Kendte danskere

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Ved en folketælling registreres i sagens natur hele folket - både kendte og mindre kendte. Under arbejdet med slægtsforskningen kan man derfor ind i mellem støde på et navn, man har hørt før. På den måde kan man få et fint indtryk af, hvem der var samtidige med ens egne aner. Her er nogle eksempler:

Søren Gyldendal (1742 - 1802)

(Stifter af Gyldendals forlag og boghandel)

FT-1787, København, København (Staden) Købmager Kvarter, Silkegade familie 66

 • 1032, Søren Gyldendal, 45, Gift 2, Husbonde, Agent og Boghandler
 • 1033, Bolette Catharina Kraft, 29, Gift, 1, Hustru
 • 1034, Jens Gyldendal, 14, Ugift, Søn af 1. ægteskab
 • 1035, NN Greitz, 39, Ugift, Af familien, Jomfru
 • 1036, Bartholomæus Johan Lode, 82, Ugift, Logerende, Student
 • 1037, NN Zuschlag, 29, Ugift, Logerende, Student, Er måske fra Køge ?

FT-1801, Københavns amt, København (Staden), Rosenborg Kvarter, Matr. 9

 • 126, Søren Gyldendahl, 58, Gift 3, Huusbond, Boghandler
 • 127, Frideriche Kraft, 45, Gift 2, hans Kone
 • 128, Bolette Cathrine Gyldendahl, 11, Ugift, hans Datter
 • 129, Jens Kraft Gyldendahl, 8, Ugift, deres Søn
 • 130, Thomas Møller, 24, Ugift, hans Søstersøn, Volontør
 • 131, Henning Lorentzen, 51, Ugift, Logerende, Fuldmægtig
 • 132, Friderich Ditlev Meyer, 28, Ugift, Logerende, ...Medicus
 • 133, Anton Schouboe de, 19, Ugift, Logerende, Student
 • 134, Jens Lorentz Flohr, 21, Ugift, Logerende, Student
 • 135, Claus Christ: Holst, 26, Ugift, Logerende, Kopist Rentekam
 • 136, Karen Olsdatter, 20, Ugift, Tienestefolk, Tjenestepige
 • 137, Stine Holst, 28, Ugift, Tienestefolk, Tjenestepige
 • 138, Clemen Rasmussen, 42, Ugift, Tienestefolk, Kusk
 • 139, Niels Jensen, 26, Ugift, Tienestefolk, Gaardkarl

Niels Heidenreich (1761-1844)

Han var manden, der stjal guldhornene.

FT-1801, København, København (Staden), Nørre Kvarter

 • 205587, Nørre Kvarter, Matr. 105
 • Niels Heydenrich, 40, Gift, 1, Huusbonde, Uhrmager frie Mester
 • Johanne Sophie Rosine [Lukner], 26, Gift, 1, hans Kone, -
 • Johann Georg Lukner, 72, Enkemand, 1, Huusbondens Sviger Fader, Skomager Mester, M,

Bertel Thorvaldsen (1770-1844)

Efternavnet er ikke en indtastningsfejl! Han findes ikke i andre FT, da han rejste til udlandet før 1801, kom hjem efter 1840 og døde før 1845.

FT-1787, København, København (Staden), Øster Kvarter

 • Laksegade 299
 • 4394, Gotskalk Torwaltsen, 44, Gift, 1, Hosbond, Bild Hugger
 • 4395, Karen, 38, Gift, 1, Hans Kone
 • 4396, Bertel Torsen, 17, Ugift, Hans Søn, Lærer Professionen, M

Hans Christian Ørsted (1777-1851)

FT-1787, Svendborg amt, Langelands Nørre herred, Rudkøbing Købstad

 • Rudkiøbings Kiøbsted, Broegade No 18
 • Søren Ørsted, 37, Gift, Hosbond, Priviligered apothequer
 • Karen Hermansdatter, 36, Gift, Hans Koene
 • Hans Christian Ørsted, 10, Ugift, deres Børn
 • Anders Sander Ørsted, 9, Ugift, deres Børn
 • Jacob Albert Ørsted, 8, Ugift, deres Børn
 • Niels Randoph Ørsted, 5, Ugift, også deres Børn
 • Barbara Albertine Ørsted, 4, Ugift, også deres Børn
 • Søren Christian Ørsted, 3, Ugift, også deres Børn
 • Hermann Ørsted, 2, Ugift, også deres Børn
 • Wilhelm Ørsted, 38, Ugift, Hans Broder, Apotheker Svend
 • Elsebeth Maria Bud??, 27, Ugift, af Koenens familie, Huus-Jomfr
 • Johanne Mortensdatter, 40, Ugift, tienestefolk
 • Anne Rasmusdatter, 22, Ugift, tienestefolk

