Soldat

Fra DS-Wiki
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version → (forskel)
Spring til navigation Spring til søgning

I alle familier har medlemmer været soldater, nogen har også deltaget i krigshandlinger. Der findes en lang række forskellige kilder om danske soldater.

De soldater, der deltog i krigshandlinger, kan være en stor udfordring for slægtsforskeren; ofte var krigsforløbet så hektisk, at registreringen af de enkelte soldaters skæbne er vanskelig at forfølge. De faldne er ofte registreret, men hvad de øvrige soldater var udsat for, er ikke let at rekonstruere.

Regimenter

 • Hæren, garnisoner og chefer Wadschiers database over infanteri og rytteri; under de enkelte regimenter lister over regimentschefer og regimenternes garnisoner, dvs. opholdssteder

Officerer

Hvervede soldater

Den hær, der opbygges i Helstaten i 18. årh., bestod for en meget stor dels vedkommende af hvervede soldater. De blev hvervet af professionelle hververe med hovedkontor i større tyske byer, og de var ofte ikke lokale, men overløbere fra andre hverveforhold. Med skiftet til Helstatens hær håbede de på bedre vilkår. Enkelte navne kan findes på Rigsarkivet

Hvervekontorer i Tyskland

 • 1764-1768: Mühlhausen, Hildburghausen, Nürnberg, Nördlingen, Frankfurt/M, Worms, Köln, Hildesheim, Bremen, Oldenburg in Oldenburg
 • 1783-1792: Mühlhausen, Hildburghausen, Nürnberg, Nördlingen, Frankfurt/M, Worms, Regensburg, Ulm, Hamburg, Lübeck, Altona
 • 1795-1808: Mühlhausen, Hamburg, Bremen, Lübeck, Altona

Måske kan oplysningen om hvervekontorernes placering sandsynliggøre, hvor en hvervet soldat kom fra. Og måske kan en søgning efter navnet på Genealogienetz Metasearch gøre et bestemt område mere sandsynligt end et andet. Ofte kan man finde de relevante slægtsforskerforeninger og mailinglister på Genealogienetzs undersider

Englandskrigene

De slesvigske krige

De faldne herfra kan findes i Vilhelm Cohen: Krigene 1848-1864 og de Faldnes Minde, Gad 1865 (digitaliseret på archive.org).
Navnene er indekserede på Register over faldne i de Slesvigske krige 1848-1864. Med oplysningerne herfra kan man finde frem til kilderne på Rigsarkivet.
Mindesmærkerne for faldne tyske og danske soldater kan findes på Denkmalprojekt

Erindringsmedaljer

På Rigsarkivet ligger der ca 120.000 ansøgninger om erindringsmedaljer for deltagelse i de slesvigske krige 1848-1850 og 1864; disse kan læses online:

1864

Første Verdenskrig

De preussiske lægdsruller rummer alle, der født i Sønderjylland fra 1847 og frem.

Faldne sønderjyder i preussisk tjeneste

Mange, men ikke alle faldne dansksindede sønderjyder er nævnt på Marselisborg-Monumentet

Siden 2014 er der af projektet Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918 udarbejdet en database over Faldne sønderjyder i 1. verdenskrig, omfatter p.t. 6665 navne på kendte faldne soldater med tilknytning til Sønderjylland

Hvis de faldne efterlod sig uforsørgede pårørende, kan enkepensionssagerne findes på LA Aabenraa, hvor også krigsinvalidernes pensionssager kan findes; se navnelister under Invalidenævnet for Sønderborg

De mindeblade, der blev skrevet over mange af de faldne sønderjyder, kan læses på Mindeblade 1914-1918

I de tyske tabslister fra WW I finder man også de berørte sønderjyder

Soldaterkirkegårde

Hvor de faldne er begravet, kan man oftest finde ud af på den tyske hjemmeside Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Jørgen Flintholm Hansen har lavet en oversigt over placeringen af sønderjyske grave med detailkort over de enkelte kirkegårde hhv. positioner for sænkede skibe.

