Tilgangsliste

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

Tilgangslisten er en afdeling i kirkebogen. I princippet skulle tilgangslisterne indeholde oplysning om alle personer, der er flyttet til sognet; men der er nogen forskel på, hvordan præsterne har ført dem. I mange tilfælde er det således kun tjenestefolk, der er skrevet på listen, mens gårdmænd og andre selvstændige ikke står der. På samme måde er der i nogle sogne kun anført husstandens overhoved, mens hustru og/eller børn mangler. I andre tilfælde er alle personer ført ind.

Det er også forskelligt fra sogn til sogn, hvornår tilgangslisterne begynder. Normalt sker det mellem 1814 og 1830. Derimod ophører alle tilgangslister i byerne i 1854 og i landsognene i 1873, idet kontrollen med flytninger i det år blev overført fra sognepræsten til sognefogeden.

Tilgangslisten indeholder for hver person følgende oplysninger:

  • Navn
  • Dato for ankomst til sognet
  • Alder
  • Erhverv/ansættelsesforhold
  • Sognet som den pågældende er kommet fra
  • En henvisning til jævnførelsesregisteret
  • Anmærkninger. Her kan fødestedet være anført.

Sønderjylland: her findes kun afgangslister fra sogne i de kongerigske enklaver, Tørninglen i Haderslev amt og enkelte sogne på Als - indtil 1864