Landsarkiv

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Landsarkiverne var fra 1889 til 2015 en samlet betegnelse for Rigsarkivets fire underafdelinger i henholdsvis Viborg, Aabenraa, Odense og København.

Landsarkivernes opgave var at modtage og opbevare arkivalier fra den lokale administraton. Det vil sige kommuner, amter, regioner, sogne, provstier, politi- og retskredse med videre.

I maj 2015 skete en omstrukturering af det statslige arkivvæsen, som blandt andet betød, at landsarkiverne blev lagt sammen med Rigsarkivet. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm blev dog lagt sammen med Rigsarkivet allerede i 2012.

Historie

Landsarkiverne blev oprettet som underafdelinger til Rigsarkivet med lov om oprettelse af et Rigsarkiv i marts 1889. Frem til 1907 hed de Provindsarkiverne. Landsarkiverne dækkede hvert sit geografiske område og fra begyndelsen var der tre:

  • Landsarkivet for Jylland LAV i Viborg
  • Landsarkivet for Fyn LAO i Odense
  • Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm LAK i København

I 1931 blev Landsarkivet for de sønderjyske landsdele oprettet og ved den lejlighed blev arkivet i Viborg omdøbt til Landsarkivet for Nørrejylland. Det sønderjyske arkiv blev i 1993 omdøbt til Landsarkivet for Sønderjylland LAA.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm blev i januar 2012 lagt sammen med Rigsarkivet. Det samme skete for de tilbageværende tre landsarkiver i maj 2015.

Om begrundelsen for at lægge landsarkiverne sammen med Rigsarkivet står der i lovforslaget:

»[…] at Statens Arkivers funktioner bl.a. som følge af den almindelige administrative udvikling, herunder især forvaltningens digitalisering, ikke er geografisk, men derimod funktionelt opdelt. Statens Arkivers opgaver løses i dag på tværs af landsdelene, og den tidligere geografiske opdeling af arkivernes virkeområde er ophævet.«

Eksterne links