Invalidenævn

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Invalidenævnet for de Sønderjyske Landsdele eller Invalidenævnet i Sønderborg blev oprettet i 1920. Nævnet tog sig af ofre og efterladte efter deltagelse i 1. verdenskrig.
På LA Aabenraa opbevares sagsakterne, ca. 140 hyldemeter, over alle, der har ansøgt om at få invalidepension, enkepension eller støtte til omskoling, etablering af selvstændig virksomhed o.l.

  • I-akter; Invalidepensionsakterne indeholder et resume af krigstjenesten, bilag fra den preussiske behandling af invalidesagen, tilsvarende bilag fra den danske revision af sagen, ofte i hele udbetalingsperioden, samt udbetalingsbilag, indtil den invalide afgår ved døden
  • E-akter; Enkepensionsakterne indeholder også et resume af den afdødes krigstjeneste og bilag fra preussisk og dansk behandling af sagen. Modtagerne var først og fremmest enker, men også efterladte børn og efterladte forældre, som den afdøde havde forsørgerpligt overfor

I-akter og E-akter er underlagt 75-års tilgængelighed efter sidste personoplysning. Der skal oftest søges om adgang, men denne er gjort meget smidig:
Alle akter, der slutter for 75 år siden (eller tidligere), er umiddelbart tilgængelige. Akter, hvor oplysningerne yngre end 75 år kun rummer rutinemæssige ting omkring udbetaling o.l. kan læsesalsvagten på egen hånd give straksadgang til. Kun hvor der er helbredsoplysninger yngre end 75 år, må ansøgningen gå omkring en arkivar. (Kilde: Hans Schultz Hansen, LA Aabenraa)
Det anbefales derfor at henvende sig på LAA, hvor den ønskede sag kan bestilles. Oplys I-xxx eller E-xxx (xxx: nummer) ved bestillingen. LAA ekspederer sagen, så den kan gennemses på LA Aabenraa eller en af de øvrige læsesale, der er udlånsberettiget - se DAISY. Hvis der er krav om, at der søges adgang, vil ansøgningsskemaet blive tilsendt.

Interne Links

Oversigt over I-akter (excel-fil; åbner i nyt skærmbillede); skemaet oplyser sagsnummer, navn og bopæl på ansøgningstidspunktet
Oversigt over E-akter (excel-fil; åbner i nyt skærmbillede); skemaet oplyser sagsnummer, navn på enkepensionsmodtageren på ansøgningstidspunktet med fødenavn samt nyt efternavn, hvis enken er gift igen efter krigen.
De to skemaer er afskrifter af et meget slidt oktavhefte, hvor iturivininger og tilføjelser vanskeliggør læsningen.

Eksterne links

Faldne sønderjyder
Deutsche Kriegsgräberfürsorge