Forskel mellem versioner af "Mandtal"

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
(40 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Mandtal''' betyder optælling af befolkningen; i kirkebøgerne finder man sådanne spredte navnelister. '''Skattemandtal''' er fortegnelser over de skattepligtige, som kan findes i lens-, amts- og købstadsregnskaber. Listerne indeholder varierende oplysninger, men er et godt supplement til [[folketælling]]erne <br>
+
'''Mandtal''' betyder optælling af befolkningen; i kirkebøgerne finder man sådanne spredte navnelister. '''Skattemandtal''' er fortegnelser over de skattepligtige, som kan findes i lens-, amts- og købstadsregnskaber. Listerne indeholder varierende oplysninger, men er et godt supplement til [[folketælling]]erne <br>.
 +
 
 +
Om FT 1814:
 +
 
 +
Forklaring på de mange folketællinger foretaget ca. 1814 med udgangspunkt i folketællingen for Stokkemarke Sogn:
 +
 
 +
I kirkebogen (for Stokkemarke) er folketællingen indskrevet med overskriften: Kongelig allernaadigst befalet Folketælling i Stokkemarke Sogn i November 1814, og det står altså klart at der en tale om en officiel tælling. Men i hvilken sammenhæng er denne ”befaling” fremkommet. Løsningen findes i sognepræstens embedsbog, Liber Daticus, hvor der for 8. oktober 1814 er oplyst, at præsten denne dag modtager provstens lejlighedsvise rundsendelse af seneste officielle meddelelser fra biskoppen. Heri citeres kort en cirkulæreskrivelse af 13. september samme år fra Danske Kancelli, til samtlige biskopper, angående ’Fortegnelser over Folkemængden i ethvert Sogn, samt over de der fødte og døde Børn’.  Baggrunden oplyses i cirkulæreskrivelsen, som den også kan ses i de trykte Kongelige Reskripter og Resolutioner for 1814:  Da Vakcinationskommissionen, for at kunne bedømme Vakcinationens Fremgang, har ønsket aarligen at erholde en summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Amt, samt over fødte og døde Børn, saa skulde Kancelliet tjenstligt anmode Deres Høiærværdighed om at ville foranledige, at samtlige Præster i det dem anbetroede Embedsdistrikt aarligen, foruden de sædvanlige Lister over Fødte og Døde, igjennem Dem til ovennævnte Kommission indsender summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Sogn, samt over de deri fødte og døde Børn.
 +
 
 +
Som det fremgår, skulle tællingerne ad normal administrativ vej indsendes til Kancelliet via provsten og biskoppen. Og er velsagtens derfra gået videre til Sundhedskollegiet og den nedsatte Vaccinationskommission.
 +
 
 +
Fra enkelte fynske sogne er tidligere i litteraturen gjort opmærksom på eksempler på ’generalmandtal’ fra 1814, med angivelse af størrelsen af de enkelte husstande, sådan som man vel også retteligen skal læse og forstå kancelliets bud til landets sognepræster, om indsendelse af en summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Sogn, og tilsvarende findes en fortegnelse over indbyggerne i Kalundborg optaget i november og december måned 1814.
 +
 
 +
Som det fremgår, er der i de nævnte tilfælde, og altså også for Stokkemarke sogns vedkommende, tale om at tællingerne er fremkommet som resultat af Danske Kancellis cirkulæreskrivelse i september 1814, og ved at forfølge dette spor i Rigsarkivet, er det da også muligt at komme dybere i hele sagen, idet der her findes bevaret et indberetningsmateriale, som senere er tilgået Rentekammerets tabelkontor.
 +
 
 
== Mandtalslister ==
 
== Mandtalslister ==
 
===Jylland===
 
===Jylland===
Linje 7: Linje 20:
 
* [http://www.frederikshavn.dk/NR/rdonlyres/0CDF0F2D-8D40-45A2-BE0C-44109E44412E/0/SkattemandtalFrederiksh1890.pdf Frederikshavn] Frederikshavn 1890
 
