Slægtsforskning i Norge

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Slægtsforskning i udlandet

Slægtsforskning i Norge byder på gode digitale ressourcer:

Arkiver

 • Arkivverket fælles hjemmeside for statens arkiver: Riksarkivet, Statsarkiver (=landsarkiver) m.fl.
 • Digitalarkivet med scannede kirkebøger og folketællinger, men også tinglysningsbøger, skifter og ikke mindst: Digitalpensjonatet, hvor privatpersoner og organisationer udenfor arkivverdenen kan lægge deres databaser, ofte indtastede kirkebøger o.l.
 • Registreringscentral for Historiske Data med folketællinger 1865, 1900 og 1910 og gårdmatriklen 1886

Bearbejdede kilder

Dødsfald

se også Slekt og Data

Slægtsforskerforeninger

Slekt og Data

Slekt og Data, er en norsk landsdækkende slægtsforskerforening.

  • Organisationen

Organisationen blev stiftet 12. januar 1990 og har til formål at skabe et landsomfattende forum for databehandling i slægts- og personalhistorie, sprede kendskab om det og i øvrigt stimulere norsk slægtsforskning generelt. DIS-Norge, Slekt og Data, kunne i forbindelse med den norske slægtsforskerdag i oktober 2013 fejre medlem nummer 10.000

  • Historie

I januar 2014 underskrev DIS-Norge, Slekt og Data, og DIS-Danmark, nu Danske Slægtsforskere en samarbejdsaftale, som indebærer, at Danske Slægtsforskeres medlemmer får samme medlemsfordele hos norske Slekt og Data, som hvis man havde været medlem af Slekt og Data. Tilsvarende får Slekt og Datas medlemmer samme medlemsfordele hos Danske Slægtsforkere. Den eneste forskel er, at vi ikke får tilsendt medlemsbladet fra den anden forening.

  • Struktur
DIS-Norge organisation.png

Slekt og Datas formand bliver valgt på landsmødet, for en periode på to år. Ud over bestyrelsen er der lag (foreninger) i alle Norges fylker (amter), og i hvert distrikslag er der et eller flere lokallag.
Den første distriktslag var DIS-Hordaland, stiftet i 1991. I mange områder er der også lokallag eller lokale grupper

  • Internettet

Slekt og Datas hjemmeside:
Slekt og Data driver flere tjenester for slægtsforskere på internettet, der er forbeholdt meldemmer: NB: medlemmer af Danske Slægtsforskere har adgang; se nærmere oplysninger i det lukkede DS-Forum Foreningsforhold

Et stort arbejde bliver udført af frivillige i organisationen med at teste slægtsforskningsprogrammer. P.t. testes programmene for at kvalitetssikre, at de importerer og eksporterer GEDCOM tilfredsstillende.

  • Medlemsbladet

Organisationen udgiver medlemsbladet Slekt og Data fire ganger om året. Det udsendes til organisationens medlemmer. Desuden udgives fire lokalblade for fyklerne Hedmark, Oslo/Akershus, Vestfold og Østfold Blades udsendes også digitalt.

  • Kilderegistrering

I 2001 indgik DIS-Norge og Riksarkivaren en aftale om kilderegistrering af kirkebøger. Aftalen giver DIS-Norges registreringsgrupper gratis tilgang til kirkebogskopier for registrering, men Riksarkivaren (ved Digitalarkivet) har eneret til publicering på internettet på nationalt niveau. Mange af de tilgængelige registrerede kirkebøger på Digitalarkivet er registreret og korrekturlæst af medlemmer i DIS-Norge.
Parallelt med kirkebogsregistreringen har foreningen også foretaget gravstedsregistrering
Adoptér en Eidsvollssmann har foreningens medlemmer også været stærkt involveret i.

Andre landsdækkende slægtsforskerforeninger

Ud over Slekt og Data er der yderligere en landsdækkende slægtsforskerforening i Norge: NSF (Norsk Slektshistorisk Forening) med mange delprojekter

Stednavne