollund Sogn - Urup Sogn - Vorbasse Sogn