* [http://www.frederikshavn.dk/NR/rdonlyres/0CDF0F2D-8D40-45A2-BE0C-44109E44412E/0/SkattemandtalFrederiksh1890.pdf Frederikshavn] Frederikshavn 1890
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455655 Harre sogn] 1814; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455658 1818]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455660 1820]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455662 1826]
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455655 Harre sogn] 1814; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455658 1818]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455660 1820]; [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17123448#163465,27455662 1826]
* Hjørring Købstad 1825:  Protokol for foreningen 'Klubben' i Hjørring; et hæfte kan købes ved henvendelse til Vendsyssel Historiske Arkiv for en pris af 130 Kr
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/911752.pdf Hjørring] Hjørring Købstad 1825
 
* [http://www.milloup.dk/bf/mars-birk/HolmeMandtal1739.htm Holme og Tranbjerg] Holme og Tranbjerg 1739
 
* [http://www.milloup.dk/bf/mars-birk/HolmeMandtal1739.htm Holme og Tranbjerg] Holme og Tranbjerg 1739
 
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen Holstebro] 1748
 
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen Holstebro] 1748
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/mandtal_1743/index.html Ikast] Ikast 1743-1744
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/mandtal_1743/index.html Ikast] Ikast 1743-1744
 +
* [http://eba.esbjergkommune.dk/soeg-i-arkivet/personer/borgerdatabaser/jerne-folkeregisterliste-1924/simpel-soegning.aspx Jerne] Folkeregisterliste 1924
 +
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen Kolding] 1735
 
* [http://aalborgamt.dk/scan/mt.htm Mandtal for Nibe og Aalborg] Nibe og Aalborg 1818
 
* [http://aalborgamt.dk/scan/mt.htm Mandtal for Nibe og Aalborg] Nibe og Aalborg 1818
 
* [http://www.peter-olsen.net/documents/Kopskat%20dec-1705,%20Ramme.pdf Ramme] Ramme 1705
 
* [http://www.peter-olsen.net/documents/Kopskat%20dec-1705,%20Ramme.pdf Ramme] Ramme 1705
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen Ribe] 1748
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921015.pdf Ribe] 1748 ved Holger Hertzum Larsen
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/vis_data.php?nr=3&dir=D-23-02 Ringkøbing Købstad] Ringkøbing 1593-1691;  [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen 1748]  
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/vis_data.php?nr=3&dir=D-23-02 Ringkøbing Købstad] Ringkøbing 1593-1691;  [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen 1748]  
 
* [http://www.engbaek.com/familien/steder/raabjerg1717.pdf Råbjerg] 1717
 
* [http://www.engbaek.com/familien/steder/raabjerg1717.pdf Råbjerg] 1717
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17126160#168658,28319413 Sevel sogn] 1769; * [http://www.arkivet-vinderup.dk/files/manager/vinderup-arkiv/afskrifter-artikler/kopskatten%201705%20for%20sevel%20sogn.pdf 1705]
+
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17126160#168658,28319413 Sevel] KB 1769; [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921029.pdf 1769]: afskrift ved Peter Hoffmannsen
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/mandtal_1743/index.html Skarrild-Arnborg] Skarrild-Arnborg 1744
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/mandtal_1743/index.html Skarrild-Arnborg] Skarrild-Arnborg 1744
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/mandtal_1743/index.html Snejbjerg-Tørring] Snejbjerg-Tørring 1743-1744
 
* [http://hammerum-herred.dk/skat/mandtal_1743/index.html Snejbjerg-Tørring] Snejbjerg-Tørring 1743-1744
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17127492#171160,28730850 Ullits sogn] 1681
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17127492#171160,28730850 Ullits sogn] 1681
 
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen Varde] 1748
 
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/bidrag-fra-holger-hertzum-larsen Varde] 1748
* [http://www.vejlestadsarkiv.dk/Brug-arkivet/Soeg-i-databaser.aspx Vejle Stadsarkiv] Vejle 1900, 1918, 1925, 1930
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921016.pdf Vejle] 1748 v. Ole Degn; [http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/personsoegning Vejle] 1900, 1910, 1918, 1925, 1930 v. Vejle Stadsarkiv
 