FT-1801, København amt, København (Staden), Strand Kvarter

 • Strand Kvarter, Matr. 45
 • 908, Ludvig Manthey, 31, Gift, Huusfader, Proff.
 • 909, Augusta Gynther, 32, Gift, Huusmoder
 • 910, Ludvig Manthey, 4, Ugift, deres Søn
 • 911, Friderich Oldendorf, 54, Ugift, folk i Apoteket, Provisor
 • 912, Hans J. Lorentzen, 28, Ugift, folk i Apoteket, Svend I Apotek
 • 913, Jacob Møller, 24, Ugift, folk i Apoteket, Svend I Apotek
 • 914, Christian Eilskov, 23, Ugift, folk i Apoteket, Svend I Apotek
 • 915, Jens Thanning, 19, Ugift, folk i Apoteket, Dreng I Apotek
 • 916, Christopher Hejberg, 16, Ugift, folk i Apoteket, Dreng I Apotek
 • 917, Ahrent Muuhr, 15, Ugift, folk i Apoteket, Dreng I Apotek
 • 918, Hans Chr. Ørsted, 24, Ugift, Logerende, Doctor
 • 919, Michel Wiiger, 27, Ugift, Tjenestekarl
 • 920, Sophie Probstein, 26, Ugift, Husholderske, Husholderske
 • 921, Anne Hofmann, 32, Ugift, Tjenestepige
 • 922, Dorthe Lind, 27, Ugift, Tjenestepige

FT-1845, København amt, København (Staden), Nørre Kvarter

 • Nørre Kvarter I, Studiestræde No. 97, 1ste og 2sal
 • 3358, Hans Christian Ørsted, 68, Gift, Conferensraad og Professor samt Directør for den Polytechniske Læreanstalt, Rudkjøbing
 • 3359, Inger Birgitte Ballum [Ørsted], 56, Gift, Hans Kone, Kjldby Magle paa Møen
 • 3360, Mathilde Elisabeth Ørsted, 22, Ugift, Deres Datter, Kjøbenhavn
 • 3361, Anders Sandøe Ørsted, 19, Ugift, Deres Søn, Student, Kjøbenhavn
 • 3362, Albert Nicolay Ørsted, 16, Ugift, Deres Søn, Skolediscipel, Kjøbenhavn
 • 3363, Johanna Högström, 30, Ugift, Tjenestefolk, Kjøbenhavn
 • 3364, Johanna Axarine Dorothea Lohmann, 21, Ugift, Tjenestefolk, Kjøbenhavn
 • 3365, Jens Rasmus Marcussen, 29, Gift, Tjenestefolk, Fredericia

FT-1850, København, København (Staden), Nørre Kvarter

 • 703, Studiestræde 97, 1ste og 2den sal
 • 3558, Hans Christian Ørsted, 73, Gift, conferenceraad, professor og direktør for den polyt. læreanstalt., Rudkjøbing, Det bemærkes at stueetagen tilhører polyt. læreanstalt.
 • 3559, Inger Birgitte Ørsted født Ballum, 51, Gift, hans hustru, Fjelbymagle i Møen
 • 3560, Anders Sandøe Ørsted, 24, Ugift, cand. juris., Kjøbenhavn
 • 3561, Mathilde Ørsted, 26, Ugift, i forældrenes huus, Kjøbenhavn
 • 3562, Albert Nicolay Ørsted, 21, Ugift, student og polyt. examind., Kjøbenhavn
 • 3563, Jens Rasmus Marcussen, 33, Gift, tjener hos conferenceraad Ørsted. Konen er ikke i dette huus., Fredericia
 • 3564, Johanna Caroline Høgström, 33, Ugift, kokkepige, Kjøbenhavn
 • 3565, Johanna Dorothea Azarine Lohmann, 26, Ugift, stuepige, Kjøbenhavn

Adam Oehlenschläger (1779-1850)

Han døde den 20. januar 1850, og nåede derfor ikke at komme med i FT det år.

