Latin

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Latin var kirkens sprog indtil reformationen. Efter 1636 skulle gudstjenesten holdes på menighedens sprog, men en række udtryk og vendinger overlevede, især i forvaltningssproget og i kirkebøgerne.
En række af disse gloser kan findes i DIS-Wiki i latinsk ordliste og i ord og vendinger, og der findes samlede oversigter over latin for slægtsforskere:

Ord og vendinger