* Vonsild 1609-1708 opslag 3-68: Vonsild 1697
 
* Vonsild 1609-1708 opslag 3-68: Vonsild 1697
 
* [http://aalsogn.webbyen.dk Ål sogn] Ål 1678, 1680, 1682
 
* [http://aalsogn.webbyen.dk Ål sogn] Ål 1678, 1680, 1682
Linje 27: Linje 42:
  
 
===Fyn===
 
===Fyn===
* [http://www.arkivalieronline.dk Allesø sogn] I KB Allesø 1802-1814 opslag 3-30: Allesø omkr. 1805
+
* Allesø: [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921020.pdf1805]  
 +
* Fåborg: Hussøgningsprotokol 1790 - se [[DAISY]]
 +
* Kerteminde: Hussøgningsprotokol 1790 - se [[DAISY]]
 
* [http://fynhistorie.dk/node/8653 Kirkeby] Kirkeby 1822
 
* [http://fynhistorie.dk/node/8653 Kirkeby] Kirkeby 1822
 +
* Nyborg: Hussøgningsprotokol 1683-1790  - se [[DAISY]]
 +
* Odense: Hussøgningsprotokol 1760-1819 - se [[DAISY]]
 +
* [http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/32199 Ollerup] 1822
 +
* Rudkøbing: Hussøgningsprotokol 1790 - se [[DAISY]]
 
* [http://www.fynhistorie.dk/node/10802 Svendborg] Svendborg 1687 og [http://www.fynhistorie.dk/node/10835 1699]
 
* [http://www.fynhistorie.dk/node/10802 Svendborg] Svendborg 1687 og [http://www.fynhistorie.dk/node/10835 1699]
 +
* Svendborg: Hussøgningsprotokol 1790 - se [[DAISY]]
 +
* Svendborg: 1893-1903: Register over Svendborgs Indbyggere 1893, bind 1-4 og Svendborgs Indbyggere 1903, Bind 1-4
 +
 
===Sjælland===
 
===Sjælland===
 
* København udenfor Nørreport 1622: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk, Bd. 3, 1930, s. 155
 
* København udenfor Nørreport 1622: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk, Bd. 3, 1930, s. 155
 
* København udenfor Vesterport 1622: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk, Bd. 3, 1930, s. 155
 
* København udenfor Vesterport 1622: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk, Bd. 3, 1930, s. 155
 
* [http://www.hist.uib.no/kbh1728 Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728] København 1728
 