FT-1787, København, Sokkelund, Frederiksberg

 • 76, Joachim Conrad Øhlenschlæger, 39, Gift, 1, Husbonde, Organist
 • 77, Marthe Marie Hansen, 41, Gift, 1, Madmoder
 • 78, Adam Gottlob Øhlenschlæger, 8, Søn
 • 79, Sophie Wilhelmine Øhlenschlæger, 5, Datter
 • 80, Christine Marie Øhlenschlæger, 2, Datter
 • 81, Anne Cathrine Ring, 27, Tjenestepige
 • 82, Anne Hansdatter, 44, Tjenestepige
 • 83, Peder Simonsen, 63, Ugift, Slotsvægter

FT-1845, København, København (Staden), Vester Kvarter

 • Ny Kongensgade 236, Stuen
 • 7301, A. Oehlenschläger, M, 64, Enkemand, Frederiksberg, Etatsraad
 • 7302, W. Oehlenschläger, M, 29, Ugift, Kjøbenhavn, Juridisk Candidat
 • 7303, A. Hwemann, M, 29, Ugift, Kjøbenhavn, Lieutenant i Søetaten
 • 7304, Hendrik Jeppesen, M, 33, Ugift, Kjærup i Ribe Amt, Tjener
 • 7305, Trine Hendriksdatter, K, 29, Ugift, Humlebæk, Tjenestepige,

Steen Steensen Blicher (1782-1848)

FT-1787, Viborg, Lysgaard, Vium

 • Vium sogn, Wium Bye
 • 1, Niels Blicher, 38, Gift, 1, Hosbonde, Sogne Præst
 • 2, Christine Marie Curtz, 32, Gift, 1, Hans Koene
 • 3, Steen Steensen Blicher, 4, Ugift, Begges ægte Søn
 • 4, Mogens Jensen, 24, Ugift, Tieneste Karl
 • 5, Barbare Jensdatter, 25, Ugift, Tieneste Pige
 • 6, Zidsel Jensdatter, 15, Ugift, Tieneste Pige

FT-1801, København, København (Staden), Rosenborg Kvarter

 • 203571, Rosenborg Kvarter, Matr. 17
 • 400, Benjamin Reitzel, 43, Gift, Hanskemager, Huusbond
 • 401, Susanne Andersen, 43, Gift, hans Kone
 • 402, Carl Emanuel [Reitzel], 12, Ugift, deres Søn
 • 403, Georg Gotfried [Reitzel], 9, Ugift, deres Søn
 • 404, Friderich Christian [Reitzel], 7, Ugift, deres Søn
 • 405, Abraham Wilhelm [Reitzel], 4, Ugift, deres Søn
 • 406, Isaac Lorentzen [Reitzel], 1, Ugift, deres Søn
 • 407, Susanne Cathrine [Reitzel], 10, Ugift, deres Datter
 • 408, Steen Steensen Blicher, 19, Ugift, Student, Logerende

FT-1834, Randers, Nørhald, Spentrup

 • Spentrup by, Præstegaarden
 • 1, Steen Steensen Blicher, 52, Gift, Sognepræst
 • 2, Ernæste Juliane Berg, 42, Gift, Hans kone
 • 3, Jens Frederik Blicher, 22, Ugift, Deres Søn
 • 4, Christiane Blicher, 20, Ugift, Deres Datter
 • 5, Malvina Blicher, 16, Ugift, Deres Datter
 • 6, Niels Jørgen Blicher, 13, Ugift, Deres Søn
 • 7, Franscisko Blicher, 11, Ugift, Deres Søn
 • 8, Teodor Eberhardt Blicher, 8, Ugift, Deres Søn
 • 9, Hans Gustav Blicher, 6, Ugift, Deres Søn
 • 10, Kirstine Marie Blicher, 2, Ugift, Deres Datter
 • 11, Niels Blicher, 86, Enke, Pastor Emeritus Pensionist
 • 12, Margrete Kirstine Brant, 27, Ugift, forlovet med Præstens Søn blev Huusholderske
 • 13, Christen Tyggesen Linde, 38, Ugift, Tjenestekarl
 • 14, Karen Petersdatter, 29, Ugift, Tjenestepige
 • 15, Ane Ellerup, 20, Ugift, Tjenestepige
 • 16, Christen Pedersen Hjort, 54, Ugift, Forpagterens Tjenestekarl
 • 17, Rasmus Pedersen, 37, Ugift, Forpagterens Tjenestekarl
 • 18, Peter Christensen, 25, Ugift, Forpagterens Tjenestekarl
 • 19, Jens Pedersen Holk, 45, Gift, Forpagterens Tjenestekarl

