Rigsarkivet

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet. Dens formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden.

Rigsarkivet beskæftiger ca. 250 medarbejdere og omfatter:

  • RA København (tidligere Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm); læsesalen flyttede 2020 til 'Den Sorte Diamant'
  • RA Viborg (tidligere Landsarkivet for Nørrejylland)
  • RA Aabenraa (tidligere Landsarkivet for Sønderjylland)
  • RA Odense (tidligere Landsarkivet for Fyn)
  • Rigsarkivet, Aarhus (tidligere Erhvervsarkivet), der fra begyndelsen af 2016 flyttede til RA Viborg
  • Dansk Data Arkiv
  • Forsvarets Arkiver, der administreres af RA København

Desuden er Rigsarkivets Filmningscenter, (tidligere Statens Arkivers Filmningscenter) en del af RA Viborg

Arkivernes arkivalier kan søges i arkivdatabasen Daisy og digitaliserede arkivalier kan desuden ses på Arkivalieronline. Arkivalier, som ikke er blevet digitaliseret, kan bestilles til et af Rigsarkivets læsesale via Daisy

Historie

Rigsarkivet var oprindeligt en samlebetegnelse for Hovedarkivet i København og de tre underafdelinger, landsarkiverne, som blev oprettet med lov om oprettelse af et Rigsarkiv i 1889.

Hovedarkivet hed i daglig tale blot Rigsarkivet og navnet blev officielt med en lovændring i 1907.

I 1992 skete en omstrukturering af det danske arkivvæsen. Rigsarkivet med de fire landsarkiver, Erhvervsarkivet, Dansk Data Arkiv og Forsvarets Arkiver blev samlet under den nyoprettede institution Statens Arkiver.

I maj 2015 besluttede et enigt folketing af omdøbe Statens Arkiver til Rigsarkivet, så Rigsarkivet nu igen er en samlebetegnelse for rigets arkiver.

Om motivationen for navneændringen skrev Kulturministeriet i lovforslaget blandt andet, at:

»En nylig foretaget kendskabsanalyse viser, at Rigsarkivet er den i offentligheden mest kendte og hyppigst anvendte betegnelse for de institutioner, der i arkivloven er betegnet som Statens Arkiver. […] På den baggrund finder Kulturministeriet det hensigtsmæssigt, at betegnelsen Rigsarkivet generelt anvendes i lovgivningen for at karakterisere de statslige offentlige arkiver.«

Ved samme lejlighed blev de tre landsarkiver (Landsarkivet for Nørrejylland, Landsarkivet for Sønderjylland og Landsarkivet for Fyn) omdøbt til henholdsvis Rigsarkivet, Viborg, Rigsarkivet, Aabenraa og Rigsarkivet, Odense. Tilsvarende blev Erhvervsarkivet omdøbt til Rigsarkivet, Aarhus, som fra begyndelsen af 2016 er fusioneret med RA Viborg

Om begrundelsen for at omdøbe landsarkiverne og Erhvervsarkivet står der i lovforslaget, at:

»[…] Statens Arkivers funktioner bl.a. som følge af den almindelige administrative udvikling, herunder især forvaltningens digitalisering, ikke er geografisk, men derimod funktionelt opdelt. Statens Arkivers opgaver løses i dag på tværs af landsdelene, og den tidligere geografiske opdeling af arkivernes virkeområde er ophævet.«

Adgangskrav

For at få kunne bestille arkivalier til gennemlæsning på RA's fire læsesale skal man oprettes som bruger af DAISY. For at få adgang til RA's fire læsesale skal man ved første besøg oprettes som bruger; her kræves billedlegitimation, og hvis man ikke har pas hhv. kørekort, skal man medbringe billed-ID, udstedt af borgerservice

Henvisninger