* [http://www.hist.uib.no/kbh1728 Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728] København 1728
 +
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148582#148582,24553856 Boeslunde] en oversigt over sognets beboere 1731-1829
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148582#148582,24553856 Bringstrup] 1822
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148582#148582,24553856 Bringstrup] 1822
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17223590#203334,38563228 Brøndbyvester] 1827
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17223590#203334,38563228 Brøndbyvester] 1827
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17223594#203341,38564741 Brøndbyøster] 1827
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17223594#203341,38564741 Brøndbyøster] 1827
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17114613#149259,24679280 Everdrup 1819-1924] og [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17114613#149259,24679294 Everdrup] 1829-1834
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17114613#149259,24679280 Everdrup 1819-1924] og [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17114613#149259,24679294 Everdrup] 1829-1834
* [http://www.arkivalieronline.dk Hagested sogn] I KB Hagested 1744-1814 opslag 5-10: Hagested 1814
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921021.pdf Hagested] 1814
* [http://www.arkivalieronline.dk Hjembæk sogn] I KB Hjembæk 1774-1814 opslag 97-99: Hjembæk 1822
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921022.pdf Hjembæk] 1822
* [http://www.arkivalieronline.dk Jydstrup sogn] I KB Jydstrup 1748-1814 opslag 225-236: Jydstrup-Valsølille 1814
+
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoe-amt/mandtal-1810-jungshoved Jungshoved som web-side] &nbsp; [https://www.slaegtogdata.dk/disapps/kilder/Jungshoved_1810_mandtal.pdf Som pdf-fil] &nbsp;Baarse herred, Jungshoved sogn 1810
* [http://www.stass.dk/site/page/Kalvehave-mandtal-1810.aspx Kalvehave sogn] Kalvehave 1810
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921024.pdf Jydstrup] 1814
* Kalundborg Købstad 1645 "Fra Holbæk amt - Årbog for Historisk Samfund for Holbæk Amt 1978-79"
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921025.pdf Kalvehave] 1810 v. Lis B. Jensen
* [http://www.stass.dk/site/page/Mern-sogns-mandtalsliste-anno-1810.aspx Mern sogn] Mern 1810
+
* Kalundborg Købstad 1645, i: Fra Holbæk amt - Årbog for Historisk Samfund for Holbæk Amt 1978-79
 +
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921031.pdf Kirkerup] 1645
 +
* [http://issuu.com/sommerdal/docs/magleby_1830-1836 Magleby] 1800-1836
 +
* [https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoe-amt/mandtal-1810-mern Mern som web-side] &nbsp;[https://www.slaegtogdata.dk/disapps/kilder/Mern_1810_mandtal.pdf Som pdf-fil] &nbsp; [https://www.slaegtogdata.dk/disapps/kilder/Mern_1810_mandtal_foto.pdf Se org. sider] &nbsp;Baarse herred, Mern sogn 1810
 +
 
 
* [http://www.ddd.dda.dk/soeg_person_selv.asp Store Heddinge] I FT Præstø amt, Kipnr. C1231: Store Heddinge 1830
 
* [http://www.ddd.dda.dk/soeg_person_selv.asp Store Heddinge] I FT Præstø amt, Kipnr. C1231: Store Heddinge 1830
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17118784#156856,26297663 Stokkemarke] 1814
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17118784#156856,26297663 Stokkemarke] 1814
* [http://www.arkivalieronline.dk Sørbymagle sogn] I KB Sørbymagle 1646-1691 opslag 74-78: Sørbymagle 1645
+
* [https://dis-danmark.dk/bibliotek/921031.pdf Sørbymagle] 1645
 
* [http://www.arkivalieronline.dk Østofte sogn] I KB Østofte 1813-1921 opslag 215-224: Østed 1818
 
* [http://www.arkivalieronline.dk Østofte sogn] I KB Østofte 1813-1921 opslag 215-224: Østed 1818
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=206856#206856,39276221 Østofte] 1822
 
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=206856#206856,39276221 Østofte] 1822
 +
* [https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=152271#152271,25338592 Valsølille-Jydstrup] 1814
 +
 +
== Henvisning ==
 +
Siden her refererer til tråden i [http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,16183.msg82495.html#msg82495 Forum] og bygger på de links, der ligger i [https://slaegt.dk/kilder/hvor-finder-du/online-kilder-sub/linksamling-folketaellinger-og-mandtal/ DS Kilder]
 +
===Litteratur===
 +
* Thomas W. Lassen: Folketælling 1814 for Stokkemarke Sogn, i: Lolland-Falsters Historiske Samfund; Årbog 2009, s. 82-86.
  
== Se også ==
 
[https://www.slaegtogdata.dk/kilder/ekstraordinaere-folketaellinger Ekstraordinære tællinger] under menupunktet [https://www.slaegtogdata.dk/kilder Kilder]; her også henvisning til en del trykte mandtalslister
 
 
[[Kategori:Personregistrering]]
 
[[Kategori:Personregistrering]]
 +
[[Kategori:Udtryk og vendinger]]

Versionen fra 22. feb 2021, 11:00

Mandtal betyder optælling af befolkningen; i kirkebøgerne finder man sådanne spredte navnelister. Skattemandtal er fortegnelser over de skattepligtige, som kan findes i lens-, amts- og købstadsregnskaber. Listerne indeholder varierende oplysninger, men er et godt supplement til folketællingerne
.