FT-1840, Randers, Nørhald, Spentrup

 • Spentrup Bye, Præstegaarden
 • 1, Steen Steensen Blicher, 58, Gift, Sognepræst
 • 2, Erneste Juliane Berg, 48, Gift, Hans Kone
 • 3, Christiane Blicher, 25, Ugift, Deres Barn
 • 4, Theodor Blicher, 14, Ugift, Deres Barn
 • 5, Gustav Blicher, 12, Ugift, Deres Barn
 • 6, Marie Blicher, 8, Ugift, Deres Barn
 • 7, Nicoline Blicher, 15, Ugift, Pleiebarn
 • 8, Christen Petersen, 32, Gift, Tjenestekarl
 • 9, Bodil Jensdatter, 32, Ugift, Tjenestepige

FT-1845, Randers, Nørhald, Spentrup

 • Spentrup Bye, Præstegaarden
 • 1, S. S. Blicher, 63, Gift, Sognepræst, Vium Viborg Amt
 • 2, Erneste Juliane Berg, 53, Gift, Hans Kone, Kbhavn [København]
 • 3, Christiane Blicher, 30, Ugift, Deres Børn, Ørridslev Aarhus Amt
 • 4, Theodor Eberhard Blicher, 20, Ugift, Deres Børn, Thorning Viborg
 • 5, Nicoline Blicher, 20, Ugift, Pleiedatter, Ørting Aarhuus Amt
 • 6, Vilhelm Christian Lekier, 36, Ugift, Cappellan pro Grana paa eget ?? og Tilsvar, Kjøbenhavn
 • 7, Kirsten Andersdatter, 30, Ugift, Tjenestepige, Harridslev Randers Amt
 • 8, Niels Sørensen, 27, Ugift, Almisselem, Her i Sognet

Nicolai Frederik Severin Grundtvig, (1783 - 1872)

FT-1787, Præstø, Baarse, Udby

 • Udbÿe Bÿe, Præstegården
 • 1, Johan Grundtvig, 53, Gift, 1, husbond, sognepræst
 • 2, Cathrine Maria Bang, 40, Gift, 1, hustruen
 • 3, Jacob Ulric Hansen Grundtvig, 12, Ugift, børn
 • 4, Niels Christian Bang Grundtvig, 10, Ugift, børn
 • 5, Ulrica Eleonora Grundtvig, 6, Ugift, børn
 • 6, Nic.Frideric Severin Grundtvig, 4, Ugift, børn
 • 7, Apollone Hald, 19, Ugift, søsterdatter, Huus Jomfrue
 • 8, Lauritz Feld, 38, Ugift, informator, Candidat+S's Min:Informator
 • 9, Rasmus Madsen, 24, Ugift, tjenestefolk, avlskarl
 • 10, Ole Jacobsen, 20, Ugift, tjenestefolk, anden karl
 • 11, Bodil Peders Datter, 31, Ugift, tjenestefolk, kokkepige
 • 12, Sidse Christofers Datter, 30, Ugift, tjenestefolk, Brÿggerspige
 • 13, Malene Jens Datter, 55, Ugift, almisselem, almisselem
 • 14, Maria Jörgens Datter, 11, Ugift, et fattigt faderløst barn, et fattigt faderløst barn

