Plattysk ordliste

Fra DS-Wiki
Spring til navigation Spring til søgning
Ordlister

Plattysk er et sprog, der er beslægtet med hollandsk. Det afviger derfor en del fra tysk. Plattysk bruges i ældre kilder især i Hertugdømmerne. Moderne plattysk er lidt forskelligt fra ældre plattysk og som regel skrives ordene som de udtales. Der findes ingen fælles retskrivning og hver region har forskellige udtaler og dermed skrivemåder.

I Peter Kr. Iwersen: Tre Gottorpske Jordebøger 1607-13 (bd. 2) (Aabenraa 1995) finder man en ordliste, der kan være til nytte; et udvalg af de oftest forekommende ord:

Indholdsfortegnelse:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Z

A

 • arnen / arnten: høste
 • Arnte: høst
 • aufgebohren: pålagt

B

 • Barckvoigt: birkefoged
 • bauen / boven: over
 • Bede: ekstraskat
 • Beest: kvæg
 • Begevene: folk med egen husstand
 • binnen: indenfor
 • Bode: bod, lille hus
 • Bok: bog
 • Boringk: afgift
 • Bunde: selvejerbonde
 • Bör: afgift
 • böten: tænde ild

C

 • Carspel / karkspel: sogn
 • Croeg: kro

D

 • Dag: dag
 • Dhenstgeld: hoveripenge
 • Dicke: dam, vandhul
 • Diek: dige
 • Dienstgeld: hoveripenge
 • dot / dod: død
 • Drage: trave = 60 neg
 • Dräger: bærer, havnearbejder; jf. drager
 • Dresch: braklandE

 • eingezeuget: indhegnet
 • Einnehmentt: indtægt, vang
 • Eille: alen
 • Erdtbuch: jordebog
 • Erffland: arvejord

F

 • feist: fed
 • Ferendell: fjerding
 • Feurung: brændsel
 • Fiertage: helligdage
 • Feur Böter: fyrbøder
 • Flassen: hør
 • Foderbeest: fodernød, en landgildeafgift
 • Fohr: ægter, kørsel
 • Frombde: fremmede


G

 • Garffmühle: garvemølle
 • Garsten: byg
 • Gebeuete: bygning
 • gebruken: bruge
 • Geist: geest
 • Gesterey: gæsteri, afgift
 • Guett: gårdH

 • Haber: havre
 • Haer: hør
 • Harde: hyrde
 • Haue: hoveri
 • Hauerland: havrejord
 • Heuer: hyre, leje


 • Heiutfasser: fiskegårde
 • Hennepf: hamp
 • Heuer: hyre, afgift
 • Heuerlingk: fæster
 • Heuw: hø
 • Hewingk: oppebørsel


 • Hoen: høne
 • Hoew: hø
 • Holdt / Holt: lund
 • Hope: trolovelse
 • Houeholz: hovbrænde
 • Howbergung: høbjergning
 • Hövener (tysk: Hufner): gårdmand

I

 • ingeschutzett: indfanget (kvæg)
 • Innhement: indtægt, vang

J

 • Jegend: egn

K

 • Kamp: indtægt, vang
 • Karche / Kark: kirke
 • -ken: lille
 • Kercke: kirke
 • Kohlhaue: kålgård
 • Koppel: vang, skifte

L

 • Lachevidt: lovhjemmel
 • Lanste: fæster
 • Lehmb: ler
 • Lendichen: fenne
 • Lude / Lüüd: folk

M

 • Mißweichinge: kogødning
 • Moldt: malt

O

 • Olding: gammel tid

P

 • Paschdage: påske
 • Peltzer: bundtmager
 • Pfarhaue: præstegård
 • Pflicht: landgilde
 • Ploch: plov

Q

 • Quie: kvie
 • Quick: kvæg

R

 • Regh: rækkefølge
 • Repffe: reb
 • Rocken: rug

S

 • Saedt: sæd
 • Schaap: får
 • Schipp(f): skæppe
 • Schlag: indtægt, vang
 • Schoff: neg
 • Schwingeld: svinepenge, oldenpenge
 • seien: så
 • solt: tylvt (12 stk.)
 • soren: udtørres
 • Stauden: buskads, krat
 • Stauen, staven: gård
 • Sterck: kvie
 • Stige: snes


T

 • Tegde: tiende
 • Tegend: tiende
 • Teich: dige
 • tho: i, af, til

U

 • umbsteneden: sætte sten om
 • unduglich: uegnet (om jord)

V

 • Vahlen: føl
 • Vatter: fadder
 • Vercken: grise
 • Vermuge: formue
 • Verwarcke: ladegaard
 • Vestegut: fæstegård
 • Voder: læs
 • Vollguet: helgård
 • Voralten: forfædre
 • vorstarwen: dø


W

 • wandages: førhen
 • Wedeme: præstegård
 • wechruhmen: bortrydde
 • Wische: eng
 • Wolbordages: valborgsdag
 • Wung: vang
 • wöste: brakSe også