Kort

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Kort er uundværlige hjælperedskaber. Der er flere hjemmesider, hvor man kan finde historiske kort:


Landsdækkende kort

  • DigDag Danmarks administrative inddeling et interaktivt med et væld af muligheder for at kombinere to forskellige administative enheder og et årstal; søg f.eks. på dobbeltkort efter den retslige inddeling 'herred' og den kirkelige inddeling 'sogn' 1770 og find Als på kortet
  • Historiske kort på nettet er lettere at håndtere end KMS kortsamling (se nedenfor); her findes Matrikelkort, Sogne- og Herredskort, økonomiske kort, topografiske kort, både landsdækkende og regionale, søkort samt protokoller, dvs. sogneprotokoller fra 1831 med hartkornsfastsættelse og hartkornsekstrakter, delt i ældre og yngre; disse hentes under sognets navn, men dækker det tilsvarende herred
  • Sognekort (lukket medlemsside) Danmarks inddeling i Amt, Herred og Sogn 1793-1970.

I Sønderjylland bør man søge oplysninger om jurisdiktionsforholdene i Trap Slesvig, da herredsinddelingen ikke er konsekvent gennemført i perioden frem til 1864. Desuden er DigDag en god hjælp til at finde ud af de skiftende forvaltningsstrukturer: søg på det den ønskede myndighed i det årstal, det drejer sig om.
Den preussiske inddeling i kommuner kan stykkes sammen af forside og bagside til Arkivregistratur: De preussiske landkommunale arkiver i Nordslesvig


Regionale og lokale kort

  • København: Landsarkivet i København (siden 2012 Rigsarkivet) har bykort 1659-1906, sognekort 1850-1926, lister over gaders tilhørsforhold til sogne 1787-1890 og liste over gaders tilhørsforhold til politi- og fattigkredse 1890.
  • Aalborg og omegn: Aalborg Kommunes hjemmeside har historiske bykort over Aalborg i perioden 1847-1988 og et detaljeret kortværk 1885-1899.