FT-1845, København, København (Staden), Snarens Kvarter

 • Vimmelskaftet No 134 A 2den Sal
 • 1, Nic. Fred. Lev: Grundvig, 62, Gift, Præst ved Vartov, Udby Præstø Amt
 • 2, Elisabeth Blicher, 58, Gift, Hans Kone, Gunslev paa Falster
 • 3, Johan Grundtvig, 23, Ugift, Student Deres Børn, Præstøe
 • 4, Sven Grundtvig, 21, Ugift, Litesætus, Deres Børn, Christianshavn
 • 5, Neta Grundtvig, 18, Ugift, Deres Børn, Ditto
 • 6, Jane Blicher, 54, Ugift, Hans Kone Søster, Gunslev paa Falster
 • 7, Ane Sophie Svendsen, 44, Ugift, Tjenestepiger, Hirseholme
 • 8, Johanne Ørskov, 46, Ugift, Tjenestepiger, Kjøbenhavn, K,

FT-1850, København, København (Staden), Snarens Kvarter

 • 825, Snarens kvarter, Vimmelskaftet 134 A, anden sal
 • Niels Severin Grundtvig, 67, Gift, præst, huusfader, Udby sogn
 • Elisabeth Blicher, 63, Gift, hans kone, Gimslev sogn
 • Jane Blicher, 59, Ugift, hendes søster, Do.
 • Svend Grundtvig, 25, Ugift, deres søn, leutenant, ved krigsf., Præstøe
 • Johanes Grundtvig, 27, Ugift, deres søn, fraværende i krigstjeneste, Præstøe
 • Amalie Nicoline Jørgensen, 8, Ugift, huusfaderens niece, Gladsakse
 • Juliane Stounerk, 24, Ugift, tjenestefolk, Helsingør
 • Catrine Neergaard, 43, Ugift, tjenestefolk, Falster

Bernhard Severin Ingemann (1789-1862):

FT-1801, Sorø, Slagelse, Slagelse Købstad

 • Slagelse Kiøbstæd, Bredegade 26
 • 1181, Bergitte Ingermann født Svane, 49, Enke, 1, Huusmoder, har 140 r aarlig Pension, tilføjet "Præsteenke"
 • 1182, Johanne Laurentze Ingermann, 19, Ugift, hendes Datter
 • 1183, Bolette Ingermann, 17, Ugift, hendes Datter
 • 1184, Cathrine Necoline Ingermann, 16, Ugift, hendes Datter
 • 1185, Christopher Friderich Christian Ingermann, 14, Ugift, hendes Søn
 • 1186, Bernhardt Severin Ingermann, 11, Ugift, hendes Søn
 • 1187, Karen Sophie Hansdatter, 16, Ugift, Tienestepige
 • 1188, Cathrine Marie Hind, 67, Enke, 1, logerende

FT-1845, Sorø, Alsted, Sorø Landdistrikt, Lectorbolig

 • 257, Bernhard Severin Ingemann, 56, Gift, Lector ved Sorø Academi fung Directør p T, Torkildstrup paa Falster, 1
 • 258, Lucie Marie Ingemann, 53, Gift, Kiøbenhavn, 1
 • 259, Marie Hansdatter, 28, Ugift, Tjenestepige, Hyllested S, 1

Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)

FT-1801, København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter

 • 198570, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 34
 • 526, Johan Buntzen, 72, Enke, 2, Huusbond, Dispachør og Mester
 • 527, Thomasine Heiberg f Buntzen, 28, Gift, 1, hans Datter, underholdes af hendes fader
 • 528, Johan L. Heiberg, 10, Ugift, hans Søn
 • 529, Johanne C. Buntzen, 23, Ugift, hans Datter
 • 530, Anne B. Buntzen, 19, Ugift, hans Datter
 • 531, Johan H. Møller, 27, Ugift, Tjenestefolk, Kontorbetj.
 • 532, Johannes Reng, 18, Ugift, Tjenestefolk, Kontorbetj.
 • 533, Hans Obdrup, 17, Ugift, Tjenestefolk, Kontorbetj.
 • 534, Ole Hansen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Gaardkarl
 • 535, Hedevig Fruegaard, 42, Ugift, Tjenestefolk
 • 536, Edle Kiær, 39, Ugift, Tjenestefolk
 • 537, Inger K. Andersdatter, 34, Ugift, Tjenestefolk

