Post og Telegraf

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Postvæsenet blev oprettet af Christian IV i 1624. Det første synlige resultat var indretningen af 9 postruter, 8 til fods og 1 med postvogn mellem København og Hamborg. 1711 blev postvæsenet en statsinstitution. De første mange år skulle posten afhentes centralt, først i 1806 begynder lokalomdelingen af post, først i København, fra 1865 i samtlige byer. På landet oprettedes der landpostruter fra 1860. Det medførte et behov for husnumre, der bliver et krav i København 1859 og efterhånden indføres over hele landet. Postnumrene (1967) forenklede sorteringen.

Transporten af post blev moderniseret med introduktionen af diligensen (i større tal fra 1834), der også medtog passagerer. Med jernbanen kom der hurtigere postbefordring, men først i 1927 med nattransport, som forkortede transporttiden væsentligt.

Telegrafen, der benyttede elektrisk overførsel af morsetegn, var i stand til hurtigt at flytte meddelelser over lang afstand. Det første kabel blev lagt Helsingør - København - Hamburg i 1854. Og med telefonen kom tale-beskeden; KTAS oprettes 1881.

For en slægtsforsker giver det en række forskellige interessante kilder:

Adresser

Hele landet

København

 • KTAS digitale telefonbøger 1880-1965
 • Holck og Kraks Vejvisere 1770-2008
 • Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger (Adresseavisen) 1760-1837

Ansatte i P&T

Online

 • Officielle meddelelser 1869-1989 med omtale ved ansættelse, forfremmelse, afskedigelse, dødsfald
 • Årbog for P&T Register 1892-1980 med bl.a. biografier og nekrologer over tjenestemandsansat personale
 • Posthornet register til medlemsbladet Posthornet 1915-2000
 • Portrætdatabase med fotografier af ca 2000 ansatte ved P&T ca. 1860-1950

Jylland

Bøger

 • Statstelegrafen 1854-1927 af M. Gredsted
 • Statstelegrafvæsenets Personalefortegnelse. Museet har eksemplarer fra 1916-1927.
 • Skikkelser og skæbner af C. Reiffenstein-Hansen
 • Det danske Post- og Telegrafvæsen, Bind I-IV af H. Hjorth-Nielsen, 1932 og 1933.
 • Dansk Telegraftidende, 1899-1929, udgivet af Dansk Statstelegrafforening.
 • Dansk Post- & Telegraftidende, 1929-1986. Medlemsblad for Dansk Post- og telegrafforening