Thisted Amt

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Thisted Amt eksisterede fra 1793 til kommunalreformen i 1970. Hovedbyen var Thisted.

Herreder

Litteratur

  • Thy - Landet mod Nordvest. Redaktion: Knud Holch Andersen m.fl. Forlaget Knakken, Museet for Thy og Vester Hanherred, 2006. 374 s.
  • Brunsgaard, C. og Henry E. Pedersen (red.): Landet mod Nordvest. Thy og Vester Han Herred. Bidrag til Belysning af Egnens Forhold i Fortid og Nutid. 1946-47. 2 bd.
  • Aagaard, Knud: Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift. Et Forsøg. 1802. 254 s. (Fotogr.optr., Landbohistorisk Selskab, 1983). Udgaven fra 1802 findes også i digital udgave

Henvisninger