FT-1845, København, København (Staden), Christianshavn Kvarter

 • 176 a & b, Overgaden oven Vandet, Stueetagen
 • 4245, Johan Ludvig Heiberg, 54, Gift, D. phil. professor, København
 • 4246, Johanne Luise Heiberg, 33, Gift, Kongelig skuespillerinde, København
 • 4247, Thomasine Christine Gyllemburg, 72, Enke, Pensionaire, København
 • 4248, Søren Pedersen, 27, Ugift, Tjenestefolk, Hjerne sogn, Ringkøbing amt
 • 4249, Kirsten Holm, 34, Ugift, Tjenestefolk, Aalborg
 • 4250, Charlotte Amalie Smith, 33, Ugift, Tjenestefolk, Viborg

FT-1850, København, København (Staden), Christianshavn Kvarter

 • 1023, Christianshavn kvarter II, Overgaden oven Vandet 176, b.1, stueetagen
 • 5097, Johan Ludvig Heiberg, 59, Gift, professor, teaterdirekteur, Kjöbenhavn
 • 5098, Johanne Luise Heiberg, 38, Gift, hans kone, kgl. skuespillerinde, Do.
 • 5099, Thomasine Christian Gyllemborg Ehsenvold, 77, Enke, hans moder, Do.
 • 5100, Søren Pedersen, 32, Ugift, tjenestefolk, ansat som bud hos theaterdirecteuren, Skjern Sogn, Ringkjöbing Amt
 • 5101, Cathrine Elesabeth Greise, 31, Ugift, tjenestefolk, Kjöbenhavn
 • 5102, Caroline Laurenze Andersen, 31, Enke, tjenestefolk, Do.

Anthon Frederik Tscherning (1795-1874)

FT-1801, Frederiksborg, Strø, Vinderød

 • Frederiksværk
 • 314, Eilert v. Tscherning, 34, gift, 1, Huusbonde, Artelleri Capitain og Værkets Inspektør
 • 315, Marie Lytzow, 33, gift, 1, hans Frue
 • 316, Anthon Friderich, 5, -, deres Børn
 • 317, Elisabeth Birgitha, 8, -, deres Børn
 • 318, Karen Maria, 7, -, deres Børn
 • 319, Elisabeth Hoffmann, 17, ugift, Pleiebarn
 • 320, Anthonette Günther, 23, ugift, Logerende
 • 321, Ane Magrethe Hansen, 20, ugift, Tjenestefolk
 • 322, Ole Jørgensen, 25, ugift, Tjenestefolk

FT-1845, København, København (Staden), Snarens Kvarter

 • 1, Snarens Kvarter København, Brolæggerstræde 76 Gaarden 2den Sal
 • 2211, Helene Chathrine Fenger, 65, Enke, lever af sine midler, Helsingør
 • 2212, Sara Hellesen, 66, Ugift, Hendes Søster, Helsingør
 • 2213, Herta Wilhelmine Fenger, 40, Ugift, Hendes Datter, Helsingør
 • 2214, Ane Margrete Carlsdatter, 24, Ugift, Tjenestepige, Faendstrup
 • 2215, Anton Frederik von Tseherning, 49, Ugift, Af erdigst Antillleniagitair, Frederiksværk

FT-1850, København, København (Staden), Rosenborg Kvarter

 • 803, Rosenborg, Hausers plads 221 E, anden sal
 • 8617, Anthon Fredrik Tscherning, 54, Gift, afskediget oberst og krigsminister, huusfader, Frederiksværk, Vinderød sogn
 • 8618, Eleonora Christine Tscherning født Lützow, 34, Gift, huusmoder, Helsingør
 • 8619, Marie Elisabeth Tscherning, 3, Ugift, deres børn, Kjøbenhavn
 • 8620, Anthonie Eleonore Tscherning, ½, Ugift, deres barn, Ditto
 • 8621, Bodil Rasmussen, 59, Ugift, livsrente, Onslews sogn, Marieboe amt, Rosenborg, For tiden ugift ??, 5
 • 8622, Ane Marie Nielsen, 26, Ugift, tjenestepige, Kalundborg, Dagerup
 • 8623, Ane Madsdatter, 26, Ugift, goldamme, Dagerup, Frue sogn, Kjøbenhavns amt

