Hospital

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Hospitaler var oprindelig stiftelser, der tog sig af fattige, gamle og syge; de blev financeret af jordegods og tiendeydelser og ofte også legater. Typiske betegnelser:

  • Jørgensgård: isolationshospital, oprindelig for spedalske og derfor placeret udenfor byerne. Med påbudet om, at alle spedalske skulle isoleres i St. Jørgensgårdene, blev spedalskheden næsten udryddet i Danmark. 1542 blev St. Jørgensgårdene derfor nedlagt som spedalskhedshospitaler
  • Helligåndshus: en stiftelse tog sig af gamle og skrøbelige; efter reformationen kom de under stiftsøvrighedens tilsyn og blev ledet af en hospitalsforstander
  • Dårekiste: i tilknytning til hospitalerne anbragte man de sindssyge i små rum, såk. dårekister eller dåreanstalter for at beskytte samfundet mod dem.


Hospitalsarkiverne findes på landsarkiverne og omfatter oplysninger om det tilhørende jordegods og hospitalets drift og beboere; understøttelse, udbetalt til trængende med bopæl udenfor hospitalet kan også findes her. Da også ansøgninger om optagelse på hospitalet ligger i hospitalsarkiverne, er det gode muligheder for at finde personalhistorisk interessante oplysninger her.

Eksterne links

Sct. Jørgensgård i Roskilde
Helligåndshuset i Næstved
Fra dåre til patient Middelfart museum