Om FT 1814:

Forklaring på de mange folketællinger foretaget ca. 1814 med udgangspunkt i folketællingen for Stokkemarke Sogn:

I kirkebogen (for Stokkemarke) er folketællingen indskrevet med overskriften: Kongelig allernaadigst befalet Folketælling i Stokkemarke Sogn i November 1814, og det står altså klart at der en tale om en officiel tælling. Men i hvilken sammenhæng er denne ”befaling” fremkommet. Løsningen findes i sognepræstens embedsbog, Liber Daticus, hvor der for 8. oktober 1814 er oplyst, at præsten denne dag modtager provstens lejlighedsvise rundsendelse af seneste officielle meddelelser fra biskoppen. Heri citeres kort en cirkulæreskrivelse af 13. september samme år fra Danske Kancelli, til samtlige biskopper, angående ’Fortegnelser over Folkemængden i ethvert Sogn, samt over de der fødte og døde Børn’. Baggrunden oplyses i cirkulæreskrivelsen, som den også kan ses i de trykte Kongelige Reskripter og Resolutioner for 1814: Da Vakcinationskommissionen, for at kunne bedømme Vakcinationens Fremgang, har ønsket aarligen at erholde en summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Amt, samt over fødte og døde Børn, saa skulde Kancelliet tjenstligt anmode Deres Høiærværdighed om at ville foranledige, at samtlige Præster i det dem anbetroede Embedsdistrikt aarligen, foruden de sædvanlige Lister over Fødte og Døde, igjennem Dem til ovennævnte Kommission indsender summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Sogn, samt over de deri fødte og døde Børn.

Som det fremgår, skulle tællingerne ad normal administrativ vej indsendes til Kancelliet via provsten og biskoppen. Og er velsagtens derfra gået videre til Sundhedskollegiet og den nedsatte Vaccinationskommission.

Fra enkelte fynske sogne er tidligere i litteraturen gjort opmærksom på eksempler på ’generalmandtal’ fra 1814, med angivelse af størrelsen af de enkelte husstande, sådan som man vel også retteligen skal læse og forstå kancelliets bud til landets sognepræster, om indsendelse af en summarisk Fortegnelse over Folkemængden i ethvert Sogn, og tilsvarende findes en fortegnelse over indbyggerne i Kalundborg optaget i november og december måned 1814.

Som det fremgår, er der i de nævnte tilfælde, og altså også for Stokkemarke sogns vedkommende, tale om at tællingerne er fremkommet som resultat af Danske Kancellis cirkulæreskrivelse i september 1814, og ved at forfølge dette spor i Rigsarkivet, er det da også muligt at komme dybere i hele sagen, idet der her findes bevaret et indberetningsmateriale, som senere er tilgået Rentekammerets tabelkontor.

Mandtalslister

Jylland

Fyn

 • Allesø: [1]
 • Fåborg: Hussøgningsprotokol 1790 - se DAISY
 • Kerteminde: Hussøgningsprotokol 1790 - se DAISY
 • Kirkeby Kirkeby 1822
 • Nyborg: Hussøgningsprotokol 1683-1790 - se DAISY
 • Odense: Hussøgningsprotokol 1760-1819 - se DAISY
 • Ollerup 1822
 • Rudkøbing: Hussøgningsprotokol 1790 - se DAISY
 • Svendborg Svendborg 1687 og 1699
 • Svendborg: Hussøgningsprotokol 1790 - se DAISY
 • Svendborg: 1893-1903: Register over Svendborgs Indbyggere 1893, bind 1-4 og Svendborgs Indbyggere 1903, Bind 1-4

Sjælland

Henvisning

Siden her refererer til tråden i Forum og bygger på de links, der ligger i DS Kilder

Litteratur

 • Thomas W. Lassen: Folketælling 1814 for Stokkemarke Sogn, i: Lolland-Falsters Historiske Samfund; Årbog 2009, s. 82-86.