Johannes Jensen (1801 - 1870)

(Kaldet Bettefanden - Kendt fra Steen Steensen Blicher's novelle Bettefanden og var medlem af Lorents Meyer banden)

FT-1834, Aalborg amt, Gislum, Stenild sogn familie 17 Steenild Bye hus

 • 88, Johannes Jensen, 34, gift, Indsider ernærer dem af hænders gerninger
 • 89, Mætte Pedersdatter, 32, gift, Hans kone
 • 90, Dorthe Mari Johannesdatter, 2, ugift, Deres datter

FT-1840 Aalborg amt, Aalborg Købstad, Commisions Arresten, Nr. 23: a. under Commisionen

 • Nr. 19: a. under Commisionen, Johannes Jensen Stenild, M, 38, Gift, Commisions Arrestant

FT-1845 Københavns amt, Christianshavn Kvarter Overgaden oven Vandet Varige Rasphuus Livsfanger

 • 4472, Søren Peersen Hvam, 55, Ugift, Jylland, Kludehandler
 • 4473, Peder Bendsen Sørensen, 48, Ugift, Kræmmer
 • 4474, Peder Olsen Kappeløvgaard, 54, Gift
 • 4475, Hans Nielsen, 29, Ugift, Tjenestekarl
 • 4476, Christian Westermand, 47, Gift, Murersvend
 • 4477, Jørgen Sørensen, 24, Ugift, Tjenestekarl
 • 4478, Peder Danielsen, 44, Gift
 • 4479, Jens Pedersen, 44, Ugift
 • 4480, Niels Corneliussen, 38, Gift
 • 4481, Jørgen Hansen, 31, Gift, Skrædder
 • 4482, Jens Nielsen, 45, Gift, Tjenestekarl
 • 4483, Peder Svendsen, 50, Ugift, Sjælland, Tjenestekarl
 • 4484, Christen Christiansen Uggerløse, 33, Ugift, Sjælland, Stolemagersvend
 • 4485, Peder Christian Knudsen, 49, Enke, Sjælland, Arbejdsmand
 • 4486, Christian Jensen Bruun, 22, Ugift, Lolland, Tjenestekarl
 • 4487, Hans Mortensen, 21, Ugift, Tjenestekarl
 • 4488, Lorentz Jacob Meyer, 45, Gift, Skomager
 • 4489, Jens Christian Olsen, 57, Gift, Jylland, Skomager
 • 4490, Johannes Jensen Stenil, 41, Gift, Jylland, Skomager
 • 4491, Anders Hansen Nørager, 43, Enke, Jylland, Skomager
 • 4492, Jørgen Justesen Gug, 48, Ugift
 • 4493, Niels Christensen Larsen, 37, Gift, Skjærslipper
 • 4494, Ole Pedersen, 43, Gift, Sjælland, Huusmand

FT-1850, Christianshavn Kvarter mandsfanger Overgaden oven Wandet 183 og 176 a & b 2 Tugthuset

 • 5773, Jens Jensen Lilleballe, 43, Ugift, Aalborg, arbeidsmand
 • 5774, Jørgen Justesen Gug, 53, Ugift, Sønder Tranders Sogn wed Aalborg, tjenestekarl
 • 5775, Lorentz Jacob Meyer, 50, Gift, Aalborg, skomager
 • 5776, Jens Christian Olsen, 62, Enkemand, Hals, skomager
 • 5777, Peter Anthon Hassing, 36, Ugift, Aalborg, Søemand
 • 5778, Johannes Jensen Stenild, 46, Gift, Veggerslev Sogn paa Morsøe, uhrmager
 • 5779, Anders Hansen Nörager, 48, Enkemand, Hÿlleberg Sogn, Aalborg Amt, kammand
 • 5780, Niels Christensen Lassen, 42, Gift, Kiøbenhavn, skjærsliber

FT-1860, Københavns amt, København Christianshavn KV del 1 matr 1-200, Straffeanstalten paa Christianshavn matr. 196 liste 3

