Versionshistorik for "Kategori:Købstæder i Danmark"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 16. maj 2018, 15:29Buchard diskussion bidrag 143 bytes +143 Oprettede siden med 'Et overblik over de danske købstæder og deres historie får man på [http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder/ Den digitale Byport]'