Invalidenævn

Fra DS-Wiki
Version fra 2. mar 2023, 10:21 af Buchard (diskussion | bidrag) Buchard (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version → (forskel)
Spring til navigation Spring til søgning

Invalidenævnet for de Sønderjyske Landsdele eller Invalidenævnet i Sønderborg blev oprettet i 1920. Nævnet tog sig af ofre og efterladte efter deltagelse i 1. verdenskrig. Men der er også enkelte ansøgninger om rente til og efter krigsdeltagere i 1848-1850, 1864 (på både dansk og tysk side), 1870-1871 samt en del ansøgninger om fredsrenter (f.eks. skader under øvelser eller værnepligt
På LA Aabenraa opbevares sagsakterne, ca. 140 hyldemeter, over alle, der har ansøgt om at få invalidepension, enkepension eller støtte til omskoling, etablering af selvstændig virksomhed o.l.

  • I-akter; Invalidepensionsakterne indeholder et resume af krigstjenesten, bilag fra den preussiske behandling af invalidesagen, tilsvarende bilag fra den danske revision af sagen, ofte i hele udbetalingsperioden, samt udbetalingsbilag, indtil den invalide afgår ved døden. I-sagerne omfatter generelt mellem 3 og flere hundrede ark papir. En ansøgning betyder ikke nødvendigvis, at ansøgeren har fået krigsinvaliderente, da skaden skulle medføre en erhvervsnedsættelse på mindst 10% før der udbetaltes krigsinvaliderente.
  • E-akter; Enkepensionsakterne indeholder også et resume af den afdødes krigstjeneste og bilag fra preussisk og dansk behandling af sagen. Modtagerne var først og fremmest enker, men også efterladte børn og efterladte forældre, som den afdøde havde forsørgerpligt overfor. Nogle ansøgninger om efterladterente til umyndige børn ligger under formynderens eller en stedfars navn.

Alle akter, der er sfsluttet for 75 år siden (eller tidligere), er umiddelbart tilgængelige. Akter, hvor oplysningerne er yngre end 75 år og kun rummer rutinemæssige ting omkring udbetaling o.l. kan læsesalsvagten på egen hånd give straksadgang til. Kun hvor der er helbredsoplysninger yngre end 75 år, må ansøgningen gå omkring en arkivar. (Kilde: Hans Schultz Hansen, LA Aabenraa)
Det anbefales derfor at henvende sig på LAA, hvor den ønskede sag kan bestilles. Oplys I-xxx eller E-xxx (xxx: nummer) ved bestillingen. LAA ekspederer sagen, så den kan gennemses på LA Aabenraa eller en af de øvrige læsesale, der er udlånsberettiget - se DAISY. Hvis der er krav om, at der søges adgang, vil man få en henvisning til den formular, der skal udfyldes.

Links

  • Oversigt over I-akter; skemaet oplyser sagsnummer, navn og bopæl på ansøgningstidspunktet
  • Oversigt over E-akter; skemaet oplyser sagsnummer, navn på enkepensionsmodtageren på ansøgningstidspunktet med fødenavn samt nyt efternavn, hvis enken er gift igen efter krigen.

De to skemaer er afskrifter af et meget slidt oktavhefte, hvor iturivininger og tilføjelser vanskeliggør læsningen. Desuden er de yngste ansøgninger ikke omfattet, dvs. at de to skemaer ikke dækker alle pensionssager.

  • En del sagsnumre på I- og E-sager kan findes på listen over Sønderjyske krigsdeltagere, som er under udarbejdelse. Hvis der er oprettet en personside om den søgte person, kan et sagsnummer være oplyst på den enkelte personside. Pt. (i 2023) er der som oftest et nummer på Efterladtesagen ved de faldne krigsdeltagere. Alternativt kan man kontakte Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, via mail, da Hanne C. Christensen muligvis har flere oplysninger, der endnu ikke er lagt på Den Store Krig 1914-1918

Eksterne links

Faldne sønderjyder
Deutsche Kriegsgräberfürsorge