Projekt Folketællinger/ indtastning

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
KILDEPORTALEN
Projekt Folketællinger
her: Projekt Folketællinger/ indtastning

Søgning i folketællinger:

Kildebeskrivelse:

Information om projektet:

Download:

Kontakt:

Kategorier:

Login og navigation

Oprettelse af bruger samt login

Det er ikke nødvendigt at være oprettet som bruger for at søge i KildePortalens indtastede oplysninger. Men hvis man selv vil indtaste, skal man oprette sig som bruger med en brugerid og et password og derefter logge sig på, hver gang man ønsker at indtaste.

Min side

Når man er logget på, kan man under fanen Diverse finde en side, der hedder 'Min Side'. Samme side kan man komme ind på ved at klikke på 'Min side' ved siden af ens navn oppe i højre hjørne.

Her kan diverse private oplysninger ændres og tilføjes.

Billedhøjden kan sættes til mellem 300 og 1600 pixel afhængigt af, hvorledes man ønsker billedet vist på sin skærm, og fontstørrelsen kan sættes til mellem 8 og 16 pixel. Man bliver måske nødt til at eksperimentere lidt med tallene, til man synes, man har et godt resultat.

I feltet 'Hints:' kan man vælge at slå hints i indtastningsfelterne fra ved at trykke på ned-pilen og vælge 'Fra'.

Indtastningsstatistikken viser, hvor mange poster man har indtastet.

Under 'Bogmærker' kan man hoppe til den side i f.eks. en folketælling, hvor man har sat et bogmærke. Bogmærker bevares kun, hvis man ikke sletter sine cookies.

Fane - Se & Indtast -> Folketællinger

Her vælges det amt, herred og sogn, man ønsker at se eller indtaste, og der trykkes 'Hent'. En liste over tilgængelige folketællinger for det valgte amt, herred, sogn vises, og man kan vælge det ønskede sogn.

Fane - Søg i indekser -> Folketællinger

Her kan søges i de indtastede folketællinger på samme måde som hos DDA. I KildePortalen er der dog to ekstra søgekriterier: SoundEx og MetaPhone, hvor der søges efter ord, der lyder ens. Hvis man søger efter navnet 'Kirsten' med kriteriet SoundEx, findes alle navne, hvor første navn begynder med 'K' og resten af navnet lydmæssigt ligner 'Kirsten' - f.eks. Kresten, Krestine, Krestian, Kristen, Kristian. Ved søgning efter 'Peter' med kriteriet MetaPhone findes alle navne, hvor der et eller andet sted i navnet står et navn, der lydmæssigt ligner - f.eks. Peter, Peder, Petra, Petersen, Pedersen.

Fane - Lister -> Folketællinger

Her kan man vælge at se alle indtastninger i en folketælling. Der er link til de originale opslag.

Generelt om indtastning af folketællinger

Øverst til venstre på indtastningssiden ses et ikon, som anvendes til at fejlmelde siden, hvis der er fejl eller problemer med den.

Øverst til højre vises et grønt flueben, som betyder, at forbindelsen til AO er ok. Hvis en gul trekant med udråbstegn vises, kan der være problemer med at hente billeder fra AO.

Til venstre under originalen vises feltet 'Sideindhold:'. Startværdien er 'Ukendt'. Når man trykker på ned-pilen, kan man vælge mellem værdierne 'Ingen data', 'Data', 'Er færdig'. 'Ingen data' vælges for sider, hvor intet skal indtastes. 'Data' vælges for sider, hvor nogle af posterne er indtastet. 'Er færdig' vælges, når alle poster på siden er indtastet.

Under originalen ligger indtastningsvinduet. Ved at trykke med venstre musetast på baren med teksten 'Tryk for at trække', kan vinduet trækkes op over originalen, så man får nogle passende læse- og taste-vinduer.

Første felt med navnet '1. i fam.' udfyldes med et flueben (venstre-klik på feltet med musen), hvis personen, man skal til at indtaste, er den første i husstanden. Alle andre personer skal ikke have flueben.

Derefter udfyldes øvrige felter ud fra originalen, så kildetro som muligt. Hvis et felt skal have samme værdi som feltet på linjen ovenover, trykkes på = (lighedstegn), og værdien fra samme felt på foregående linje kopieres. For at gøre søgninger så fuldstændige som muligt, bør man, i stedet for at skrive do., ditto, samme, " (anførselstegn) o.a. i et felt, indsætte den rigtige værdi fra feltet ovenover (brug =).

Hvis der er problemer med at tyde skriften eller andre tvivlstilfælde markeres konsekvent med ?? eller !! og problemet beskrives i bemærkningsfeltet til posten. I øvrigt er det vigtigt at være konsekvent i hele indtastningsfasen.

Er der tolkningsproblemer eller ord (dele af ord), som er direkte ulæselige skrives ?? (to spørgsmålstegn), og årsagen anføres i kommentarfeltet (for eksempel blækklat gør læsning umulig). Er der tydeligvis forkerte/usandsynlige oplysninger skrives !! (to udråbstegn), og årsagen anføres ligeledes i kommentarfeltet (for eksempel !!moderen kun 9 år ved fødsel, !!denne person er allerede ført én gang tidligere).

