Vejviser

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning

En vejviser eller adressebog rummer oplysninger om personer og institutioner i det område, vejviseren dækker, på det tidspunkt, den blev trykt. Til forskel fra folketællingerne er det ofte kun familieoverhovedet, som er registreret i vejviseren.

Vejviseren er fra før telefonen blev opfundet og fra før husnummerering blev indført. Derfor er adresseangivelsen i de tidligste vejvisere afgrænset til blot et gadenavn i byerne eller et stednavn på landet. Efterhånden som telefonen nåede større udbredelse, blev vejvisere og telefonbøger nogle steder ført parallelt, men blev efterhånden slået sammen.

Kiøbenhavns Veyviser fra 1770 var verdens første. I starten af 1800-tallet begyndte vejvisere og adressebøger at udkomme i købstæderne, og i starten af 1900-tallet begyndte man at se vejvisere i landkommunerne.

Et alternativ til vejvisere er fx skattebøger, som indeholder fortegnelser over alle indkomstskattepligtige i et givet område. Skattebøgerne indeholder også adresser.

Ældre vejvisere kan ofte ses på stadsarkiver eller lokalarkiver, men enkelte er blevet digitaliseret og kan ses online.

Digitaliserede vejvisere

Danmark

Post & Tele Museum med digitale telefonbøger og kilder vedr. ansatte ved P&T

Sjælland

Fyn og øer

Jylland

Tyskland

Vejvisere på biblioteker og lokalarkiver

  • Statsbiblioteket i Aarhus har mange vejvisere, der kan lånes via det lokale bibliotek
  • Historiens Hus i Odense har en stor samling af fynske vejvisere