Projekt Folketællinger/ FAQ til konvertering

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
KILDEPORTALEN
Projekt Folketællinger
her: Projekt Folketællinger/ FAQ til konvertering

Søgning i folketællinger:

Kildebeskrivelse:

Information om projektet:

Download:

Kontakt:

Kategorier:

Denne artikel indholder Ofte Stillede Spørgsmål i forbindelse med konvertering af de allerede indtastede data fra Dansk Demografisk Database (DDD) til Kildeportalen. Artiklen skal ses som et tillæg til vejledningen for konvertering af data. Den beskriver, hvordan man skal forholde sig i forskellige situationer, der opstår under arbejdet med konverteringen.

Der mangler et billede

Af den indtastede folketælling fra DDD fremgår det, at der mangler et billede på Kildeportalen. Indtastningerne i regnearket for den manglende side henføres i stedet midlertidigt til opslag 1 med det dertil hørende billed-ID. Mangler siden også på AO rapporteres det som en fejl på en mail til arkivalieronline@saf.sa.dk. Det bør dog checkes på forhånd i AOs fejllister, at fejlen ikke allerede er registreret.

Dubletter af billeder

Det forekommer, at det samme billede findes i ét eller flere på hinanden følgende opslag på Kildeportalen. Dette er en fejl, som bør rapporteres sammen med fremsendelsen af den konverterede fil. Er der knyttet data til det pågældende billede, sammenknyttes data kun til det første billede i sekvensen, mens de efterfølgende dubletter ikke indeholder data.

Rækkefølgen i datafilen svarer ikke til billederne

Det kan forekomme, at nogle sider i folketællingen er indtastet i en anden rækkefølge end billederne vises i Kildeportalen. Dette er ikke noget problem, blot de korrekte Billed-ID'er bliver angivet ud for indtastningerne. Det er ikke nødvendigt efterfølgende at sortere listen.

Enkelte poster kan ikke ses på billederne

Forekommer posterne nederst på en side, er det muligt, at de er forsvundet ved scanningen. I de tilfælde beholdes posten og Billed-ID angives til den side, hvor posten formodes at høre hjemme.

Fødselsdato er ufuldstændig

I datafilen forekommer der datoer, som er mangelfulde, oftest fordi datoen i kilden er helt eller delvis ulæselig eller fordi datoen ikke er udfyldt. I Kildeportalen bruger vi datoen til søgning og beregning af alder. Det er derfor nødvendigt, at datofeltet er normaliseret i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD og ufuldstændige datoer erstattes af 0000-00-00. Den oprindelige, ufuldstændige dato flyttes til Kommentarer (kolonne L). Husk at fjerne eventuel hjælpekolonne ved konvertering af datoer.

Anførselstegn og apostroffer som del af tekst i felterne

Anførselstegn ["] og apostroffer ['] benyttes i både regneark og databasen som kontroltegn. De giver derfor ofte problemer ved import af data i disse programmer. De bør derfor fjernes eller erstattes med andre tegn. Forekommer der et større antal tegn i filen, kan man med fordel åbne csv-filen i et tekstprogram som Notepad++. Med Søg og Erstat kan de uheldige tegn hurtigt fjernes eller erstattes af et andet tegn.