Skovrider

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

En skovrider, ty. Förster er en forstembedsmand ell. privat ansat funktionær, der med administrativ selvstændighed styrer et skovdistrikt.

Fra 1500-tallet kendes skovrideren som den, der holdt opsyn med kongens skove og indberettede tilfælde af krybskytteri. Hans arbejdsområde var dermed især jagten, da selve skovdriften endnu ikke fulgte moderne forstlige metoder

I 1700-tallet søgte man at effektivisere driften af skovene og sendte derfor 8 personer på studieophold i Tyskland og Frankrig. Resultatet var udnævnelsen af et antal 'Holzförster, der bl. a. tegnede kort over kongens skove i Nordsjælland. Desuden blev der oprettet en skovbrugsskole på Jægersborg i 1764. Den lukkede i 1770.

1781-forordningen om udskiftning og indhegning af skovene skabte behov for en forstuddannelse. Kandidaterne blev hentet fra jægerkorpsene i Helsingør og Kiel. Uddannelsen i Helsingør startede i 1786; den sluttede allerede i 1791

Herefter var der kun en forstuddannelse i Kiel (1786-1833); lærerne kom fra Kiels Christian-Albrechts-Universität, forstplanteskolen i Düvelsbek nord for Kiel var øvelsesplanteskole for uddannelsen, kandidaterne kom fra Jægerkorpset, og stoffet var beslægtet med det, landmålerne skulle igennem, så forstkandidaterne til enhvert tid kunne indgå i militære opgaver i terrænet.

I 1832 blev der oprettet en forstuddannelse i København (-1869), uddannelsen i Kiel blev i 1833 flyttet til København, men tysksprogede kunne stadig blive optaget på studiet - dog skulle de nu også kunne dansk. Rent formelt fik fuldtuddannede forstkandidater nu også bestalling som landmålere (indtil 1854).

Litteratur