Lungholm

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Lungholm ligger i Olstrup Sogn, Fuglse Herred, Maribo Amt, nu Lolland Kommune.

Lungholm nævnes første gang i 1434 og blev da kaldt Olstrupgaard. Under Palle Rosenkrantz’ ejerskab (1622-1642), blev jordarealet udvidet og der blev bygget en helt ny gård i 1639 bestående af 2 længer, der løb sammen i en spids, hvori der stod en mindre, firkantet pavillonbygning.
I 1819 blev baroniet Sønderkarle oprettet af godserne Lungholm og Højbygård. Baroniet overgik i 1925 til fri ejendom, og en stor del af jorderne blev udstykket til husmandsbrug.
Med støtte fra flere store fonde er der i årene 2007-2010 foretaget en ombygning af Lungholms Slotsanlæg, og godset benyttes i dag bl.a. til konferencer og bryllupper.

Lungholm havde fæstegods i sognene Errindlev, Fuglse, Holeby, Nebbelunde, Olstrup, Ringsebølle, Rødby, Skørringe, Sædinge, Torslunde og Tågerup.

Skifteprotokoller

 • Arkivskabere: Lungholm Gods
 • Arkivserie: Skifteprotokol (1720-1850)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17201850Lungholm 1720-1850
17201850Lungholm Register 1720-1850

Fæsteprotokoller

 • Arkivskabere: Lungholm Gods
 • Arkivserie: Fæsteprotokol (1719-1923)
 • Arkiv: Rigsarkivet
Indhold fraIndhold tilDaisyAO
17191923Lungholm Kan benyttes på Statens Arkivers læsesale


Lungholm Gods. Vis scannede godsarkiver m.v. på Sall Data.

Digitaliseringer, indekseringer og afskrifter

Henvisninger

Litteratur

 • Bertouch-Lehn, Rudolph: Lungholm. (i: Danske Herregaarde ved 1920. Under Red. af Louis Bobé … et al. Koppel, 1922-1923. – Bd. 2, s. 49-56).
 • Bertouch, Rudolph: Lungholm. (i: Danske Slotte og Herregaarde. Red. af Aage Roussell. København, 1963-1968, bd. 6, s. 247-256). – Onlineadgang. - 2. udg. af Danske Slotte og Herregaarde. Red. af Arthur G. Hassø. København, 1943-1945.
 • Bobé, Louis, Gustav Graae og Fr. Jürgensen West: Baroniet Sønderkarle. (i: Danske Len. Schultz, 1916. 492 s.). - S. 443-452. – Onlineadgang.
 • Hansen, J.J.: Lungholm. (i: Større danske Landbrug. Statistisk, topografisk, historisk Haandbog. Kappel og Richter, 1930-1936. 9 bd. - Bd. 4, s. 311-313. – Onlineadgang.
 • La Cour, J.C.B.: Lungholm. (i: Danske Gaarde. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. Aarhus, "Danske Gaarde"s Forlag, 1906-1918. 1.-3. saml. - 1. saml., bd. 3, s. 1154-1158). – Onlineadgang.
 • Lungholm. (i: Haugner, C.C.: Rødby Købstad og Fuglse Herreds Søndre Del. Nakskov, 1928. 448 s. – S. 242-255). – Onlineadgang.
 • Lungholm. (i: Slægtsgården, årg, 68, nr. 417, 2012, s. 7-9). – Onlineadgang.