Hvis man ikke kan skrives hele teksten i et felt anvendes her !! i slutningen af feltet og den manglende tekst skrives i kommentarfeltet (eks. !!den manglende tekst)

Personer der er streget anføres i parantes - og det anføres kommentarfeltet at posten er streger. (f.eks Personen er streget over i kilden)

Brug Tab-tasten (tasten til venstre på tastaturet over 'Caps Lock' med to modsatrettede pile) til at gå videre til næste felt. Hvis man skal tilbage til foregående felt trykkes Shift-Tab.

Fortsæt med at udfylde felterne til Opret-knappen nås, hvorefter der trykkes <Enter> eller klikkes på Opret-knappen med musen.

Egne kommentarer til kildematerialet anføre i kommentarfeltet i [] (kantede paranteser).

Tegnene " (anførselstegn) og ' (apostrof) må ikke anvendes i indtastningsfelterne.

Når en linje er indtastet, vises til venstre og længst til højre en lille blyant, som man skal trykke på, hvis man ønsker at rette i et af felterne på linjen. Længst til højre vises også nogle pile, som kan anvendes til at flytte linjerne op og ned. Dette kan være nødvendigt, hvis man tilføjer personer på delvist indtastede sider. Til højre på linjen vises et kryds, som anvendes, hvis man ønsker at slette linjen.

Hvis man kigger i en indtastning, som en anden person har indtastet, ses til venstre en lille taleboble. Hvis man har kommentarer eller rettelser til en linje, kan man trykke på taleboblen og skrive en kommentar, som derefter bliver sendt via mail til indtasteren.

Iøvrigt kan man bruge disse til vejledninger ved indtastning:

Vejledning i kildeindtastning
Vejledning for Kildeindtastere

Feltbeskrivelser

1. i fam

Ved den første person i en ny familie/husstand klikkes på afkrydsningsfeltet for at sætte et flueben i feltet. Felterne ud for alle andre personer end den første i husstanden markeres ikke.

Matrikel

Her anføres matrikelnummeret eller i købstæder forhus, baghus, o.s.v. for ejendommen, således som angivet i kildematerialet. Indholdet i feltet gentages for alle personer i husstanden.

Stednavn

Her angives stednavnet, således som det står skrevet i kildematerialet. Stednavnet gentages for alle personer i husstanden. Stednavnet er(for eksempel landsby). Dette felt bruges til navne inden for sognet. Det kan for eksempel dreje sig om landsbyer, hovedgårde, områder eller lignende. Gårdnavne, husnavne eller lignende skal indskrives i feltet Adresse

Adresse

Adressen angives som i kildematerialet og gentages for alle i husstanden. Det kan være Gadenavn og husnr. (f.eks Algade 76] Gårdnavne, husnavne eller lignende

Husstands/familienr.

Husstandsnummer eller familienummer angives som i kildematerialet og gentages for alle i husstanden.

Navn

Navnet angives som kildematerialet, dog således at fornavne skrives før efternavn.

For FT 1925 og 1930 er der separate felter til fornavne og efternavne.

Midlertidigt opholdssted

Et eventuelt midlertidigt opholdssted angives som i kildematerialet.

Bopæl året før

Bopælen angives som i kildematerialet. Er der ingen angivelse efterlades feltet tomt.

Køn

Kønnet angives altid på en af følgende måder:

 • M = mandkøn
 • K = kvindekøn
 • U = ukendt
 • tomt felt = ikke angivet

Født kildedato

Fødselsdato og år kan være angivet i hver sin kolonne. Ved indtastning skrives det sammen i et følgende formater:

 • dd/mm/åååå - f.eks. 29/01/1892
 • dd-mm-åååå - f.eks. 29-01-1892
 • dd.mm.åååå - f.eks. 29.01.1892

Kan den præcise dato ikke tydes, efterlades datofeltet tomt og den eventuelt angivne del af datoen skrives i kommentarfeltet.

Fødested

Fødestedet angives som i kildematerialet.

Statsborgerskab

Statsborgerskab angives som i kildematerialet.

Civilstand

Civilstand angives på en af følgende måder:

 • E = enke(mand)
 • F = fraskilt
 • G = gift
 • S = separeret
 • U = ugift
 • X = ikke angivet

Stilling i husstanden

Personens stiling i husstanden angives som i kildematerialet.

Kildeerhverv

Personens erhverv angives som i kildematerialet

Erhvervssted

Erhvervsstedet angives som i kildematerialet

Handicaps

Handicaps angives som i kildematerialet. Er der ikke angivet nogen handicaps efterlades feltet tomt.

Hvornår gift

Årstal, hvor personen blev gift angives som i kildematerialet.

Antal levende børn

Antal levende børn angives som i kildematerialet.

Antal døde børn

Antallet af døde børn angives som i kildematerialet.

Kommentar

Kommentarfeltet er beregnet til indtasterens kommentarer.