Ordbog over det danske Sprog

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Ordbog over det danske Sprog eller ODS er opslagsværket over danske ord fra perioden 1700-1950. Opslagsværket kan bruges til at forstå betydningen af ældre ord, men rummer så gode forklaringer, at det også kan bruges som leksikon:

Eksempel:
Kaadner, en. (ogs. skrevet Kodner). [ˈkωðnər, ˈkåðnər] flt. -e. (ænyd. kodener (jf. glda. koter); fra mnt. kotenere (og koter);
til I. Kaad; jf. Kaad-bo, -karl; især dial., om forhold i Sønderjylland (og paa Ærø: OrdbS.)) indehaver af et kaad (I.1); bolsmand; husmand.
Moth.​K231. Bønderby . . kan tænkes benævnt saaledes . . som Modsætning til en anden By, der beboedes af Kaadnere.
JohsSteenstr.​IS.110. Husmandsklassen, de saakaldte Kaadnere og Inderster, der i Sønderjylland er forholdsvis lidet talrig.
ESkram.​HG.41. Tre Lag havde der dannet sig i Hjemsted: underst Husmændene . . derefter Kaadnere (Boelsmænd), og øverst Gaardmændene.
PThist.​P.45. Rørd.​Regnbuen.​(1919).73. Feilb. II.245.


Man kan søge på hele ord eller dele deraf; i højre spalte ser man nabo-ordene. Søger man første del af en sammensætning med bindestreg, f.eks. told- får man oplistet kendte sammensætninger med told-, også alle de eksemper, som ikke har en særskilt artikel i leksikonnet.

Eksterne links

Ordbog over det danske Sprog: ODS
Den danske Ordbog: DDO
Ordbog til det ældre danske Sprog: Kalkar