Tabslister

De faldne, sårede, tilfangetagne, forsvundne og sygdomsramte i 1. verdenskrig vil man finde på den tyske hærs tabslister Verlustlisten. Indtastningen omfatter fornavn, efternavn og udskrivningskreds og/eller stednavn. Alt sammen på tysk, så for at lede v. hj. af stednavn skal man omkring Slesvigske Stednavne for at finde de tyske stavemåder af danske stednavne: Schottburg for Skodborg, Schafhaus for Fårhus o.l. Efternavnene er de tyske versioner af de oprindelige, men ikke synderligt forvanskede: Jørgensen = Jörgensen.
Af og til har der ved fronten ikke været tid til at verificere oplysningerne i regimentets registre - her må man søge med en fornemmelse for, hvordan en tysker udtaler et sønderjysk navn: Jören må være Jörgen.
Databasen rummer 8.5 mio indtastninger

Krigsfanger

Statens Arkivers Crowdsourcingprojekt Sønderjyske Arkivalier omfatter indtastning af registreringskort med navne på krigsfanger i 1. Verdenskrig i allierede fangelejre - fra Frankrig til Indonesien. Det internationale Røde Kors har en søgbar database med krigsfanger i 1. Verdenskrig

se også Krigsfange

Desertører

Desertører: hvis en sønderjysk soldat udeblev fra tjeneste, blev han efterlyst i Kreisblatt for den Kreis (amt), han var hjemmehørende i. Peter Weber indtaster disse efterlysninger for Sønderborg Slot - se alfabetisk liste
I Danmark blev der oprettet støtteforeninger for desertørerne - se f.eks. Foreningen To Løver

Den preussiske hærs rangbetegnelser

 • Fähnrich, Fähnr. fænrik, officersaspirant
 • Feldwebel, Feldw. ‚Sergent’
 • Füsilier, Füs. Infanterisoldat
 • Gefreiter Korporal
 • Grenadier, gren. Infanterist
 • Hauptmann Kaptajn
 • Krankenträger, Krankentr.
 • Landsturmmann, Ldstm. Reservist
 • Leutnant, Ltn Løjtnant
 • Musketier Infanterisoldat
 • Obergefreiter, Obgfr. Overkorporal
 • Oberleutnant, Obltnt. Premierløjtnant
 • Offizier, Offz. Officer
 • Sanitäter, Sanit. Sygepasser, samarit
 • Sergeant, Sergt. Sergent
 • Tambour, Tamb. Tambur
 • Unteroffizier, Utffz. ‚Korporal’
 • Vizefeldwebel, Vzfeldw.‚Sergent’

Anden Verdenskrig

Danske søfolk i allieret tjeneste, der omkom under anden verdenskrig, er registreret på Danskere i allieret krigstjeneste under stikordet omkomne søfolk
Under anden verdenskrig faldt der også danske soldater på tysk side. Oplysninger om disse kan efter ansøgning fås hos WASt; her kan man også se, hvad man er berettiget til at få oplysninger om. Engelsksproget version findes

Litteratur

Helstaten

Karsten Skjold Petersen: Geworbne krigskarle, Hvervede soldater i Danmark 1774-1803, København 2002

1864

Den dansk-tydske Krig 1864, Udgivet af Generalstaben, II Del. København 1891. En dag-for-dag-gennemgang af krigens forløb med tabstal, men kun navne på officerer

Første Verdenskrig

Sønderjyderne og Den store Krig 1914-1918, red. Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen, Aabenraa 2006
Christensen, Claus Bundgård: Danskere på Vestfronten 1914-1918, Gyldendal 2009

Eksterne links

Register over faldne i de Slesvigske krige 1848-1864.
Denkmalprojekt
Marselisborg-Monumentet
Faldne sønderjyder LA Aabenraas temaark
Den store Krig 1914-1918 Database
Faldne sønderjyder - personbeskrivelser
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
WASt