 • 202, Lorents Jacob Meyer, 60, Gift, Aalborg, Forbedringshus Livstidsfange, Luthersk
 • 203, Jens Christian Olsen, 74,Enkemand, Aalborg, Forbedringshus Livstidsfange, Luthersk
 • 204, Johannes Jensen Stenild, 57, paa Mors, Forbedringshus Livstidsfange, Luthersk
 • 205, Anders Hansen Nørager, 58, Hyllebjerg sogn Aalborg amt, Forbedringshus Livstidsfange, Luthersk

Hans Christian Andersen (1805-1870)

FT-1845, København, København (Staden), Øster Kvarter

 • København Øster Kvarter, logerende
 • 67, Br?? Pjetursson, 35, Ugift, S??mand, logerende, Island??
 • 68, Carl Molkte, 23, Ugift, Lieutenant, logerende, Svendborg
 • 69, Carl Hansson, 39, Ugift, ??, logerende, ??
 • 70, Marius Wiltnan, 38, Ugift, Bogholder, logerende, Nyborg
 • 71, Konrad Gislason, 36, Ugift, Cand. Philos., logerende, Island??
 • 72, ?? Fonslev, 26, Ugift, Lieutenant, logerende, Randers
 • 73, Henrik August Springer, 27, Ugift, L?? i det Launborgske ?? ??, logerende, Segeberg
 • 74, ?? Jørgensen, 29, Ugift, Cand. Jur., logerende, ??
 • 75, Thyge Thøgersen, 34, Ugift, Cand. Theologie, logerende, Stenderup i Slesvig
 • 76, Fritz Borch, 33, Ugift, Lieutenant ved det ??, logerende, København
 • 77, Frederik Ludvig Liebenberg, 34, Ugift, Cand. Phil., logerende, København
 • 78, Daniel Rold??, 17, Ugift, Stud. Art., logerende, Fredensborg
 • 79, F?? de Ø??Geht, 48, Enke, Lever af sine Midler, logerende, Falster
 • 80, R. C. Holcs ??, 69, Ugift, Pensionist, logerende, København
 • 81, C?? Olsen??, 17, Ugift, Cand. Jur., logerende, Aarhuus
 • 82, Lauritz Anthon Busch, 36, Ugift, Kjøbmand, logerende, København
 • 83, Peter Gjølbye, 28, Ugift, Cand. Theologie, logerende, Viborg
 • 84, Jørgen Christian Scherte, 30, Ugift, Cand. Phil. og Polyt, logerende, København
 • 85, Carl Søeborg, 69, Ugift, ??, logerende, København
 • 86, Carl Theodor Ebbesen, 20, Ugift, Kobberflikker ved Generaletatens ?? section, logerende, Vallensbæk, Københavns amt
 • 87, H. C. Andersen, 38, Ugift, Digter Cand Philosophio ?? R. Jørgensen ??, logerende, Odense

Grevinde Danner (1818-1874)

FT-1845, København, København (Staden), Frimand Kvarter

 • 1, Vimmelskaftet No 20, Stuen
 • 585, Lovise Rasmussen, 27, Ugift, Modehandlerinde, Kbhvn
 • 586, Caroline Rasmussen, 76, Enke, Modehandlerinde, Ibidem [Kbhvn]

Holger Drachmann (1846-1908)

FT-1850, København, København (Staden), Rosenborg Kvarter

 • 506, Rosenborg kvarter, Møntergade 55, 2den sal
 • 2340, Anders Georg Drachmann, 40, Gift, Reservekirurg, læge i søetaten, huusfader, Kjøbenhavn
 • 2341, Wilhelmine Marie Stæhr, 30, Gift, hans hustru, Do.
 • 2342, Erna Emilie L. Drachmann, 5, Ugift, deres datter, Do.
 • 2343, Holger Henrik H. Drachmann, 1, Ugift, deres søn, Do.
 • 2344, Mimi Drachmann, 1, Ugift, deres datter, Do.
 • 2345, John. Chr. Emil Clemensen, 13, Ugift, skolediscipel, deres pleiesøn, søn af overlæge Clemensen, Aalborg
 • 2346, Ane Marie Barbøll, 24, Ugift, tjenestepige hos Drachmann, Lyngbye, Kjøbenhavns amt
 • 2347, Stine Frandsen, 21, Ugift, tjenestepige hos Drachmann, Skjevinge, Frederiksborg ant