Jordemoder

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Jordemødrene er et erhverv for en person, ofte en kvinde, som hjælper fødende kvinder. Erhvervet bliver først 1714 underordnet en forordning, der vedrørte teoretisk undervisning og eksamination. Den praktiske uddannelse foregik hos erfarne jordemødre. 1761 oprettes en jordemoderskole på Fødselsstiftelsen i København.

I Hertugdømmet Slesvig oprettes en jordemoderskole i Flensborg i 1765.

Jordemoderprotokollerne for de enkelte jordemoderdistrikter ligger på landsarkiverne:

Glosen Jordemoder har sin oprindelse i, at fødselshjælpersken løftede barnet op fra jorden, hvor fødslen foregik.

Eksterne links

Kirkeritualet 1685 3. kapitel, 2. artikel om jordemødre

  • Danmarks Jordemødre (1935): Bind 3: Danske jordemødre. Circa 1000 biografier over medlemmer af Den Almindelige Danske Jordemoderforening